Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów z Warmii i Mazur

„Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” ślubowało 36 policjantów. Było to trzecie na Warmii i Mazurach ślubowanie policjantów w tym roku.

W 2020 roku pandemia utrudniła wiele spraw. Również proces rekrutacji do Policji oraz prowadzenia szkoleń. Wszyscy jednak adaptujemy się do warunków, w jakich jesteśmy zmuszeni funkcjonować. Dzięki temu możliwe jest przyjmowanie do służby nowych policjantów, prowadzenie niezbędnych szkoleń i wysyłanie do służby osób przygotowanych do udzielania pomocy i ścigania przestępców. W 2020 roku we wrześniu grono nowo przyjętych do służby powiększyło się o 36 osób. To 27 policjantów i 9 policjantek, którzy po przebytym szkoleniu zasilą swoimi siłami jednostki w OPP w Olsztynie, KMP w Olsztynie, KMP w Elblągu, KPP w Kętrzynie, KPP w Ostródzie, KPP w Szczytnie, KPP w Lidzbarku Warmińskim, KPP w Nidzicy, KPP w Nowym Mieście Lubawskim, KPP w Piszu i KPP w Węgorzewie.

We wtorek (22.09.2020) na terenie Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie nowi policjanci uroczyści ślubowali „służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”.

W tym ważnym dla nich momencie, świadkami ich pierwszej tak doniosłej chwili w policyjnym mundurze, byli: nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Aleksander Socha Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący ZW NSZZP w Olsztynie, gospodarz miejsca ślubowania mł. insp. Zbigniew Kowalski Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie oraz komendanci jednostek miejskich i powiatowych w garnizonie warmińsko-mazurskim, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów witając nowo przyjętych funkcjonariuszy podkreślił, że służba to coś więcej niż praca:

„Słowa roty ślubowania będą wam, towarzyszyć przez cały okres służby oraz poza nią”

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Aleksander Socha docenił decyzję nowych funkcjonariuszy:

„Dziękuję za wyrażenie woli wstąpienia w szeregi Policji. Słowa roty są bardzo ważne i należy je wypełniać”

Niestety ze względów sanitarnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ślubowania, odbyło się ono bez szerokiego grona gości i bliskich ślubujących policjantów.

Aktualnie w garnizonie warmińsko-mazurskiej policji służbę pełni 3493 policjantów. Do obsadzenia pozostają 193 wakaty. Rekrutacja do służby jest prowadzona w trybie ciągłym. Kolejne przyjęcia do służby planowane są na listopad i grudzień. 

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i zapoznania się z warunkami rekrutacji.

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

(tm)

 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na zdjęciu dwie policjantki patrzące w prawą stronę.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Rudowłosa policjantka, w tle dwóch policjantów.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjantka patrząca w prawą stronę, w tle dwie policjantki.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Trzy policjantki stojące w szeregu i patrzące w prawą stronę.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Cztery stojące policjantki patrzące w prawą stronę.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Cztery policjantki i dwóch policjantów patrzących w prawą stronę.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Nadinspektor Tomasz Klimek odbierający meldunek od Dowódcy uroczystości.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Nadinspektor Tomasz Klimek oddający honor policjantom nowo przyjętym. W tle dowódca uroczystości.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjantki i policjanci stojący w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie stojący przed policjantami.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu na tle radiowozów.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu na tle radiowozów.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Dowódca uroczystości stojący tyłem. W tle policjanci stojący w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu przed nimi stoi poczet sztandarowy.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci przystępują do ślubowania, przed nimi stoi poczet sztandarowy.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci ślubują przed pocztem sztandarowym.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu i wypowiadają słowa Roty.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu i wypowiadają słowa Roty.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu wypowiadają słowa Roty. Przed nimi stoi Poczet Sztandarowy.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu wypowiadając słowa Roty.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu wypowiadając słowa Roty.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Przemarsz Pocztu Sztandarowego przed policjantami stojącymi w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Przemarsz Pocztu Sztandarowego przed policjantami stojącymi w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie dwóch policjantów stojących tyłem. W tle oficerowie Policji i budynki.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Nadinspektor Tomasz Klimek stojący przed mikrofonem.
  Nadinspektor Tomasz Klimek przemawiający do uczestników uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Dwóch stojących oficerów Policji.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie policjanci stojący w szeregu, w tle za żywopłotem dwa stojące radiowozy.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu na tle żywopłotu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu na baczność .
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci stojący w szeregu na baczność. W oddali stoi poczet sztandarowy, dwa pojazdy i budynek.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie policjanci stojący w szeregu na tle żywopłotu i dwóch radiowozów. Na drugim planie dwóch oficerów policji stojących tyłem.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie policjanci stojący w szeregu na tle żywopłotu i dwóch radiowozów. Na drugim planie dwóch oficerów policji stojących tyłem.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie policjanci nowo przyjęci stojący w szeregu na tle żywopłotu i radiowozów. Na drugim planie nadinspektor Tomasz Klimek stojący tyłem.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci nowo przyjęci stojący w szeregu na tle radiowozów i budynków.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie stojący oficerowie Policji, na drugim planie zastępca Wojewody Aleksander Socha stojący przed mikrofonem.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie zastępca Wojewody Aleksander Socha stojący przed mikrofonem. Na drugim planie stojący oficerowie policji.
  Zastępca Wojewody Aleksander Socha przemawiający do uczestników uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym pięciu policjantów patrzących w prawą stronę, na drugim planie poczet sztandarowy.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Czterech stojących mężczyzn. Od prawej nadinspektor Tomasz Klimek, zastępca Wojewody Aleksander Socha, inspektor Arkadiusz Sylwestrzak, inspektor Edward Szydłowski.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci nowo przyjęci stojący w szeregu, w tle żywopłot i budynek.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Na pierwszym planie dowódca uroczystości stojący tyłem, na drugim planie policjanci stojący w szeregu.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów
 • Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów. Policjanci nowo przyjęci maszerujący, w tle radiowozy i budynki.
  Uczestnicy uroczystego ślubowania nowo przyjętych policjantów

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony