Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa i nowoczesna Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach

Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach to najnowocześniejsza policyjna siedziba na Warmii i Mazurach i jedna z najnowocześniejszych komend w kraju. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom wzrośnie nie tylko komfort i efektywność pracy policjantów. Poprawią się także warunki, w jakich będą przyjmowani interesanci, a także zakres czynności wykonywanych na miejscu, co wpłynie pozytywnie na ogólny poziom bezpieczeństwa.

W dotychczasowej siedzibie policjanci z Bartoszyc pełnili służbę od 1950 roku. Budynek ze względu na upływ czasu przestał spełniać oczekiwania mieszkańców, policjantów i pracowników komendy. Dostosowanie budynku do obowiązujących współcześnie wymogów – choćby wobec osób niepełnosprawnych – nie było możliwe. Dlatego podjęta została decyzja o budowie nowej siedziby. Najpierw na ten cel została przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych działka, a w 2019 roku rozpoczęto budowę, która właśnie dobiegła końca.

We wtorek (21.07.2020) w oficjalnym przekazaniu budynku tym, którzy będą w nim pracować, udział wzięli m.in. Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Piotr Petrykowski Burmistrz Miasta Bartoszyce, Marek Dominiak Burmistrz Bisztynka, Andrzej Dycha Wójt Gminy Bartoszyce, Piotr Łazar Zastępca Burmistrza Sępopola, Andrzej Worobiec Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie, Krzysztof Baran Zastępca Wójta Gminy Górowo Iławeckie, nadkom. Sławomir Koniuszy Przewodniczący Warmińsko - Mazurskiego NSZZ Policjantów, Henryk Kołecki Wiceprzewodniczący Warmińsko - Mazurskiego NSZZ Policjantów.

Nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przekazał klucze do budynku jego nowemu gospodarzowi mł. insp.  Przemysławowi Fiertkowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Bartoszycach.

 • Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • Policjanci i zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Policjanci i zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie i Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego przed budynkiem
  nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie i Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego przed budynkiem
 • nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie przekazuje klucze mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi KPP w Bartoszycach
  nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie przekazuje klucze mł. insp. Przemysławowi Fiertkowi Komendantowi KPP w Bartoszycach
 • Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Policjanci przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • Zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • Przemawiający Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego
  Przemawiający Jan Zbigniew Nadolny Starosta Powiatu Bartoszyckiego
 • Kapelan warmińsko mazurskich policjantów ks. Zbigniew Czernik
  Kapelan warmińsko mazurskich policjantów ks. Zbigniew Czernik
 • nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Przemysław Fiertek KPP w Bartoszycach
  nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Przemysław Fiertek KPP w Bartoszycach
 • nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie
  nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie
 • nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Przemysław Fiertek KPP w Bartoszycach
  nadinsp. Tomasz Klimek KWP w Olsztynie oraz mł. insp. Przemysław Fiertek KPP w Bartoszycach

Wkrótce pomieszczenia Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach zapełni 115 pracowników (policjantów i pracowników cywilnych). Będą mieli do dyspozycji ponad dwa razy większą powierzchnię niż dotychczas, na której oprócz głównego budynku znajdą się również garaże, myjnia pojazdów, warsztat samochodowy, stacja do ładowania pojazdów elektrycznych i zaplecze dla psów służbowych.

W budynku pomieszczenia zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie interesantów, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na wzrost efektywności służby wpłyną nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a wielkim atutem budynku, który pozytywnie wpłynie na poziom wyszkolenia policjantów, jest jedna z najnowocześniejszych w kraju strzelnic policyjnych, umieszczona w podziemiach. Wiele problemów logistycznych rozwiąże duży parking, na którym będą mogły być zabezpieczane wszelkie pojazdy, co zlikwiduje konieczność korzystania z zewnętrznych parkingów. W głównym budynku oprócz pomieszczeń biurowych, znajdą się m.in. pokoje przesłuchań dla ofiar i świadków przestępstw, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zaplecze socjalne i sala gimnastyczno-treningowa.

 • Goście podczas wizyty w pomieszczeniu strzelnicy
  Goście podczas wizyty w pomieszczeniu strzelnicy
 • Wnętrze strzelnicy
  Wnętrze strzelnicy
 • Goście podczas wizyty w pomieszczeniu strzelnicy
  Goście podczas wizyty w pomieszczeniu strzelnicy
 • Policjanci i zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
  Policjanci i zaproszeni goście przed budynkiem KPP w Bartoszycach
 • Goście podczas wizyty w jednym z pomieszczeń
  Goście podczas wizyty w jednym z pomieszczeń
 • Goście podczas wizyty w PDOZ
  Goście podczas wizyty w PDOZ
 • Wnętrze sali treningowej
  Wnętrze sali treningowej
 • Wnętrze szatni
  Wnętrze szatni

Tak jak w przypadku wcześniej odtwarzanych jednostek policji, tak i w tym przypadku, przy budowie zastosowane zostały nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak m.in. panele fotowoltaiczne, które zamieniają energię słoneczną na prąd stały, który następnie za pomocą falownika zamieniany jest na prąd zmienny, czyli taki jaki posiadamy w naszych gniazdkach elektrycznych.

Przeniesienie tylu stanowisk pracy i wyposażenia komendy do nowego miejsca to duże wyzwanie logistyczne. Szczególnie, że dotyczy tak istotnej dla mieszkańców instytucji jak Policja. Dlatego będzie się odbywało etapami w zaplanowany sposób. Ta operacja zostanie wykonana tak, aby w żaden sposób nie zakłóciło to płynności pełnienia służby i realizacji zadań przez policjantów.

Koszt inwestycji finansowanej z Programu Modernizacji Policji wyniósł ponad 23 mln zł. Jest to dziesiąty odnowiony budynek policji na Warmii i Mazurach w ostatnich latach, przy czym siódmy postawiony od podstaw. Wcześniej w regionie odtworzonych zostało osiem posterunków i jeden komisariat.

(tm)

Powrót na górę strony