Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Działania Bus &Truck w regionie zakończone

980 skontrolowanych pojazdów, ponad 420 ciężarówek i 26 autobusów- to efekt działań policyjnej drogówki. Policjanci w całym województwie przeprowadzili działania „Bus & Truck” – wzmożone kontrole stanu technicznego, sposobu przewożenia ładunków i osób.

Ponad dwustu  policjantów regionu wspomaganych przez funkcjonariuszy innych służb zwracało wczoraj szczególną uwagę na zachowania kierowców busów, autobusów i ciężarówek. Policjanci sprawdzali stan trzeźwości  kierowców, reagowali na przekroczenia prędkości, stan techniczny pojazdów, kontrolowali sposób przewożenia ładunków oraz czas pracy. Efekt to 980 skontrolowanych aut, w tym ponad 420 skontrolowanych pojazdów ciężarowych  i 26 autobusów. Policjanci odnotowali 5 przypadków naruszeń dotyczących czasu pracy kierowców, a także 7  przypadków naruszeń związanych z tachografami. 

W dwóch przypadkach kierowcy nieprawidłowo przewozili zabezpieczone ładunki, a jeden z pojazdów ciężarowych był przeładowany. Policjanci odnotowali ponad 100 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości. Czterdzieści z nich popełnili kierowcy  pojazdów ciężarowych, a także jeden kierowca autobusu.  

Sprawdzając stan techniczny pojazdów policjanci odnotowali 85 przypadków naruszeń. Z tego powodu nie dopuścili do ruchu ponad czterdzieści  z nich. W trakcie działań policjanci ujawnili 4 kierowców będących pod wpływem alkoholu.

W trakcie działań nałożyli  ponad 280 mandatów karnych, zastosowali 60 pouczeń, skierowali także 11 wniosków o ukaranie do sądu. Zatrzymali ponad 100 dowodów rejestracyjnych oraz 5 praw jazdy.

Powrót na górę strony