Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wysiłek, którego pozytywne efekty wszyscy odczuwamy. Policjanci z Warmii i Mazur podsumowali miniony rok

Początek roku to zawsze czas podsumowań, ewaluacji i wdrażania nowych planów. Także policjanci, jak co roku w styczniu, podsumowali i przeanalizowali stan bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach w 2019 roku. Był to rok, pod koniec którego policjanci w całym kraju byli dobrze oceniani przez 75% mieszkańców, a 89% obywateli twierdziło, że w Polsce żyje się bezpiecznie. To zasługa m.in. policjantów, którzy każdego dnia wychodzą do służby, by pomagać i chronić obywateli naszego państwa.

W czwartek (16.01.2019) w sali Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa garnizonu warmińsko-mazurskiej policji, podczas której podsumowany przez funkcjonariuszy i zaproszonych gości został rok 2019 i przedstawione plany na rok 2020. W odprawie, której przewodniczył nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, udział wzięli także jego zastępcy, komendanci jednostek powiatowych i miejskich, dowódcy, naczelnicy wydziałów, funkcjonariusze i pracownicy policji. Uczestniczyli w niej także Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Nie zabrakło także przedstawicieli: Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów, Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA Pracowników Policji i Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Policji. Do udziału w odprawie zaproszeni zostali także przedstawiciele: Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Elblągu i Suwałkach, a także naczelnicy Zarządu w Olsztynie CBŚP i Wydziału w Olsztynie BSW Policji.

 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie

To dzięki codziennej pracy policjantów z garnizonu warmińsko – mazurskiego możemy czuć się bezpiecznie również na Warmii i Mazurach. Pracę policjantów w całym kraju w 2019 roku pozytywnie oceniło 75% Polaków. Natomiast 89% obywateli stwierdziło, że czuje się bezpiecznie w swoim kraju.

Szef warmińsko-mazurskich policjantów w swoim wystąpieniu podsumował pracę funkcjonariuszy od opisania tego, jak wyglądał w 2019 roku przeciętny dzień z perspektywy policjantów. Podkreślił, że pozytywne efekty wysiłku podejmowanego przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, są odczuwane przez wszystkich obywateli na co dzień.

W ubiegłym roku policjanci każdego dnia:

 • w liczbie ponad 500 funkcjonariuszy pełnili służbę patrolowo-interwencyjną oraz obchodową,
 • ujawniali ponad 700 wykroczeń,
 • podejmowali średnio 560 interwencji,
 • brali udział w blisko 50 spotkaniach ze społeczeństwem,
 • nanosili 30 zgłoszeń od mieszkańców na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • w liczbie średnio 160 funkcjonariuszy wyjeżdżało do służby na drodze
 • ujawniali 10 kierujących będących pod wpływem alkoholu,
 • przebadali blisko 1550 kierujących pojazdami.

Wkład w tę pracę miało blisko 3500 policjantów pełniących służbę na Warmii i Mazurach. W zeszłym roku te grono wzmocniło 137 nowych funkcjonariuszy.

Podsumowując pracę pionu kryminalnego nadinsp. Tomasz Klimek wskazał, że w regionie stwierdzono ponad 26350 przestępstw, których wykrywalność wyniosła: 75,8 %. Wśród nich kategorią, w której wykrywalność była największa były zabójstwa - stwierdzone 23 i wykryte 100% sprawców. Równie wysoki wskaźnik wykrywalności dotyczył przestępstw rozbójniczych – stwierdzone 197 i wykryte 86,9 % sprawców. W 2019 roku policjanci garnizonu zabezpieczyli rekordową ilość środków odurzających, substancji psychotropowych oraz tzw. środków zastępczych – łączna ich waga wyniosła ponad 192 kg. Stwierdzono 1441 przestępstw narkotykowych i ustalono 937 podejrzanych.

Cieszy także to, że 2019 rok był kolejnym, w którym odnotowaliśmy pozytywną tendencję zmniejszającej się liczby tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych. W minionych dwunastu miesiącach na drogach Warmii i Mazur doszło do 1210 wypadków drogowych, w których zginęło 101 osób, a 1478 zostało rannych. W każdej z tych statystyk odnotowaliśmy spadek w porównaniu do roku 2018, kiedy doszło do 1282 wypadków, w których zginęło 140 osób, a 1511 zostało rannych (są to odpowiednio spadki o 5,6%, 27,9% i 2,2%).

W minionym roku nie zabrakło także realizacji planów inwestycyjnych. Oddane do eksploatacji zostały nowe budynki Komisariatu Policji w Korszach oraz Posterunku Policji w Iłowo-Osadzie. Do dyspozycji funkcjonariuszy w regionie trafiło łącznie 39 pojazdów zakupionych ze środków jednostek samorządowych i budżetu Policji. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w roku 2019 r. kwotę ponad 30 000 000 złotych. Kolejne inwestycje są wciąż realizowane, nowe zostały rozpoczęte lub zaplanowane. Są to. m.in. budowa nowej siedziby KPP w Bartoszycach, PP w Świętajnie i PP w Łukcie.

 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
 • Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie
  Uczestnicy odprawy rocznej KWP w Olsztynie

Uwzględniając efekty pracy policjantów w poszczególnych jednostkach powiatowych, nadinsp. Tomasz Klimek postanowił wyróżnić w sposób szczególny dwie z nich. Za wyróżniającą się służbę prewencyjną swojej jednostki Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa odebrał kluczyki do nowego radiowozu oznakowanego, natomiast Komendant Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski otrzymał kluczyki do nowego radiowozu nieoznakowanego, za wyróżniające efekty pracy służby kryminalnej w jego jednostce.

Odprawy roczne w jednostkach powiatowych

Po odprawie rocznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie rozpoczął się okres odpraw poszczególnych jednostek powiatowcyh. Zachęcamy do lektury podsumowań z poszczególnych komend powiatowych:

(tm)

Powrót na górę strony