Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Piątek 27 grudnia dniem wolnym w administracji rządowej. Pracujemy w sobotę 14 grudnia

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2019 r., w tym roku piątek 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian, zgodnie z zarządzeniem, dzień 14 grudnia (sobota) wyznaczony został na dzień pracujący. W związku z wydanym zarządzeniem zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych osób, by uwzględniły powyższe zmiany przy planowaniu wizyt lub podejmowaniu czynności administracyjnych w jednostkach Policji. W najbliższą sobotę pracownicy i funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz podległych jej wydziałów i jednostek, będą do dyspozycji interesantów w godzinach 7:30 - 15:30.

Jednocześnie zapewniamy, że ciągłość służby w jednostkach policji i realizacja zadań służbowych w tym czasie zostanie zachowana.

(tm)