Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Patrz na mnie” – mieszkańcy, samorządowcy i policjanci wspólnie dla bezpieczeństwa

Ponad stu nagrodzonych uczestników konkursów, rozdanych tysiące odblasków, stworzone trzy profilaktyczne spoty, a przede wszystkim ograniczenie niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych - to efekt projektu ,,Patrz na mnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa". W gali, która oficjalnie zakończyła przedsięwzięcie, uczestniczyło wielu znamienitych gości, którzy mieli okazję spotkać i oklaskiwać osoby, które poświęciły wiele pracy i energii przy realizacji założeń projektu. Na jednej scenie stanęli m.in. dzieci, seniorzy, samorządowcy i policjanci z powiatu braniewskiego.

W tegorocznej edycji programu rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka swoje siły połączyły braniewskie instytucje. Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Miasta w Braniewie oraz policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie wspólnie zawalczyli o środki, które zostały wykorzystane do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród mieszkańców powiatu.

Stworzony projekt, którego pełna nazwa brzmi: „Patrz na mnie - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa” został wysoko oceniony, a następnie - na etapie ogólnopolskim - zakwalifikowany do dofinansowania. Na realizację przedsięwzięcia została przyznana dotacja w wysokości 40 tys. zł. Wkład własny braniewskiego starostwa wyniósł 10 tys. zł.

Był to projekt pilotażowy, nigdy wcześniej nie był realizowany na terenie powiatu oraz miasta Braniewa. Potrzeba jego realizacji wynikała z przeprowadzonych wcześniej debat społecznych, rozmów z mieszkańcami i przede wszystkim z przeprowadzonej specjalnie na potrzeby projektu analizy zdarzeń drogowych z udziałem pieszych na przestrzeni ostatnich trzech lat.

„Patrz na mnie" to nie tylko apel pieszych skierowany do kierowców, ale także komunikat od kierujących do niechronionych uczestników ruchu drogowego, by przed każdym przekroczeniem jezdni zachowali wszelkie środki ostrożności, czujnie obserwując tych, którzy właśnie dojeżdżają do przejść. Projekt miał na celu edukowanie pieszych w kwestii ich bezpieczeństwa na drodze, jak również kierowców pod kątem właściwych zachowań względem wspomnianej grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Pierwszy etap projektu obejmował 90 spotkań edukacyjnych dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z policjantami. Funkcjonariusze uzmysławiali słuchaczom przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem pieszych oraz udzielali im cennych rad dotyczących unikania zagrożeń.

W drugiej fazie natomiast, piesi wzięli udział w zajęciach praktycznych (40 godzin lekcyjnych), podczas których nabywali umiejętności prawidłowego i przede wszystkim bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni. Po zakończonych zajęciach każdy z nich otrzymał element odblaskowy. Koszt zakupu został pokryty ze środków rządowych oraz z wkładu własnego samorządu powiatu braniewskiego. Projekt przewidywał także produkcję plakatów, ulotek oraz przeprowadzenie trzech konkursów.

W środę (04.12.2019) w Braniewskim Centrum Kultury odbyła się gala podsumowująca przedsięwzięcie. Wydarzenie honorowym patronatem objął Wojewoda Warminsko - Mazurski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Gości, wśród których znaleźli się m.in. Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski i Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek, przywitał gospodarz gali Starosta Braniewski Karol Motyka.

 • Przy mikrofonie Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
  Przy mikrofonie Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
 • Przy mikrofonie Starosta Braniewski
  Przy mikrofonie Starosta Braniewski
 • Przy mikrofonie Komendant Powiatowy Policji w Braniewie
  Przy mikrofonie Komendant Powiatowy Policji w Braniewie
 • Przy mikrofonie nadinsp. Tomasz Klimek
  Przy mikrofonie nadinsp. Tomasz Klimek
 • Zabawkowy radiowóz
  Zabawkowy radiowóz
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury

W trakcie trwania gali zaprezentowano premierowo stworzone na potrzeby projektu spoty, mające na celu edukować zarówno pieszych, jak i kierowców w kwestii bezpiecznych zachowań na pasach. Filmy krótko, ale bardzo dosadnie pokazały w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do tragicznych w skutkach zdarzeń z udziałem pieszych. Spoty powstały dzięki wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu policjantów, ich rodzin i firmy DRON X System, którą zarządza emerytowany funkcjonariusz Wiesław Jackowski. Jeden z tych spotów prezentujemy poniżej. Kolejne dwa zostaną opublikowane wkrótce.

Następnie na scenę zaproszono kolejno laureatów wszystkich konkursów.

Jako pierwszych po odbiór cennych nagród zaproszono dzieci, które wzięły udział w konkursie ogłoszonych na początku września. Był to konkurs plastyczny ,,Bezpieczny pieszy''. Uczestnicy tworzyli prace różną techniką, a do rozstrzygnięcia doszło na początku listopada. W sumie do braniewskiej komendy wpłynęło blisko 150 prac. Starosta Braniewski Karol Motyka, Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki oraz nadkom. Tadeusz Telenga Komendant Powiatowy Policji w Braniewie wybierali najlepsze prace w 4 grupach wiekowych.

W kategorii obejmującej dzieci z przedszkoli oraz „zerówek”:

1 miejsce zajął Mateusz Koczan, szczególne wyróżnienia zostały przyznane:

 • Hani Pietkiewicz, Julii Jureko oraz Letycji Zamaro z przedszkola „Bajka”
 • Joannie Łapińskiej z przedszkola „Biedronka”
 • Michałowi Dragun z przedszkola „Kubuś Puchatek”

oraz dzieciom ze Żłobka Miejskiego nr 2

W kategorii klas I-III:
1 miejsce zajęli ex aequo: Amadeusz Popek oraz Natalia Bołba z SP nr 3 w Braniewie.
Szczególne wyróżnienia zostały przyznane :

 • Mariannie Adamczyk z kl. I SP3
 • Jakubowi Lendzioszek ze SOSW
 • Alicji Małkiewicz

W kategorii klas IV-V:

1 miejsce zajął: Kacper Grabowski z klasy V SP5.
W gronie szczególne wyróżnionych znaleźli się:

 • Wiktoria Ostrowska
 • Paweł Kwiatkowski

W kategorii klas VI-VIII:

1 miejsce przyznano Olegowi Trapiszczonek
Na szczególne wyróżnienia zasłużyli:

 • Julian Rutkowski
 • Julia Kunkowska
 • Zofia Lachowicz
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury i wyróżnione osoby
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury i wyróżnione osoby
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury i wyróżnione osoby
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury i wyróżnione osoby
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie

Kolejna na scenę wkroczyła młodzież. Byli to uczestnicy testu. Ten odbył się w połowie października w każdej ze szkół średnich z terenu miasta Braniewa. „Test wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych” składał się z 40 pytań zamkniętych. Uczestniczyło w nim ponad 80 uczniów. Każdy z nich mógł maksymalnie uzyskać 40 punktów.

Najlepszą znajomością zagadnienia wykazali się:

 • I miejsce: Mariusz Nowosiak
 • II miejsce: Weronika Sęczyk
 • III miejsce (z taką samą liczbą punktów): Andrzej Maciejewski, Dominika Nahańska oraz Weronika Gajewska
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury

Wśród laureatów nie zabrakło także seniorów, którzy bardzo aktywnie włączyli się w realizowany projekt. W czerwcu tego roku starostwo ogłosiło konkurs na hasło do spotu, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Udział mógł wziąć każdy mieszkaniec powiatu braniewskiego – warunek był jeden – uczestnik musiał mieć ukończony 55 rok życia. Z 18 nadesłanych prac wybrano autora najlepszego hasła, a tym samym wskazano zwycięzcę.

I miejsce zajęła Halina Romasz. W gronie laureatów wskazano także na jeszcze 3 autorów, których hasła zasłużyły na szczególne wyróżnienie. A byli to: Henryka Niemiec, Ewa Szymańska oraz Tadeusz Fred.

 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
 • Nadinsp. Tomasz Klimek i Starosta Braniewski Karol Motyka i jeden z wyróżnionych seniorów
  Nadinsp. Tomasz Klimek i Starosta Braniewski Karol Motyka i jeden z wyróżnionych seniorów
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza nagrodę wyróżnionej osobie

Pod koniec wydarzenia głos zabrał nadinsp. Tomasz Klimek, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę działań profilaktycznych, dziękując przy tym wszystkim funkcjonariuszom oraz samorządowcom zaangażowanym w realizację projektu.

 • Starosta Braniewski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i policjanci zaangażowani w realizację projektu
  Starosta Braniewski, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie i policjanci zaangażowani w realizację projektu
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie policjantowi
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie policjantowi
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie policjantce zaangażowanej w realizację projektu
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie policjantce zaangażowanej w realizację projektu
 • Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
  Uczestnicy uroczystej gali w Braniewskim Centrum Kultury
 • Nadkom. Tadeusz Telenga wręcza wyróżnienie policjantce zaangażowanej w realizację projektu
  Nadkom. Tadeusz Telenga wręcza wyróżnienie policjantce zaangażowanej w realizację projektu
 • Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie mł. insp. Annie Kos
  Nadinsp. Tomasz Klimek wręcza wyróżnienie mł. insp. Annie Kos
 • Nadinsp. Tomasz Klimek dziękuje za pomoc w realizacji spotu 7-letniej Lence i Wiesławowi Jackowskiemu
  Nadinsp. Tomasz Klimek dziękuje za pomoc w realizacji spotu 7-letniej Lence i Wiesławowi Jackowskiemu

Szef warmińsko-mazurskich policjantów nie zakończył jednak na tym swojej wizyty w powiecie braniewskim. Wśród seniorów wyróżnionych za stworzenie hasła na potrzeby projektu, znalazły się także dwie panie, które ze względy na swój stan zdrowia nie mogły wziąć udziału w gali. Dlatego nadinsp. Tomasz Klimek podjął decyzję, że osobiście i w towarzystwie nadkom. Tadeusza Telengi Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie odwiedzi 84-letnią Zofię Dorawę i 72-letnią Barbarę Tupko, podopieczne Fundacji Żółty Szalik we Fromborku. Podczas spotkania obie panie otrzymały upominki od komendantów i odwdzięczyły się im ciepłą herbatą, słodkim poczęstunkiem i bardzo miłą rozmową.

 

 • Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy i Barbary Tupko
  Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy i Barbary Tupko
 • Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy i Barbary Tupko
  Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy i Barbary Tupko
 • Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy
  Nadinsp. Tomasz Klimek i nadkom. Tadeusz Telenga w towarzystwie Zofii Dorawy

 

(js/tm)

Powrót na górę strony