Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Z młodzieżą na temat zagrożeń i przyszłości

Policjanci organizują cykliczne spotkania z młodzieżą szkolną, by oprócz zasad bezpieczeństwa, odpowiedzialności karnej nieletnich, zagrożeń w sieci porozmawiać także o zasadach rekrutacji do służby w policji oraz przybliżyć im zawód policjanta. Tym razem spotkanie obyło się z uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lidzbarku Warmińskim.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy IV Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, którzy już „za chwilę” będą decydować o swojej przyszłości wybierając dalszą edukację. Policyjny profilaktyk mł.asp. Katarzyna Chomej przekazała uczniom informacje na temat procesu postępowania kwalifikacyjnego, jego poszczególnych etapów, wymaganiach oraz miejscu składania dokumentów i terminach przyjęć do Policji. Policjantka przedstawiła młodzieży, jakie są wymagania, aby zostać policjantem oraz jakie możliwości daje służba w tej formacji. Przekonywała, że praca ta umożliwia kontakt z innymi ludźmi, że jest to zajęcie dla tych, którzy chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko o przywilejach mundurowych, ale również o trudach pełnionej przez nich służby.

Podczas prelekcji policyjnego profilaktyka nie zabrakło również informacji dotyczących konsekwencji zarówno zdrowotnych i społecznych, ale i prawnych związanych z substancjami psychoaktywnymi. Policjantka przypomniała młodzieży, że narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne to poważne zagrożenie dla zdrowia i życia, a ich zażycie wiążę się z poważnym ryzykiem dla szczególnie młodego organizmu.

W trakcie spotkania omówiono również odpowiedzialność prawną nieletnich związaną z posiadaniem i udzielaniem i dystrybucją środków psychoaktywnych. Młodzież aktywnie uczestniczyła w rozmowie na ten temat, a także na temat zagrożeń związanych z przemocą, terroryzmem czy handlem ludźmi.

(mk/tm)

  • Spotkanie policjantki z uczniami ZSZ
    Spotkanie policjantki z uczniami ZSZ
Powrót na górę strony