Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Letnia akcja Bezpieczne Wakacje

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Liga Obrony Kraju, Polski Czerwony Krzyż oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jako główny organizator, edukowali młodzież i dzieci z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Bezpieczne Wakacje 2019, to akcja adresowana do dzieci i młodzieży przebywających na obozach w naszym województwie. Miała ona na celu wszechstronne zapoznanie uczestników z zagrożeniami występującymi w ruchu drogowym, upowszechnianiu wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zarówno policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wraz z WORDEM w Olsztynie, przeprowadzili testy z zakresu ruchu drogowego, Polski Czerwony Krzyż udzielił instruktażu i pokazu resuscytacji krążeniowo oddechowej, natomiast przedstawiciele LOK uczyli dzieci i młodzież podstawowych zasad i obowiązków podczas strzelania. W ciągu lipca br. funkcjonariusze wraz z instytucjami towarzyszącymi odwiedzili kolejno: ośrodek wypoczynkowy w Pieczarkach, Obóz ZHP Bałdy – Piec, Przerwanki k. Węgorzewa oraz ośrodek w Ząbrowie k. Iławy. Łącznie w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło ponad 500 osób. Funkcjonariusze oprócz tego typu inicjatyw, sami prowadzą i kontrolują letnie obozowiska. Często odbywa się to we współpracy z samorządami lokalnymi oraz Sanepidem.

kw

  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
  • bezpieczne wakacje word
Powrót na górę strony