XXII Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem - było bezpiecznie - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XXII Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem - było bezpiecznie

Policjanci jednym głosem mówią, że po raz kolejny inscenizacja bitwy pod Grunwaldem była imprezą bezpieczną. Funkcjonariusze na motocyklach, w pojazdach oznakowanych i tych nieoznakowanych, policyjne centrum dowodzenia wyposażone w monitoring, funkcjonariusze nieumundurowani, wszyscy czuwali nad bezpieczeństwem tysięcy osób, które przyjechały aby obejrzeć najważniejszą walkę średniowiecza.

Współpraca policjantów i organizatorów XXII Inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem rozpoczęła się na długo przed samą imprezą wszystko po to aby zapewnić odwiedzającym Pola Grunwaldzkie jak najwięcej atrakcji i zadbać o ich bezpieczeństwo. Po ta aby opuszczanie terenu imprezy odbywało się z jak najmniejszymi utrudnieniami wprowadzono zmiany w organizacji ruchu drogowego wokół Pól Grunwaldzkich. Zmiany służyły również temu aby ułatwić odwiedzającym dojazd do pola bitwy.

Obchody bitwy pod Grunwaldem to czas intensywnej pracy policjantów. Dostosowując się do zabezpieczenia porządku podczas tak ważnej dla regionu imprezy wprowadzono zmiany w sposobie pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Ich obecność można było zaobserwować szczególnie w najbardziej newralgicznych miejscach, a do patroli służby prewencyjnej dołączyły służby kryminalne. W tym roku, tak jak w latach ubiegłych do miejscowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie ponownie dołączyły siły z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, a także funkcjonariusze wydziałów ruchu drogowego oraz policjanci z sąsiednich powiatów. Łącznie w działaniach związanych z zabezpieczeniem imprezy zaangażowanych zostało ponad 100 policjantów!

Do działań funkcjonariusze wykorzystali również Ambulans Monitoringu Wizyjnego (AMW), wyposażony w specjalistyczne kamery, które monitorowały sytuację na terenie pola bitwy i terenach przyległych od wczesnych godzin porannych aż do upłynnienia ruchu. Obok AMW stanął niebieski namiot - punkt informacyjny ostródzkiej Policji. Wśród odwiedzających policyjne stanowisko były osoby, które pytały o drogi wyjazdowe z terenu pól ale i tacy, którzy pytali o możliwość wstąpienia w policyjne szeregi.

Szacuje się że Pola Grunwaldzkie w tym roku odwiedziło około 80 tysięcy osób. Dopisała pogoda wiec uczestnicy inscenizacji największej średniowiecznej bitwy jeszcze długie godziny po bitwie zwiedzali teren pól i korzystali z atrakcji przygotowanych przez organizatora.

Nie doszło do żadnego wypadku drogowego i nie odnotowano poważnych zdarzeń kryminalnych. Żadne dziecko nie odłączyło się też od swoich opiekunów.

Podsumowując sobotnie wydarzenia, mimo tak dużej liczby osób - kierowców i pieszych, dobra współpraca z organizatorem, zmiany w organizacji ruchu, a także zachowanie uczestników inscenizacji, spowodowały, że impreza przebiegła w spokojnej atmosferze.