Zacięta rywalizacja o tytuły najlepszych strzelców - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zacięta rywalizacja o tytuły najlepszych strzelców

Jednym z ważnym elementów wyszkolenia policjanta jest posiadanie przez niego odpowiednich umiejętności strzeleckich. Muszą być one utrwalane i doskonalone, dlatego m.in. w tym celu zorganizowane zostały „Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie”, które w tym roku są także jednym z elementów obchodów jubileuszu 100-lecia powstania Policji Państwowej.

„Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie” zostały zorganizowane po raz kolejny przez Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i odbyły się w miniony czwartek (27.06.2019) na Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Olsztynie. Do rywalizacji w zawodach stanęło 29 policyjnych reprezentacji z poszczególnych jednostek i wydziałów.

W tym roku rozegranie zawodów było dodatkowo okazją to uczczenia pamięci i uhonorowania 100-lecia powstania Policji Państwowej. Z tej okazji oprócz policjantów, do rywalizacji stanęli także przedstawiciele władz samorządowych oraz innych służb mundurowych, którzy na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego w Olsztynie, partnerowali komendantom powiatowym z garnizonu warmińsko-mazurskiego podczas rywalizacji w kategorii „VIP”.  W tej kategorii zawody rozegrane zostały pomiędzy 20 dwuosobowymi drużynami składającymi się z kierowników poszczególnych jednostek/komórek organizacyjnych policji oraz zaproszonych przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, bądź innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. starości: olsztyński Andrzej Abako, kętrzyński Michał Kochanowski, działdowski Paweł Cieśliński, braniewski Karol Motyka, a także z-ca Prezydenta Ełku Mirosław Hołubowicz, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Stanisław Sołowiej ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, a także komendanci Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jacek Auda (Nowe Miasto Lubawskie), bryg. Andrzej Harhaj (Bartoszyce), bryg. Piotr Wlazłowski (Iława), bryg. Paweł Litwinowicz (Olecko), kap. Andrzej Paprota (Pisz). Zaproszeni zostali także ppłk Tomasz Makowski Komendant Placówki SG w Gołdapi, mjr. Marcin Sobolewski Z-ca Komendanta Placówki SG w Węgorzewie, Wojciech Czarnecki Komendant Straży Miejskiej w Nidzicy, Sekretarz Miasta Olsztyna Stanisław Gorczyca, Krzysztof Marciniak Z-ca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, ppłk (r) Andrzej Zuba Dyrektor Pionu Sportów Obronnych, Politechnicznych i Wodnych w Biurze Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie, Robert Wasielewski Prezes Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek przy tej okazji i w tak znamienitym gronie przekazał policjantom Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie kluczyki do nowych pojazdów służbowych. Z rąk swojego szefa odebrali je mł. insp. Mariusz Tański Naczelnik WRD KWP w Olsztynie i funkcjonariusz drogówki st. asp. Jarosław Bojarowicz. Trzy nowe oznakowane radiowozy marki BMW serii 3 zasiliły flotę garnizonu warmińsko - mazurskiego. Dwa z nich trafiły do WRD KWP w Olsztynie, natomiast trzeci będzie wykorzystywany w służbie przez policjantów KMP w Olsztynie. Pieniądze na zakup pojazdów pochodzą ze środków unijnych. Całkowity koszt zakupu 3 pojazdów to 403 500 zł. Koszt jednego auta to 134 500 zł.

Dodatkową atrakcją przygotowaną dla uczestników zawodów i ich gości był pokaz broni oraz sprzętu policyjnego będącego na wyposażeniu Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji i Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, a także stanowisko z bronią wystawione przez WKS „10” oraz LOK w Olsztynie.

Dziękujemy LOK w Olsztynie za przygotowanie i przeprowadzenie konkurencji VIP.

Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłonieni zostali zwycięzcy w 6 kategoriach:

Konkurencje policjantów:

Klasyfikacja indywidualna - pistolet centralny 25 m

 1. kom. Krzysztof Nowacki z KMP w Elblągu
 2. podinsp. Arkadiusz  Tomaszek z WSPol w Szczytnie
 3. podinsp. Artur Opalach z KMP w Olsztynie

Klasyfikacja drużynowa - sztafeta strzelecka

 1. KPP w Nowym Mieście Lubawskim
 2. KPP w Ostródzie
 3. KPP w Kętrzynie

Klasyfikacja generalna drużyn

 1. WSPol w Szczytnie
 2. KPP w Iławie
 3. KPP w Kętrzynie

 

Klasyfikacja indywidualna policjantek startujących w zawodach:

 1. podinsp. Jolanta-Szymulewska Ozioro (WKS KWP)
 2. st. sierż. Katarzyna Dudzik (KPP w Szczytnie)
 3. sierż. Emilia Chrapowicka (Sekcja Psychologów KWP)
 4. mł. asp. Zofia Górka (Sekcja Psychologów KWP)
 5. mł. asp. Marta Anuszkiewicz (KPP Gołdap)

Konkurencje „VIP”:

Klasyfikacja indywidualna - pistolet centralny 20 m

 1. Robert Wasilewski (Prezes WKS „10”)
 2. bryg. Paweł Litwinowicz (PSP w Olecku)
 3. ppłk. (r) Andrzej Zuba (LOK w Warszawie)

Klasyfikacja indywidualna kadry KWP - pistolet centralny 20 m

 1. mł. insp. Zbigniew Czajkowski (WKiSz KWP w Olsztynie)
 2. insp. Andrzej Żyliński (KPP w Olecku)
 3. insp. Piotr Zabuski (KMP w Olsztynie)

Klasyfikacja drużynowa „VIP”

 1. WKiSz KWP w Olsztynie
 2. KPP w Olecku
 3. KPP w Ełku

Puchary i nagrody dla najlepszych strzelców ufundował Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Dodatkowe pamiątkowe nagrody ufundował także dowódca SPKP w Olsztynie nadkom. Robert Paszkowski, a także Romuald Amborski Łowczy Okręgowy PZŁ w Olsztynie.

Organizatorzy dziękują Romualdowi Amborskiemu Łowczemu Okręgowemu PZŁ w Olsztynie za umożliwienie rozegrania zawodów na obiektach strzelnicy myśliwskiej. Za pomoc w przygotowaniu zawodów podziękowania należą się także Robertowi Wasielewskiemu Prezesowi Warmińskiego Klubu Strzeleckiego „10”. Organizatorzy pragną także podziękować w sposób szczególny także sierż. szt. Danielowi Szulowi z KPP w Iławie oraz Warmińsko-Mazurskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu NSZZ Policjantów w Olsztynie, reprezentowanemu na miejscu zawodów przez Piotra Krupińskiego, którzy także walnie przyczynili się do tego, że policjanci mogli rywalizować w tak sprzyjającej atmosferze.

(tm)

Powrót na górę strony