Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„BEZPIECZNE WAKACJE 2019”

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się walorami krajobrazowo - przyrodniczymi. To powoduje, że nasz region odwiedza wiele milionów ludzi nie tylko z Polski. Dlatego policjanci z garnizonu warmińsko - mazurskiego, będą strzegli bezpieczeństwa nie tylko na drogach i wodach naszego regionu, ale wszędzie tam gdzie taka pomoc będzie potrzebna. Jednak pamiętajmy o tym, że aby nasze bezpieczeństwo było niezagrożone musimy w pierwszej kolejności zadbać o nie sami.

Województwo warmińsko-mazurskie wyróżnia się dużą ilością jezior, rzek i lasów. W czasie wakacji nasz region tętni życiem kulturalno - rozrywkowym, a to dzięki licznym kiermaszom, festynom, wystawom, koncertom i spektaklom. To u nas również  ma miejsce wiele imprez o charakterze sportowym, przyciągających miliony turystów. Każdy znajdzie dla siebie zarówno coś z turystyki pieszej i rowerowej, ale też coś z żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu, wędkowania i nurkowania. To właśnie walory krajobrazowo – przyrodnicze Warmii i Mazur sprawiają, że forma wypoczynku nad wodą cieszy się dużym zainteresowaniem i przyciąga rzeszę turystów.

Celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym w czasie wakacji na Warmii i Mazurach, poprzez podejmowanie działań profilaktycznych, prewencyjnych, ukierunkowanych na ograniczenie zagrożeń związanych z letnim wypoczynkiem oraz w zakresie bezpieczeństwa RD.

Mapa wypadków śmiertelnych:

Komenda Główna Policji stworzyła interaktywną mapę nt. wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie Polski. Jej założenie to przekazanie wszystkim uczestnikom ruchu drogowego punktów dróg na których doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Mapa zawiera dane dotyczące jedynie wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie całej Polski w okresie wakacji, w 2018 roku było ich 592.  Hasłem przewodnim tej mapy jest zdanie „Zróbmy wszystko by mapa nie stała się czarna”.

Działania Profilaktyczne:  ukierunkowane będą na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie naszego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą wypoczywać nad wodą. Biorąc pod uwagę fakt, że w czasie wakacji znacznie wzrasta natężenie innych zagrożeń godzących w bezpieczeństwo dzieci i młodzieży zarówno w trakcie  spędzania wolnego czasu  w domu (z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu), jak i na świeżym powietrzu (między innymi wynikających z używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz innych zachowań ryzykownych), podejmowane przez nas działania będą zmierzać do ograniczenia również tego rodzaju niebezpieczeństw. Działania profilaktyczne policjanci prowadzą wspólnie z placówkami oświatowymi, podmiotami mającymi bezpośredni wpływ na warunki wypoczynku dzieci i młodzieży oraz na szeroko pojęte bezpieczeństwo, przy ścisłej współpracy z pracownikami Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Nasze działanie rozpoczęły sie już dużo wcześniej. Do 19 czerwca br. funkcjonariusze będą przeprowadzali akcję pn. „Bezpieczne Wakacje 2019 - Dzielnicowy w Szkole", w ramach której na spotkaniach edukacyjnych z rodzicami i uczniami mówimy o występujących zagrożeniach, sposobach ich unikania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Placówki oświatowe odwiedzają głównie dzielnicowi, policjanci ds. profilaktyki społecznej oraz nieletnich, policjanci ruchu drogowego, a także inni funkcjonariusze.

Działania prewencyjne: będą ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom korzystającym z uroków naszego województwa. Szczególną uwagę poświęcimy bezpieczeństwu osób, które korzystać będą z akwenów i terenów przywodnych. Działania skupią się zarówno na kąpiących, jak też korzystających z jednostek pływających, czy uprawiających sporty wodne. Będziemy także przestrzegali przed zgubnymi skutkami korzystania z niestrzeżonych plaż. Funkcjonariusze zwrócą także uwagę na nieletnich przebywających w okolicach dworców kolejowych i autobusowych oraz lokali gastronomicznych w celu ustalenia, czy nie są to osoby będące na ucieczce z domu, młodzieżowych ośrodków wychowawczych  lub innych.

Podczas pełnienia służby będziemy zwracali uwagę na dzieci przebywające nad wodą bez opieki osób dorosłych, a także czy osoby nieletnie nie spożywają alkoholu lub podobnie działające środki.

Działania ruchu drogowego: będą skupiały się na realizacji działań kontrolno - prewencyjnych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów i motorowerzystów. Będziemy eliminowali z ruchu kierujących pojazdami będących pod wpływem działania alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, będziemy ograniczali niebezpieczne zachowania kierujących pojazdami, w szczególności przekraczania dopuszczalnej prędkości, z wykorzystaniem pojazdów nieoznakowanych Policji wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolowali stan techniczny i wyposażenia pojazdów, będą kontrolowali stan trzeźwości kierujących. Policjanci będą zwracali uwagę na wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych oraz mających wpływ na ograniczanie ich skutków: przekraczanie dozwolonej prędkości, wykonywanie niebezpiecznych manewrów (nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, przekraczanie linii ciągłych, nieustąpienie  pierwszeństwa przejazdu, jazda bez włączonych świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej, niestosowanie się do obowiązku korzystania z urządzeń brd przez osoby przewożone w pojazdach), reagowania na wykroczenia popełniane przez pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, reagowanie na wykroczenia popełniane przez pieszych, w tym szczególnie w przypadkach ujawnienia naruszeń przepisów dotyczących obowiązku używania przez pieszego poruszającego się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu  drogowego. Zwrócimy również uwagę na motocyklistów oraz będziemy zdecydowanie reagowali na popełniane przez nich wykroczenia.

Policjanci będą kontrolowali autobusy przewożące dzieci i młodzież na ferie letnie – na stronie internetowej KWP  opublikowane zostały punkty kontroli autobusów i numery miejskie telefonów do komend miejskich i powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego, gdzie potrzebę przeprowadzenia kontroli będą mogli zgłosić zainteresowani (informacja poniżej). Będziemy kontrolowali stanu technicznego autobusów i trzeźwości kierowców .

Wakacje w liczbach z ubiegłego roku:

Ruch drogowy:

Podczas działań „ Bezpieczne wakacje 2018” policjanci warmińsko - mazurskiej drogówki skontrolowali blisko 51 000 pojazdów. Wśród skontrolowanych kierujących znalazło się 888 kierowców motocykli, ponad 1000 rowerzystów oraz 323 kierujących autobusami.

Podczas wakacji policjanci ujawnili blisko 1000 kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Ponad połowa z nich swoim czynem wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 178a§1 kodeksu karnego. W  2356 przypadkach policyjna kontrola zakończyła się zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. W 25 przypadkach kontroli autobusu zatrzymano dowód rejestracyjny, odnotowano także 1 przypadek kierowania autobusem pod wpływem działania alkoholu.

W okresie wakacji (od 22 czerwca do 2 września) na drogach naszego województwa doszło do:

- 28 wypadków drogowych (w 2017r - 24),

- w wyniku których zginęło 31 osób (w 2017r -  25),

- 11 osób zostało rannych (w 2017r - 23),

Główna przyczyna wypadków to w dalszym ciągu niedostosowanie prędkości do warunków w ruchu. Rodzaj zdarzenia to: czołowe zdarzenie, najechanie na drzewo oraz najechanie na pieszego

Wakacje na wodach:

Policjanci dokonali w sumie:

- 1532 kontroli kąpielisk,

- podjęli  także  600  interwencji

- zatrzymali 17 nietrzeźwych sterników łodzi motorowych

- 27 osób będących pod wpływem alkoholu korzystających sprzętu pływającego bez napędu mechanicznego np. kajaki, rowery wodne

W okresie wakacji (lipiec – sierpień 2018) w województwie warmińsko – mazurskim:

- utonęło 21 osób, to o 3 osoby więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Niezmienne jest to, że toną osoby w średnim wieku i to głównie mężczyźni. Najczęstszymi przyczynami utonięć od wielu już lat są alkohol, przecenianie swoich umiejętności oraz korzystanie z kąpielisk niestrzeżonych. Tak też było podczas ubiegłorocznych wakacji. Najwięcej osób utonęło w jeziorach.

Podobnie jak podczas ubiegłorocznych wakacji tak i w tym roku kilkadziesiąt osób korzystało ze sprzętu wodnego będąc pod wpływem alkoholu. Byli to sternicy pod wpływem bądź po użyciu alkoholu oraz osoby korzystające np. z kajaków, rowerów wodnych, łódek.

 

KONTROLA AUTOKARÓW:

- Potrzebę skontrolowania autobusu można zgłosić z kilkudniowym wyprzedzeniem i nie później niż 3 dni przed planowanym wyjazdem.

- W przypadku uzasadnionego zastrzeżenia co do stanu technicznego autokaru bądź stanu psychomotorycznego kierowcy zagrażającemu bezpieczeństwu w ruchu drogowym należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

WYKAZ PUNKTÓW KONTROLI AUTOBUSÓW

 ramach działań „BEZPIECZNE WAKACJE” 2019

Jednostka / miejscowość

Miejsce kontroli (adres)

Numer telefonu

kontaktowego  / godziny prowadzenia kontroli

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE

KPP w Bartoszycach

Bartoszyce ul. Turkowskiego

 

lub na żądanie

w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

89-762-82-46

w dni robocze

w godz. 7:00-15:00

lub

89-762-82-00

całodobowo

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie

Poniedziałek - sobota - 7.00-8.00

Niedziela - 10.00-11.00

KPP w Braniewie

Braniewo ul. Gdańska,

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające

552440200,552440201

całodobowo

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie    6.30-7.30

KPP w Działdowie

Działdowo ul. Hallera (plac parkingowy przy bazarze miejskim)

 lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające

Dyżurny KPP 236980200 - całodobowo

Kierownik ORD 236980249 - dni powszednie

w godz. 800-1500

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie    7.00-8.00

KMP w Elblągu

Elbląg ul. Grunwaldzka 136

 parking PWSZ

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające

(55) 230-15-99

w dni robocze

w godz. 07:00-15:00

lub

(55) 230-15-55

(55) 230-15-50

całodobowo

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie 07.00-08.00

KPP w Ełku

Ełk ul. Piłsudskiego 27

Parking obok stadionu

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające

87-621-82-18, 87-621-82-49

W dni robocze w godz.7.30-15.30.

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

07.00-08.00

KMP w Giżycku

Giżycko ul. Moniuszki 13 (DK-59)  – parking przy elewatorze

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zgłaszające

Całodobowo tel. 87 4299200

W dni robocze

w godz.: 07:30-15:30

tel.: 87 4299256

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

08.00-09.00

KPP w Gołdapi

Gołdap ul. Polna

Targowisko miejskie

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu ustalonym z osobą zamawiającą.

87 615 54 41

w dni robocze

w godz. 07:30 – 15:30

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie: 07:00 – 08:00

KPP w Iławie

Iława ul. Biskupska 2            ( parking przy basenie)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

89-640-72-51

w dni robocze

w godz.7:00-15:00

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

7:00-8:00

KPP w Kętrzynie

Kętrzyn, ul. Pocztowa 7b (parking przy cmentarzu)

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

Całodobowo 0897529200 – dyżurny KPP Kętrzyn

 

 od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-15.00

Zastępca Naczelnika WPiRD KPP Kętrzyn: 602535762, 695820208, 0897529255

Naczelnik WPiRD KPP Kętrzyn: 604495712, 0897529240

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie    6.30-7.30

KPP

w Lidzbarku Warmińskim

Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1 – parking koło Urzędu Gminy

Dni robocze 7:30-15:30 -89 767 7283

Całodobowo 89 767 7200

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

Poniedziałki - 10.00 – 11.00

Soboty – 10.00 – 11.00

W pozostałe dni – 7.00 – 8.00

KPP Mrągowo

Mrągowo -  Parking przy ul. Oficerskiej (parking po byłym PKS)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

897419200

całodobowo

897419244

897419229

w godz. 7.00-15.00 w dni robocze

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

8.00 – 9.00

KPP w Nidzicy

Nidzica ul. Mickiewicza 5

(parking pod Zamkiem, na przeciwko Centrum Handlowego)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami  na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego

89-625-02-41

w dni robocze

w godz. 7.30-13.30

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

7.30-8.30

KPP

w Nowym Mieście Lubawskim

Nowe Miasto Lubawskie

ul. Mickiewicza

(parking)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami  na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego

 

056 47 44 200

całodobowo

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

6.30-7.30

KPP w Olecku

Olecko

ul. Zamkowa 1

 

lub poza wyznaczonymi godzinami  na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego

 

87-520 72 00

w dni robocze

w godz. 7.00-15.00

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

8.00 – 9.00

 

KMP w Olsztynie

Olsztyn ul. Leonharda
(parking przy stadionie)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami  na żądanie w miejscu wskazanym przez zgłaszającego

 

89-522-38-80

w dni robocze

w godz. 07:30-15:30

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

8.00 – 9.00

KPP w Ostróda

Ostróda
ul.  Grunwaldzka 49
Parking Żeglugi Ostródzko - Elbląskiej

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

 

89-642-72-64

w dni robocze

w godz. 7:00-15:00

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

7.00 – 8.00

KPP w Piszu

Pisz ul. Warszawska parking przy cmentarzu 

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

87 425 42 00

całodobowo

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie:

Poniedziałki - 15.00 – 16.00

W pozostałe dni – 7.00 – 8.00

KPP w Szczytnie

Szczytno,

ul. Kolejowa 3

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

89 623 22 34, 89 623 22 03, 89 623 22 47

w dni robocze w godz. 7:30-15:30

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie

7:00-8:00

KPP w Węgorzewie

Węgorzewo, ul. Jaracza (parking przy Jaracza 9)

 

lub poza wyznaczonymi godzinami w miejscu wskazanym przez osoby zamawiające

Całodobowo

0874270400

 

godziny kontroli w wyznaczonym punkcie

8:00-9:00

Esz/ts/kw

Powrót na górę strony