Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci szkolili ratowników medycznych

Policjanci z Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przeprowadzili szkolenie skierowane do ratowników medycznych. Ratownicy co raz częściej udzielając pomocy poszkodowanym i chorym, sami padają ofiarą napaści. Szkolenie obejmowało m.in. serie szkoleń z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego i samoobrony. Łącznie w 3 dniowych warsztatach wzięło udział 71 ratowników.

W związku z rosnącą falą agresji skierowanej do ratowników medycznych, którzy udzielając poszkodowanym i chorym pomocy medycznej, często sami padają ofiarą napaści. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Olsztynie Pan Marek Myszkowski, zwrócił się z prośbą do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka o przeprowadzenie szkoleń dla personelu medycznego zespołów ratownictwa medycznego WSPR w Olsztynie. Dlatego w dniach od 13 do 16 maja br. Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie przeprowadził serię szkoleń z zakresu stosowania przymusu bezpośredniego i samoobrony, identyfikacji zagrożeń i skutecznego postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożenia, w tym umiejętności komunikowania się z agresywną osobą. W szkoleniu łącznie wzięło udział 71 ratowników. Szkolenie obejmowało identyfikację zagrożeń, postępowanie w sytuacji zagrożenia i komunikacja z osobą agresywną. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Kolejnym etapem szkolenia były omówienie zasad bezpieczeństwa w kontakcie z bronią palną oraz urządzeniami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. To zagadnienie omówili policyjni instruktorzy z Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji  w Olsztynie. Ostatnim etapem szkolenia była nauka stosowania przymusu bezpośredniego i samoobrona w sytuacjach zagrożenia. Te zajęcia również przeprowadzili policyjni instruktorzy Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

Uczestnicy szkolenia powiedzieli, że bardzo często narażeni są na przemoc ze strony zarówno od osób poszkodowanych którym chcą udzielić pomocy, jak i osób postronnych, które towarzyszą pokrzywdzonym, dlatego z chęcią uczestniczyli w tego typu przedsięwzięciu.

 

kk/kw

  • policjanci szkolili ratowników medycznych
  • policjanci szkolili ratowników medycznych
  • policjanci szkolili ratowników medycznych
  • policjanci szkolili ratowników medycznych
  • policjanci szkolili ratowników medycznych
Powrót na górę strony