Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Pociąg specjalny” - policyjne ćwiczenia w okolicach iławskiego dworca

Trwają rozgrywki piłkarskie. Na mecze kilka razy w tygodniu wyjeżdżają kilkusetosobowe grupy kibiców. Dlatego funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ich przejazdy uczestniczyli w policyjnych ćwiczeniach pod nazwą „Pociąg Specjalny”, które odbyły się w okolicach stacji kolejowej Iława Główna.

Skuteczne zabezpieczenie przejazdów kibiców, zależy między innymi od szkoleń i umiejętności, szczególnie w pododdziałach zwartych Policji. Po raz pierwszy okolice dworca kolejowego Iława Główna stały się na kilka godzin areną ćwiczeń dowódczo-sztabowych, w których pod okiem mł. insp. Roberta Mikusika Komendanta Powiatowego Policji w Iławie oraz nadkom. Radosława Synowca ze Sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Zastępcy Dowódcy Nieetatowego Oddziału Prewencji KWP w Olsztynie, uczestniczyło ponad 100 funkcjonariuszy z Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie oraz III Kompanii Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji wyposażonych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do działań podejmowanych w sytuacji zakłócenia porządku publicznego.

Do ćwiczeń włączył się także Oddział Warmińsko – Mazurski Przewozów Regionalnych z siedzibą w Olsztynie, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału Elżbietę Załuską, Naczelnika Sekcji Jana Balewskiego, Zastępcę Naczelnika Sekcji Krzysztofa Kreńskiego oraz Głównego Inżyniera Sebastiana Marszała. 

Co może się wydarzyć podczas takiego przejazdu? Z jakimi zagrożeniami mogą zetknąć się policjanci zabezpieczający trasę przejazdu? Jak opanować tłum i zniwelować niebezpieczeństwo kiedy kibice próbują opuścić pociąg? W jaki sposób koordynować działania, aby nie ucierpiały osoby postronne?

Właśnie takie założenia przyjęto na potrzeby policyjnych ćwiczeń, które odbyły się w okolicach  stacji kolejowej Iława Główna w ramach przygotowań do kolejnych przejazdów kibiców. Choć to ćwiczenia, uczestniczący w nich funkcjonariusze działali tak, jakby mieli do czynienia z prawdziwą sytuacją – brali pod uwagę różne warianty zdarzeń i przewidywali różne skutki zachowań agresywnych pseudokibiców, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo innych pasażerów, którzy znaleźli się w pociągu.

 

 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
 • Uczestnicy ćwiczeń sztabowych
  Uczestnicy ćwiczeń sztabowych

 

Ćwiczenia odbyły się w ramach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności policjantów, którzy podczas każdego przejazdu kibiców  dbają o bezpieczeństwo osób przebywających na dworcach  kolejowych czy pociągach. Dla dowództwa była to okazja do przećwiczenia różnych wariantów działań i koordynacji pracy policjantów.

Tego typu ćwiczenia mają na celu zapewnienie maksymalnego profesjonalizmu i skuteczności podczas wykonywania realnych zadań służbowych.

(jk/tm)

 

Powrót na górę strony