Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Najlepsi grają w jednej lidze” – wspólnie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Bezpieczeństwo na drogach to nasza wspólna sprawa. Wiedzą o tym doskonale ci, których codzienna praca związana jest ze szkoleniem kierowców i tematyką bezpieczeństwa na drodze. Dwie instytucje zajmujące się właśnie takimi zagadnieniami - Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Olsztynie oraz Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym - zorganizowały spotkanie branżowe „Najlepsi grają w jednej lidze – Olsztyn 2019”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się ci, którym bezpieczeństwo w ruchu drogowym bardzo mocno leży na sercu, m. in. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

W minioną sobotę (09.03.2019) z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców w Olsztynie oraz Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym odbyło się spotkanie połączone z debatą pod nazwą „Najlepsi grają w jednej lidze – Olsztyn 2019”. Współorganizatorami wydarzenia były Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz wydawnictwo Grupa IMAGE. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-instruktor.

Przedstawiciele organizatorów debaty swoje wystąpienie poświęcili szeroko pojętej tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tak newralgiczną sprawę jaką są przejścia dla pieszych. Omówiona została także sprawa jakościowego rozwoju branży oraz społecznej idei powołania samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy.

Wśród gości zaproszonych do wzięcia udziału w tej debacie nie mogło zabraknąć także tych, którzy codziennie pracują nad tym, by poziom bezpieczeństwa na naszych drogach rósł, a liczba zagrożeń malała. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Rzecznik Instruktorów Nauki Jazdy Tomasz Matuszewski, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie mł. insp. Mariusz Tański, Koordynator Polskiego Klastra Edukacyjnego Witold Wiśniewski i zastępca dyrektora WORD - RCBRD w Olsztynie Olsztyn Marek Bojarski. Moderatorem spotkania był Ryszard Gadziński - prezes Stowarzyszenia Właścicieli OSK w Olsztynie.

 

 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • Uczestnicy debaty
  Uczestnicy debaty (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)

 

Podsumowując debatę mł. insp. Mariusz Tański zwrócił uwagę na konieczność wzajemnego poszanowania praw przez wszystkich użytkowników dróg i obowiązku bezwzględnego respektowania przez nich zasad i przepisów dotyczących ruchu drogowego:

 - Kodeks Ruchu Drogowego mówi wyraźnie, już w pierwszych swoich artykułach, że każda osoba znajdująca się na drodze – a nawet w jej bezpośrednim pobliżu - jest obowiązana zachować ostrożność i unikać jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym. Ponadto przepisy mówią o tym, że takie osoby mają prawo liczyć na to, że inni uczestnicy ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego. Nie zmienia to jednak tego, że tak jak w innych aspektach życia, tak i w tym przypadku, należy stosować zasadę ograniczonego zaufania – dotyczy to tak samo pieszych, jak i kierowców wszelkich pojazdów. Szczególnie w takich miejscach jak przejścia dla pieszych, gdzie interesy tych grup się przecinają. Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu, natomiast pieszy zanim na nie wejdzie, jest obowiązany upewnić się, że może to zrobić w sposób bezpieczny. W 2018 roku na drogach Warmii i Mazur doszło do 208 wypadków z udziałem pieszych, z których 131 miało miejsce na przejściu dla pieszych. Dlatego tak ważny jest aspekt zachowania kultury jazdy i edukowania przyszłych, a także obecnych kierowców oraz uświadamiania pieszych w tym zakresie, by do takich zdarzeń nie dochodziło.  

 

 • mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia
  mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia
  mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)
 • mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia
  mł. insp. Mariusz Tański podczas wystąpienia (fot. Jolanta Michasiewicz/PrawoDrogowe@News)

 

(tm)

Powrót na górę strony