Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Policyjni narciarze na warmińsko – mazurskich stokach

Na Górze Czterech Wiatrów w Mrągowie odbyła się Wojewódzka Inauguracja Sezonu Zimowego. Organizatorem wydarzenia był Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki objął to przedsięwzięcie Honorowym Patronatem. W Mrągowie, tuż obok stoku narciarskiego spotkali się policjanci, przedstawiciele samorządów i placówek oświatowych oraz uczniowie szkół podstawowych z Mrągowa i Mikołajek. Celem spotkania było promowanie wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, postaw odpowiedzialnego korzystania z rekreacji zimowej. Inicjatywa ta związana jest z ogólnopolską akcją informacyjno - edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Dziś (17.01.19r) punktualnie o godz. 10.00 w Mrągowie na Górze Czterech Wiatrów, 
insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski, a także Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Piotr Kulesza dokonali oficjalnego otwarcia Wojewódzkiego Sezonu Zimowego.

Patronat Honorowy nad uroczystą inauguracją tegoż przedsięwzięcia objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski. To wojewódzkie wydarzenie związane jest z ogólnopolską akcją informacyjno-edukacyjną pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Inicjatywa, której najważniejszym celem było promowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z różnych form rekreacji zimowej, skupiła na Górze Czterech Wiatrów przedstawicieli samorządu i placówek oświatowych z terenu powiatu mrągowskiego,  
uczniów szkół podstawowych z Mrągowa i Mikołajek, a także Komendantów miejskich i powiatowych i Dowódcę Oddziału Prewencji Policji z garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Inicjatorem Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Zimowego był insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej, Oddziału Prewencji Policji oraz Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie poprzez  przygotowane prelekcje, konkursy i pokazy utrwalali  wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych wzory świadomego unikania oraz eliminowania ryzykownych zachowań związanych z sezonowymi zagrożeniami.

Mając na względzie systematyczny wzrost liczby zwolenników uprawiania sportów zimowych, które oprócz dostarczania wrażeń sportowych i relaksu niosą za sobą różne zagrożenia w województwie warmińsko-mazurskim policjanci pełnić będą służbę na zorganizowanych terenach narciarskich.

Policjanci pełniący służbę na zorganizowanych terenach narciarskich w szczególności zwracają uwagę i uniemożliwiają dalszą jazdę osobom uprawiającym narciarstwo lub snowboarding, które znajdują się w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środka odurzającego.

Szczególnym nadzorem objęte zostają osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, których to opiekunowie zobligowani są do niedopuszczenia ich do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.

Dlatego też policjanci – narciarze, którzy w sezonie zimowym pełnią służbę na stokach narciarskich, zaprezentowali zebranym obowiązkowe wyposażenie narciarza, a także Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, który stanowi podstawowe zasady bezpieczeństwa na stokach narciarskich.

Nawet najbardziej wprawnym narciarzom zdarzają się upadki. Policjanci pomyśleli więc także o edukacji w tym obszarze zagadnieniowym. Funkcjonariusze z Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji dokonali pozorowanego pokazu udzielania pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym. Dzieci obecne na inauguracji mogły w sposób praktyczny wzbogacić swoją wiedzę.

Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie przygotowały stanowiska, na których uczniowie szkół podstawowych z Mrągowa i Mikołajek wzięły udział w konkursie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań podczas zimy. Dzieci, które zdobyły najwięcej punktów otrzymały narciarskie kaski ochronne, które są nieodzownym elementem wyposażenia każdego narciarza.

Policjantki zachęcały dzieci i ich opiekunów do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno – plastycznym „Stok nie jest dla bałwanów!”.

Więcej na stronie:  http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html

Uczestnicy Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Zimowego obejrzeli policyjne samochody oraz sprzęt wykorzystywany do codziennej służby, a także przećwiczyli możliwości funkcjonowania narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom – podziękowanie za udział w Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Zimowego, będący jednocześnie formą gratulacji za zdobycie wiedzy w zakresie bezpiecznego zachowania podczas zimny.

Zwycięzcy konkursu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań podczas jazdy na nartach, otrzymali kaski narciarskie. Nagrody wręczyli: insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, Pan Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz mł. insp. Piotr Kulesza Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.

Policjanci składają życzenia bezpiecznych, zdrowych i radosnych ferii zimowych!

esz/kw

Powrót na górę strony