Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Jak przeciwdziałać agresji w szkole i jak wygląda praca policjanta – spotkania policjantów z młodzieżą

Kętrzyńską komendę odwiedzili uczniowie klasy mundurowej z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego FENIKS w Kętrzynie. Podczas wizyty młodzież miała okazję poznać tajniki pracy policjantów. Kętrzyńscy funkcjonariusze także odwiedzili młodzież. W Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie policjantka ds. nieletnich i profilaktyki poruszyła zagadnienia związane z problemem przemocy w szkole i odpowiedzialnością karną nieletnich.

Jak wygląda praca policjantów?

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie gościli uczniów klasy mundurowej z I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego FENIKS w Kętrzynie. Młodzież podczas spotkania, dowiedziała się m.in. o hierarchii i stopniach obowiązujących w naszej formacji. Goście mieli okazję zwiedzić miejscową komendę, zapoznać się z pracą funkcjonariuszy poszczególnych wydziałów. Uczniowie dowiedzieli się, jaka jest różnica między wykroczeniem, a przestępstwem. Policjanci zapoznali młodzież ze specyfiką pracy i przepisami regulującymi służbę w tej formacji. Wyjaśniono uczniom jak przebiega proces rekrutacji począwszy od testu wiedzy, poprzez test sprawnościowy i badania psychologiczne, skończywszy na badaniach lekarskich, a także  jakie wymagania stawiane są kandydatom do pracy w Policji. Zainteresowanym przybliżono funkcjonowanie aplikacji Moja Komenda. Przekazana przez policjantów wiedza z pewnością pomoże uczniom klasy mundurowej w podjęciu decyzji o wstąpieniu w przyszłości w nasze szeregi i ułatwi im przygotowanie się do procedury kwalifikacyjnej do tej służby.

 • Spotkanie z uczniami klasy mundurowej
  Spotkanie z uczniami klasy mundurowej
 • Spotkanie z uczniami klasy mundurowej
  Spotkanie z uczniami klasy mundurowej
 • Spotkanie z uczniami klasy mundurowej
  Spotkanie z uczniami klasy mundurowej

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji do służby dostępne są na stronie:

http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

„Stop agresji i przemocy w szkole”

Kętrzyńscy funkcjonariusze odwiedzili uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kętrzynie. Temat spotkania brzmiał „Stop przemocy i agresji w szkole”. Policjantka ds. nieletnich i profilaktyki poruszyła również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich. Temat spotkania brzmiał „Stop przemocy i agresji w szkole”. Funkcjonariusze szczególny nacisk położyli na uświadomienie najmłodszym jak niebezpieczne są zachowania związane z agresją rówieśniczą oraz przemocą wobec innych osób. Policjantka ds. nieletnich i profilaktyki asp. szt. Monika Danielak omówiła pojęcie przemocy psychicznej i fizycznej w odniesieniu do odpowiedzialności prawnej nieletnich. Posiłkując się przykładami z życia uświadomiła młodym ludziom jak cienka jest granica między nieudanym żartem, głupim dowcipem czy groźbą karalną i jak łatwo z tego powodu popaść w konflikt z prawem. Policjantka poinformowała uczniów, że groźby karalne i przemoc są przestępstwami, za które grożą surowe kary. Przypomniano także uczniom, jakie mają obowiązki i prawa. Wytłumaczono jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych, w których zagrożone jest życie i zdrowie ludzkie oraz gdzie szukać pomocy. Tematem rozmów były również zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną nieletnich.

 • Spotkanie z uczniami gimnazjum
  Spotkanie z uczniami gimnazjum
 • Spotkanie z uczniami gimnazjum
  Spotkanie z uczniami gimnazjum

(ab/tm)