Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Zostań policjantem - zajęcia teoretyczne i praktyczne z uczniami klas mundurowych

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie w związku z podpisanym porozumieniem z klasami mundurowymi, Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Olsztynie zorganizował zajęcia dla uczniów ze szkoły „Feniks” w Olsztynie. Poprzez realizację innowacyjnego szkolenia, policjanci starają się zaszczepić w charakterach młodych kadetów zainteresowanie pozytywnymi aspektami służby w Policji i misją, którą za sobą niesie.

W piątek (30.11.2018) z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie insp. Piotra Zabuskiego zorganizowano zajęcia praktyczno-edukacyjne dla uczniów klas mundurowych z liceum ogólnokształcącego CN-B Feniks w Olsztynie. Powyższe przedsięwzięcie było efektem podpisanego porozumienia dotyczącego współpracy w realizacji innowacji pedagogicznej pn. "Klasa mundurowa". Uczniowie objęci przedmiotowym programem, poza ramowym planem nauczania liceum ogólnokształcącego, uczestniczą również w zajęciach z prawoznawstwa, wiedzy o Państwie i Policji, psychologii czy udzielania pierwszej pomocy. W ofercie klasy mundurowej znajduje się ponadto udział w obozach szkoleniowych, kursach samoobrony i wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Założeniem stron porozumienia jest wszechstronne wykształcenie młodzieży, która swoją przyszłość planuje związać z formacjami mundurowymi. W spotkaniu zorganizowanym przez Zespół Kadr i Szkolenia przy udziale Wydziału Prewencji KMP w OIsztynie w sposób profesjonalny umożliwiono młodzieży zapoznanie się z nowatorskimi metodami szkolenia z zakresu Taktyki i Technik Interwencji realizowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie.

Uczestnicy zajęć w bezpiecznych warunkach specjalnie przygotowanej symulacji mogli poczuć się jak prawdziwi policjanci realizujący interwencje w rzeczywistej sytuacji wysokiego zagrożenia. Uczestnicy symulacji działali w pododdziałach w patrolach dwuosobowych. Po przedstawieniu im założeń obejmujących m. in. udzielenie pomocy dla rannego funkcjonariusza trafiali do specjalnie dobranych pomieszczeń  z krętymi i wąskimi korytarzami, w warunkach ograniczonej widoczności. Dla podniesienia poziomu stresu i realizmu wykorzystano różnego typu środki pozoracji m. in. dźwięk padających strzałów czy przenikliwych krzyków, które emitowane były z głośników rozmieszczonych w pomieszczeniach i odpowiadały zaistniałej tam sytuacji. Uczniów wyposażono w pistolety ASG będące wiernymi replikami pistoletu Glock 17- broni używanej powszechnie w policji. Mimo to emocje jakie towarzyszyły uczestnikom były jak najbardziej prawdziwe. Dla uczniów zafascynowanych służbą w formacjach mundurowych była to ogromna atrakcja. Często nie zdawali sobie oni sprawy jak trudne jest podjęcie właściwych decyzji w sytuacjach dynamicznych i pod wpływem stresu, co jest nieodłączną częścią służby w policji.

Ładowanie odtwarzacza...

Przygotowane w ten sposób ćwiczenia były odpowiednikiem szkolenia obejmującego cały stan etatowy funkcjonariuszy KMP. Szkolenie realizowano od września br. Z inicjatywą przeprowadzenia tak nowatorskich warsztatów szkoleniowych wyszedł Komendant Miejski Policji w Olsztynie, insp. Piotr Zabuski. Zwrócił w ten sposób szczególną uwagę na konieczność stałego doskonalenia umiejętności podległych mu policjantów wobec codziennego ryzyka, które podejmują, realizując interwencje w środowisku miejskim, często w obszarze pomieszczeń zamkniętych. Młodzież biorąca udział w zajęciach, spotkała się również z przedstawicielami Zespołu Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, którzy w interesujący sposób przedstawili zasady naboru do służby w policji oraz możliwości jakie stwarza służba w Policji. Pogadanka upiększona była przedstawieniem prezentacji multimedialnych i filmów prezentujących różnorodność pełnienia służby w poszczególnych pionach i wydziałach Policji.

(rc/rp/tm)