Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Olsztyn: Tyle świeczek na torcie ile lat współpracy. Kolejne porozumienie z klasami mundurowymi podpisane

Komenda Miejska Policji w Olsztynie od pięciu lat wspiera działalność klas o profilu mundurowym. Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski podpisał kolejne porozumienie o współpracy z dyrektorami trzech szkół o profilu mundurowym: Zespół Szkół w Dobrym Mieście, Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie, Zespół Szkół w Biskupcu. Współpraca ze szkołami umożliwi uczniom poznanie specyfiki pracy w Policji, zapoznają się oni ze sprzętem wykorzystywanym w codziennej służbie oraz będą mieli możliwość współuczestniczyć w działaniach profilaktycznych.

W piątek (19.10.2018r.) w „Kapitanacie” przy CRS Ukiel zawarte zostało kolejne porozumienie o współpracy policji z klasami mundurowymi. Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół, opiekunowie klas mundurowych a także przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Komendant Miejski Policji w Olsztynie podpisał porozumienie z trzema szkołami z którymi olsztyńska jednostka pracuje już od kilku lat. A były to szkoły:

•     Zespół Szkół w Dobrym Mieście

•     Liceum Ogólnokształcące CN-B w Olsztynie

•     Zespół Szkół w Biskupcu

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę, na stole pojawił się tort, a na torcie tyle świeczek ile lat KMP w Olsztynie współpracuje z daną szkołą. Symboliczny ogień, oczywiście po wcześniejszym życzeniu wspólnie zdmuchiwali przedstawiciele szkół wraz z komendantami policji w których rejonie funkcjonują klasy mundurowe. Najdłuższą, bo aż 5-letnią współpracą z Zespołem Szkół w Dobrym Mieście może pochwalić się Komisariat Policji w Dobrym Mieście.

Współpraca z klasami mundurowymi zakłada realizację działań na rzecz edukacji i propagowania działalności dla bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki oraz kształtowania postaw patriotycznych społecznych. Uczniowie podczas edukacji w klasie o profilu mundurowym będą przygotowywani do pełnienia służby w formacjach mundurowych oraz do pracy na stanowiskach w administracji związanych z obronnością państwa i zarządzaniem kryzysowym. Absolwenci szkól w dalszej drodze swojego rozwoju będą mogli wybrać się na studia wyższe nie tylko do szkól cywilnych ale również szkól resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Ministerstwa Obrony Narodowej.

Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp. Piotr Zabuski podkreślił bardzo wyraźnie jak ważne jest szkolenie młodego pokolenia w kierunku zdobywania wykształcenia o profilu mundurowym. Każdy absolwent, który ukończy szkołę mundurową będzie mógł się realizować w przyszłości nie tylko w policji czy wojsku, ale także na cywilnych stanowiskach związanych z obronnością naszego kraju. Szef olsztyńskich policjantów podkreślił wyraźnie, że jest duże prawdopodobieństwo, że to właśnie absolwenci szkół o profilu mundurowym w przyszłości będą odpowiedzialni za bezpieczeństwo nas wszystkich.

rp/kw