Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Zawody „Dzielnicowy Roku 2018” na Warmii i Mazurach za nami

Już po raz XI w obiektach WSPol w Sczytanie rozegrane zostały wojewódzkie eliminacje zawodów, które miały wyłonić najlepszych dzielnicowych z jednostek Policji garnizonu warmińsko – mazurskiego. W tym roku najlepsi z najlepszych będą reprezentowali nasze województwo w XI Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Dzielnicowych w Katowicach „Dzielnicowy Roku 2018”.

W miniony i piątek (27-28.09.2018) w obiektach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przeprowadzono wojewódzkie eliminacje do XI Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku 2018” dla dzielnicowych i kierowników rewirów dzielnicowych. W celu podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym realizowanych zadań przez dzielnicowych i ich przełożonych, w znacznym zakresie zmieniono rozgrywane konkurencje i do udziału w zawodach włączono kierowników rewirów dzielnicowych. Organizowane zawody są m.in. formą doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych.  Funkcjonariusze w ten sposób poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności, aby jak najlepiej pomagać i służyć społeczeństwu.

Celem zawodów jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych dzielnicowego, w szczególności:

1)      pobudzenie inicjatywy własnej,

2)      podnoszenie skuteczności działań dzielnicowego, zapewniających stałą poprawę poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie służbowym,

3)      wyróżnienie rangi służby dzielnicowego,

4)      wyłonienie najlepszego dzielnicowego i kierownika rewiru w kraju.

I stopień zawodów dla dzielnicowych – etap powiatowy - został przeprowadzony na przełomie maja i czerwca we wszystkich 19 Komendach Miejskich/Powiatowych Policji województwa warmińsko – mazurskiego. Na podstawie przeprowadzonego testu wiedzy – składającego się z 40 pytań, wyłoniono po dwóch najlepszych dzielnicowych z każdej jednostki. Łącznie do wojewódzkiego etapu zawodów zakwalifikowało się 38 dzielnicowych (po dwóch najlepszych policjantów z każdej KMP i KPP województwa). W wojewódzkich eliminacjach udział wzięli wszyscy kierownicy rewirów dzielnicowych. Takich stanowisk w województwie jest 19.

Eliminacje wojewódzkie mają na celu wyłonienie dwóch najlepszych policjantów dzielnicowych i jednego kierownika rewiru dzielnicowych, którzy będą reprezentować nasze województwo w finale ogólnopolskich zawodów, który odbędzie się  w dniach 23 -26.10.2018 r. w Szkole Policji w Katowicach, gdzie zostanie wyłoniony najlepszy dzielnicowy  i kierownik rewiru w kraju.

W tym roku dzielnicowi rywalizowali między sobą w w czwartek czterech konkurencjach:

1)      teście wiedzy policyjnej - obejmującym problematykę z zakresu działania policjantów służby prewencyjnej, ukierunkowaną na profilaktykę społeczną i prewencję kryminalną,

2)      pierwszej pomocy medycznej - polegającej na zaprezentowanie praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka,

3)      strzelaniu -  polegającym na  oddaniu 12 strzałów do dwóch tarcz (z dobiegiem 35 m, z wyminą magazynka, w postawie stojące  i klęczącej), 

4)      symulacji - przyjęcie interesanta - polegającej na właściwym rozwiązaniu zgłoszonej przez interesanta sytuacji problemowej - obejmuje problematykę z zakresu prewencji, prawa oraz psychologii.

Tego samego dnia wieczorem poznaliśmy laureatów zawodów. Wręczony został Puchar Przechodni Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie za zajęcie I miejsca w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” oraz nagroda pieniężna. Ponadto Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie ufundował dla laureatów (I, II i III miejsca zawodów) teczki na dokumenty, a dla zwycięzców poszczególnych 4  konkurencji zawodów - okolicznościowe statuetki.

Klasyfikacja:

I - miejsce w klasyfikacji generalnej „Dzielnicowego roku 2018” na Warmii i Mazurach zajął asp. szt. Arkadiusz Masiak z KPP w Działdowie, który uzyskał łącznie 127 pkt.

II – miejsce zajął mł. asp. Krzysztof Kowalczyk z KPP w Ełku z łączna sumą punktów 126.

III – miejsce zajął st. sierż. Wojciech Jędrzejczyk z KPP w Mrągowie, który zgromadził 125 pkt.

Najlepsi w poszczególnych konkurencjach:

 * test wiedzy policyjnej  - sierż. szt. Karol Miłocki z KPP w Działdowie

 * symulacja przyjęcia zgłoszenia - mł. asp. Leszek Jacznik z KMP w Olsztynie

 * strzelanie -  bezkonkurencyjny był asp. Rafał Żurawski z KPP w Iławie

 * udzielanie pierwszej pomocy - mł. asp. Leszek Jacznik z KMP w Olsztynie

Natomiast kierownicy rewirów dzielnicowych rywalizowali między sobą w piątek w konkurencjach:

1)      test wiedzy policyjnej  

2)      udzielanie pierwszej pomocy medycznej

3)      strzelanie

4)      analiza dokumentacji służbowej – obejmującej problematykę z zakresu czynności służbowych realizowanych przez kierownika rewiru dzielnicowych

Po południu wyłoniono najlepszych kierowników rewirów dzielnicowych, którym wręczono nagrody pieniężne, a dla zwycięzcy został wręczono Puchar Przechodni Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie także dla zwycięzców tych zawodów ufundował dla laureatów (I, II i III miejsca zawodów) teczki na dokumenty, a dla zwycięzców poszczególnych konkurencji zawodów - okolicznościowe statuetki.

Klasyfikacja:

I - miejsce zajął mł. asp. Daniel Romańczyk z KPP w Giżycku

II – miejsce zajął asp. Marek Olszewski z KPP w Ostródzie

III – miejsce zajął asp. szt. Sylwester Rosół z KMP w Elblągu

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia w ogólnopolskich zawodach.

jł/kw

foto: WPR KWP

 

 

 

 

    

 

 

 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #1
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #2
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #3
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #4
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #5
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #6
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #7
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #8
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #9
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #10
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #11
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #12
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #13
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #14
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #15
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #16
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #17
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #18
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #19
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #20
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #21
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #22
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #23
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #24
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #25
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #26
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #27
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #28
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #29
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #30
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #31
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #32
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #33
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #34
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #35
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #36
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #37
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #38
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #39
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #40
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #41
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #42
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #43
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #44
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #45
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #46
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #47
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #48
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #49
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #50
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #51
 • Uczestnicy zawodów
  Uczestnicy zawodów #52
Powrót na górę strony