Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Węgorzewo: Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz" – wspólnie dla bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku

"My czuwamy - Ty Wypoczywasz" - pod takim hasłem odbyło się seminarium zorganizowane przez Komendę Powiatową Policji w Węgorzewie. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego. Przedstawiciele policji oraz innych służb, instytucji i organizacji czuwających nad bezpiecznym wypoczynkiem spotkali się, aby wymienić doświadczenia i rozmawiać o wspólnych działaniach. Seminarium poświęcone tej tematyce odbyło się w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą".

Wczoraj (21.06.2018) w sali Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie o godz. 10:00 rozpoczęło się Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz" zorganizowane przez Komendę Powiatowa Policji w Węgorzewie. Przedsięwzięcie zorało objęte honorowym patronatem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego. W spotkaniu wziął udział insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. W seminarium uczestniczyli też przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji, duchowieństwa, reprezentantów prokuratury, służb mundurowych, uczniowie klasy mundurowej z miejscowego liceum oraz mieszkańcy powiatu węgorzewskiego.

Przedstawiciele Policji oraz innych służb, instytucji i organizacji czuwających nad bezpiecznym wypoczynkiem spotkali się, aby wymienić doświadczenia i rozmawiać o wspólnych działaniach.

Podczas seminarium zaproszeni prelegenci zapoznali uczestników z następującymi zagadnieniami:

 • ”Funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie węgorzewskim” - kom. Adrian Gajda Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Węgorzewie
 • „Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń” - Krzysztof Laskowski - Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie
 • „Bezpieczny i higieniczny wypoczynek dzieci i młodzieży według Państwowej Inspekcji Sanitarnej” - Anna Maroszyk Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie
 • ”Przepisy obowiązujące w strefie nadgranicznej” - mjr SG Marcin Sobolewski - Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Węgorzewie
 • ”Charakterystyka specjalistycznej grupy wodno - nurkowej oraz działalność kontrolo - rozpoznawcza powiatu węgorzewskiego na przykładzie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie” - kpt. Ireneusz Lalak- Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie
 • „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” - Zbigniew Kurowicki Prezes Mazurskiego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowe w Giżycku
 • „Organy administracji żeglugi śródlądowej w świetle nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi” Łukasz Gieczewski - Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku
 • „Czeszący grzebień inaczej – szkodliwe skutki zażywania dopalaczy” Anna Kramarz i Magdalena Krych z Wojewódzkiego Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku
 • „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych województwa warmińsko – mazurskiego” mł. asp. Małgorzata Konopko - Asystent ds. organizacji służby na wodzie i terenach przywodnych oraz wykorzystania psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"

 

Na zakończenie części pierwszej seminarium mł. insp. Radosław Drach w swoim wystąpieniu powiedział, że okres letni, wakacyjny, to czas wytężonej pracy policjantów. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i osób dorosłych w czasie podróży (kontrole stanu technicznego autokarów, stanu trzeźwości kierowców), ale również działania profilaktyczne (spotkania poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi, unikaniu zagrożeń) - to zadania, które stoją przed węgorzewskimi policjantami. Komendant podsumował także wystąpienia zaproszonych prelegentów i podziękował im za przekazanie tak ważnych i cennych informacji. Podkreśli, że wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych działań z pewnością wpłyną na bezpieczeństwo osób wypoczywających w sezonie letnim w powiecie węgorzewskim.

Na koniec seminarium mł. insp. Radosław Drach zaprosił wszystkich uczestników do obejrzenia spotu promocyjnego ”My Czuwamy Ty Wypoczywasz”, przygotowanego przez węgorzewskich policjantów.

 

Następnie o godz. 13:00 na Plaży Miejskiej w Węgorzewie odbyła się część praktyczna seminarium. Na Jeziorze Mamry została przeprowadzona symulacja - wywrócone kajaki i osoby wzywające pomocy. W akcji ratowniczej brali udział policjanci z Węgorzewa, Giżycka, CSP Legionowo, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, strażacy z 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie oraz pozoranci z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Koszałek Opałek" z Węgorzewa.

 

 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
 • Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"
  Uczestnicy Seminarium "My Czuwamy - Ty Wypoczywasz"

 

Ponadto węgorzewscy policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej w Węgorzewie, żołnierze z 11 Pułk Artylerii w Węgorzewie, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie oraz funkcjonariusze z Inspekcji Transportu Drogowego w Ełku zaprezentowali swój sprzęt i wyposażenie wykorzystywane w codziennej służbie.

Seminarium "My czuwamy Ty Wypoczywasz" odbyło się w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo nad Wodą".

(gm/tm)

Powrót na górę strony