Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szczytno: Dodatkowe patrole policyjne na terenie gminy Wielbark

Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek oraz Pan Grzegorz Zapadka Wójt Gminy Wielbark, podpisali Porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy. Podjęte przez obie strony zobowiązanie o zwiększeniu ilości patroli policyjnych, ma na celu przeciwdziałanie używania alkoholu szczególnie przez osoby do 18-go roku życia. Tym samym ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe służby policjantów będą pełnione od czerwca do sierpnia br.

Dzisiaj (14.06.18r) Wójt Gminy Wielbark Grzegorz Zapadka oraz Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie mł. insp. Tomasz Bzymek, podpisali Porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych na terenie gminy Wielbark. Zobowiązanie o zwiększeniu ilości patroli policyjnych, ma na celu m.in. przeciwdziałanie używania alkoholu szczególnie przez osoby do 18-go roku życia oraz poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowe służby policjantów będą pełnione od czerwca do sierpnia tego roku.

Policjanci zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności będą realizowali służby ponadnormatywne w celu: wykonywania czynności profilaktycznych po ujawnieniu dysfunkcji w rodzinie, demoralizacji osób nieletnich oraz wystąpieniu ryzykownych zachowań w stanie po użyciu alkoholu.  Funkcjonariusze kierowani do służby będą zwracali szczególną uwagę na przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń o charakterze chuligańskim przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości oraz naruszające porządek publiczny na terenie gminy.

 

esz/kw