Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Seminarium „Policja bliżej nas” na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie odbyło się seminarium „Policja bliżej nas”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Ponad stu studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego wzięło wczoraj (12.06.18r) udział w seminarium „Policja bliżej nas”. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, a jego celem było przybliżenie młodym ludziom specyfiki policyjnej służby, wyeksponowanie obszarów współpracy ze społeczeństwem oraz zaprezentowanie narzędzi skutecznej komunikacji takich jak m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Seminarium uroczyście otworzyli : dr hab. Sławomir Przybyliński - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski- Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych  UWM w Olsztynie oraz mł. insp. Edward Szydłowski- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Pierwszym prelegentem był dr Wojciech Kotowicz z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, który zaprezentował wykład pod tytułem „Policja w obliczu współczesnych zagrożeń - tendencje, zmiany, perspektywy”. Podczas wystąpienia poruszono kwestie nowych technologii oraz cyberprzestępczości. Część policyjną seminarium rozpoczął wykład asp. Marty Kacprzyńskiej z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie, która zaprezentowała pracę warmińsko - mazurskich  policjantów oraz wskazała trendy współdziałania ze społeczeństwem na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jako drugi głos zabrał nadkom. Mariusz Zieliński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie, który omówił zasady działania aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). W części trzeciej podkom. Paweł Deptuła - specjalista do walki z cyberprzestępczością z KWP w Olsztynie zaprezentował studentom najczęstsze mechanizmy działania przestępców w „Sieci” oraz uczulił na zagrożenia, które mogą spotkać każdego w cyberprzestrzeni.

Na specjalnie przygotowanym stanowisku policjanci pokazywali zainteresowanym jak w praktyce działa  aplikacja KMZB oraz odpowiadali na pytania młodych ludzi. Ci, którzy w przyszłości chcieliby wstąpić w policyjne szeregi otrzymali pakiet informacji na temat doboru do Policji od nadkom. Anny Jackowskiej z Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Olsztynie.

mk/kw

Powrót na górę strony