Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gołdap: 4-letni Elliott z Gołdapi laureatem ogólnopolskiego konkursu „Stok nie jest dla bałwanów”

W Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi miała miejsce gala wręczenia nagród 4- letniemu Elliottowi, który został laureatem ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla bałwanów” zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Jury konkursu wyłoniło 13 laureatów spośród 3500 tysiąca nadesłanych prac.

Konkurs plastyczny był elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, która została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorem konkursu było Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz ze Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Fundacją PZU. Przedsięwzięcie adresowane było do osób urodzonych w 2002 roku bądź później. Od 12 stycznia do 5 marca 2018 roku do Komendy Głównej Policji można było nadsyłać prace wykonane dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych. Zadaniem uczestników konkursu było zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

W konkursie „Stok nie jest dla bałwanów” wzięło udział ponad 3500 osób. Jury konkursu podczas posiedzenia przeanalizowało nadesłane prace, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, wiek autora i spójność przekazu wyrażanego pracą z tematem konkursu. Wyłoniono 45 finalistów, a po ponownej analizie przyznano łącznie 3 główne nagrody i 9 wyróżnień w 3 kategoriach wiekowych. W najmłodszej kategorii wiekowej (data urodzenia 2010- 2018) nagrodę główną zdobył 5 letni mieszkaniec Gołdapi Elliott Karniłowicz.

Dzisiaj(30.04.18 r)  o godzinie 11:00 małemu artyście nagrody w imieniu organizatorów konkursu wręczyli: p.o. Komendant Powiatowy Policji w Gołdapi mł. insp. Sylwester Symonowicz, Sekretarz Powiatu Anna Makowska, Sekretarz Gminy Gołdap Anna Rawinis. Wśród licznych nagród znalazł się m.in. tablet, nie mogło zabraknąć kasku narciarskiego jak i elementów odblaskowych. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie reprezentował Naczelnik Wydziału Prewencji KWP nadkom. Rafał Kiśluk oraz podinsp. Małgorzata Bojarowska, którzy również wręczyli upominki. Wiele radości Elliottowi i jego rodzeństwu sprawiła m.in. książka przedstawiająca pojazdy policyjne oraz profesjonalny zestaw farb.

Gratulujemy małemu artyście i życzymy dalszych sukcesów.

ma/kw

 

Powrót na górę strony