Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Mikołajki: Bezpieczeństwo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

W Mikołajkach z inicjatywy policji, jak co roku odbyło się spotkanie na temat bezpieczeństwa nad wodą. O spokojnym wypoczynku na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich rozmawiali przedstawiciele lokalnych władz ze służbami ratowniczymi oraz przedstawicielami ośrodków wczasowych i armatorów skupionych w obrębie mikołajskich jezior. Policjanci podsumowali zeszłoroczny sezon letni.

W Mikołajkach jak co roku z inicjatywy Policji odbyła się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na wodzie. Tym razem odbył się to w formie konsultacji społecznych w zakresie przygotowania do sezonu żeglugowego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11.00 w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach. Tego dnia mł. insp. Jan Markowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie, podinsp. Robert Wierciszewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie, nadkom. Rafał Kiśluk Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, podkom. Andrzej Jaźwiński Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach, spotkali się z Krzysztofem Błaszkiewiczem Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa Żeglugi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, Piotrem Jakubowskim Burmistrzem Mikołajek oraz ratownikami z Mazurskiej Stacji Ratownictwa Okartowo, Mazurskiego WOPR, przedstawicielami ośrodków wczasowych skupionych wokół Mikołajek, Mazurskiego Klubu Żeglarskiego, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku, Żeglugi Mazurskiej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Giżycku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Prokuratury Rejonowej w Mrągowie i Straży Rybackiej. W spotkaniu uczestniczyli również Komendanci m.in. z Komendy Powiatowej Policji w Piszu, Węgorzewie, Giżycku, którzy współpracują w ramach Wojewódzkiej Koordynacji Służb na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Zebrani goście omówili kwestie bezpieczeństwa nad wodą i wspólnych metodach dbanie o nie.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Andrzej Skol Komendant Powiatowy Policji w Mrągowie witając zebranych gości oraz omawiając główną tematykę przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał mł. insp. Jan Markowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podkreślając jak ważna jest realizacja tego typu przedsięwzięć. Pan Krzysztof Błaszkiewicz Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Żeglugi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie podziękował za zaproszenie informując o zakresie zadań urzędu.

 

Pan Piotr Jakubowski Burmistrz Mikołajek omówił realizowane i zaplanowane inwestycje, które mają na celu podnieść bezpieczeństwo m.in. wypoczywających nad wodą mieszkańców i turystów.

Podkom. Andrzej Jaźwiński, Komendant Komisariatu Policji w Mikołajkach zaprezentował działania policjantów Komisariatu Policji w Mikołajkach oraz realizowane działania na jeziorach wspólnie z innymi podmiotami takimi jak m.in. MOPR, Straż Rybacka. Omówił także realizowane działania profilaktyczno-edukacyjne, które skierowane są do mieszkańców i turystów odwiedzających Mikołajki i okolicę. Komendant przedstawił także analizę bezpieczeństwa na jeziorach: Tałty, Mikołajskie, części jeziora Śniardwy oraz części jeziora Bełdany, które są bezpośrednio nadzorowane przez policyjnych wodniaków z Komisariatu Policji w Mikołajkach. Przy okazji spotkania zaprezentował film zrealizowany przez ReTV z okazji rocznicy tragedii, która wydarzyła się na wodach w Mikołajkach 10 lat temu, a mianowicie tzw. „białego szkwału”.

Następnie wyświetlono film promocyjny mrągowskiej policji zrealizowany w ubiegłym roku we współpracy z internetową redakcją Mrągowo24. W nawiązaniu m.in. do jego treści głos zabrał  asp. szt. Dariusz Krupiński Kierownik Posterunku Policji w Pieckach, który omówił stan bezpieczeństwa na wodach w rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie.

 

Spotkanie było też okazją, by przedstawić zakres działań profilaktycznych realizowanych przez policjantów z Mrągowa, Mikołajek i Piecek. Bo wysoki poziom bezpieczeństwa wymaga nie tylko działań prewencyjno-kontrolnych, ale też i wielości działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych i wiekowych. A wynika to z tego, że co roku na wodzie giną ludzie i główną przyczyną tych zdarzeń jest alkohol. Aby temu zapobiec zaprezentowano film profilaktyczny pn. „Zobacz. Przeżyj”, który wykorzystywany jest w działaniach profilaktycznych. Działania realizowane z zakresu „Bezpiecznych wakacji, wpisujących się w akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo … nad wodą” omówiła mł. asp. Dorota Kulig.

Podkom. Szymon Brzdąkiewicz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie omówił stan bezpieczeństwa na wodach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz poinformował uczestników na temat zabezpieczenia sezonu turystycznego na akwenach województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusz poinformował uczestników o narzędziu jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypomniał, że za jej pomocą można nanosić na mapę zagrożenia, które bezpośrednio dotykają miejscowe społeczeństwo, jak i turystów. Zapewnił, że na pewno każda informacja będzie przez policjantów zweryfikowana.

Tadeusz Zdanowicz, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku przedstawił informacje dotyczące przepisów Ustawy o żegludze śródlądowej i innych rozporządzeniach. Dyrektor omówił także sytuację na terenie jezior mazurskich. Starszy inspektor nadzoru nad żeglugą Łukasz Gieczewski omówił zakres terytorialny i wyniki pracy Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 2017 roku oraz obowiązujące przepisy.  

Spotkanie to było okazją do wymiany informacji w zakresie współpracy w działaniach mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu wodnym. Uczestnicy mogli wyrazić swoją opinię w tym zakresie, a informacje te są wykorzystywane do wypracowania propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa nad wodą zarówno przez mieszkańców, jak i turystów.

 

dk/kw

Powrót na górę strony