Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mrągowo: Jak zostać policjantem? Funkcjonariusze zachęcają młodzież

W I LO w Mrągowie funkcjonariusze rozmawiali z młodzieżą o pracy w policji. Przedstawili wymogi stawiane kandydatom do służby w Policji, a także możliwości rozwoju i awansu zawodowego w służbie.

Wczoraj (22.02.2018) mrągowscy policjanci spotkali się z uczniami jednej z klas I Liceum Ogólnokształcącego w Mrągowie. Była to okazja, by porozmawiać o zawodzie policjanta i zasadach przyjęcia do służby. Dzięki temu mogli dowiedzieć się jak wygląda droga do służby w policji oraz na czym polega praca policjanta.

Przypomnijmy że oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji tj. prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

Każdy kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

·           obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

·           korzystający w pełni z praw publicznych,

·           posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

·           posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podlegających szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować

·           dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

·           ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie

– w poniedziałki  w godz. od 9.00 do 17.30

– wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00-14.00

pod adresem: 10 – 575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 5, pierwsze piętro

numer telefonu (89) 522 4400, 522 4402, 522 4403, 522 4404, 522 4406

numer faksu (89) 522 44 05

adres e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

(dk/tm)

Powrót na górę strony