Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ełk: Policjanci podpisali porozumienie o współpracy ze szkołą mundurową

Współpraca w zakresie edukacji, działań na rzecz bezpieczeństwa i kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych - to główne cele porozumienia podpisanego przez ełcką policję z dyrekcję szkoły z klasami o profilu mundurowym. Policjanci będą wśród uczniów propagować zawód policjanta i właściwe postawy obywatelskie.

Komendant Powiatowy Policji w Ełku podpisał porozumienie o współpracy z klasą mundurową ełckiego oddziału Liceum Ogólnokształcącego i Technikum ZDZ w Białymstoku. Głównym celem będzie realizowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego, profilaktyki i kształtowanie właściwych postaw patriotycznych, społecznych i świadomości historycznej. Policjanci będą wśród młodzieży propagować służbę w Policji. Działania te opierały się będą także na zapoznaniu uczniów z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami policjantów. Współpraca polegała będzie również na upowszechnianiu tradycji i ceremoniału policyjnego.

(akdn/tm)

  • Sygnatariusze porozumienia #1
  • Sygnatariusze porozumienia #2
  • Sygnatariusze porozumienia #3