Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bartoszyce/Bezledy: Policjanci drogówki szkolą funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu zatrzymywania dowodów rejestracyjnych

Doświadczeni policjanci z bartoszyckiej drogówki, rozpoczęli cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pracujących na przejściu granicznym w Bezledach. Szkolenie dotyczy technicznego aspektu zatrzymywania dokumentu – dowodu rejestracyjnego pojazdu. W związku z nowelizacją Ustawy Prawo o ruchu drogowym, funkcjonariusze Straży Granicznej mają nowe uprawnienia i podobnie jak policjanci mogą zatrzymywać dowody rejestracyjne.

Nowe uprawnienia, jakie otrzymani funkcjonariusze Straży Granicznej, niewątpliwie ułatwią i usprawnią pracę policjantom. Pewna część policyjnych interwencji na przejściu granicznym w Bezledach, związana była tylko z konieczności zatrzymania dowodu rejestracyjnego i wydaniem pokwitowania. Ustawa Prawo o ruchu drogowym, nie przewidywała możliwości wykonania tej czynności przez funkcjonariusza Straży Granicznej. W przypadku stwierdzenia przez niego nieprawidłowości, pozwalających na zatrzymanie takiego dokumentu, czynność tę musiał wykonać policjant. Sytuacje takie nie były rzadkością, z uwagi na duży ruch na przejściu granicznym w Bezledach, wyjazdy policjantów po dowód rejestracyjny były codziennością, a wręcz zdarzały się kilka razy w ciągu doby. Od 13 listopada br., zmieniły się przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym i w art. 132 tego prawa, jako osoba uprawniona do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, oprócz policjanta znalazł się także funkcjonariusz Straży Granicznej. 

Czynność jaką jest zatrzymanie dowodu rejestracyjnego dla funkcjonariuszy straży jest nowością, a dla policjantów z kolei codziennością. Dlatego doświadczeni policjanci z bartoszyckiej drogówki dzielą się swoją wiedzą i szkolą funkcjonariuszy z zaprzyjaźnionej służby.

Mk/kw

Powrót na górę strony