Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Zapobieganie nadużyciom finansowym wobec Unii Europejskiej – konferencja w Rumunii

Olsztyńscy policjanci uczestniczą w projekcie „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”. Funkcjonariusze z Warmii i Mazur są partnerem tego przedsięwzięcia wspólnie z funkcjonariuszami z Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Dwa miesiące po wrześniowym spotkaniu w Olsztynie uczestnicy projektu spotkali się w Rumunii.

Na początku tygodnia (06-07.11.2017) w Rumunii w miejscowości Krajowa odbyło się spotkanie grupy roboczej w ramach realizowanego przez Policję rumuńską regionu Călăraşi projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”, którego partnerem jest Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Projekt realizowany jest w ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską – OLAF/2016/D1/068.

Celem spotkania było opracowanie poradnika przeznaczonego dla funkcjonariuszy Policji zajmujących się zwalczaniem oszustw na szkodę Unii Europejskiej. W poradniku znajdą się doświadczenia i najlepsze praktyki wszystkich uczestników projektu, będzie on stanowił użyteczne narzędzie i pomoc w działaniach związanych z prowadzeniem postępowań i zapobieganiem nadużyciom na szkodę interesów finansowych UE, ze szczególnym uwzględnieniem tych w sektorze rolnictwa.

  • Uczestnicy konferencji #1
    Uczestnicy konferencji #1
  • Uczestnicy konferencji #2
    Uczestnicy konferencji #2
  • Uczestnicy konferencji #3
    Uczestnicy konferencji #3

W spotkaniu udział wzięło troje funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępstw na szkodę Unii Europejskiej, zaangażowanych w działania projektowe. W projekcie biorą udział przedstawiciele 5 instytucji partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii - Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Zgodnie z założeniami projektu, każda instytucja partnerska zobowiązana jest do zorganizowania takiego spotkania połączonego z warsztatami. Dlatego na początku września (11-13.09.2017) w Olsztynie odbyły się warsztaty pn. “Oszustwa popełniane w sektorze rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów”, których gospodarzem była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Więcej na ten temat pisaliśmy na naszej stronie internetowej.

During 06th to 07th of November 2017, in Craiova city, Dolj county, Romania, will be carried out the thirteen activity within the project entitled “Transnational cooperation between law enforcement authorities for strengthening the activity of preventing and fighting against fraud with EU funds in the agricultural field” (OLAF/2016/D1/068), implemented by Călăraşi County Police Inspectorate – a working group.

The event will bring together representatives of the five partner institutions involved in the project from Romania (Călăraşi County Police Inspectorate, Bacău County Police Inspectorate and Dolj County Police Inspectorate), Bulgaria (Silistra Regional Directorate), Poland (Voivodship Police Headquarters in Olsztyn) and Republic of Moldova (Directorate no. 3 of the National Investigation Inspectorate) and also professionals from Romanian Fight Against Fraud Department and General Inspectorate of the Romanian Police.

The aim of the two – days’ activity is to develop a common working tool in order to facilitate and support the activity of the actors involved in fight against fraud from the field of subsidies awarded in the agricultural sector respectively, to draw up and to develop a booklet for the police officers and professionals which carry out specific activities in this sector, as well as to improve and enhance the partnership – collaboration relations settled during the implementation of this project.

The booklet will represent an integrated approach of the issue in question and will constitute an efficient and useful tool for the actors involved into fraud prevention, investigation and combating activities, with emphasis on the fraudulent acts committed into the agriculture field and with agricultural subsidies from three EU member states and one non-EU, known for their specific and the issues encountered into this sector.

The working group will be carried out according to its agenda, by presenting the proposals and the contribution of each project partner authority and also each invited competent institution wherewith they will participate in drawing up the multilanguage booklet from the field of fraudulent irregularities committed in the agriculture.

------------------------

This event is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)

This communication reflects the author’s view and the European Commission is not responsible for views displayed in the publications and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

(JSzO/TM)

Powrót na górę strony