Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ślubowanie 30 nowych Policjantów

"Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania, którą składa każdy wstępujący do służby policjant. Podczas uroczystego apelu, te słowa wypowiedziało 30 młodych funkcjonariuszy. Nowych policjantów powitał w szeregach garnizonu warmińsko-mazurskiego insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Podczas uroczystości wręczone zostały policjantom medale za długoletnią służbę i za zasługi dla Policji.

Dzisiaj (08.11.17 r.) o godz.11:00 w Sali sportowej KWP w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie młodych policjantów. Rotę ślubowania złożyło 24 mężczyzn i 6 kobiet. Policjantki i policjantów powitał w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby musieli przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmowało m. in. testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad środowiskowy oraz komisję lekarską.

 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #1
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #1
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #2
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #2
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #3
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #3
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #4
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #4
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #5
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #5
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #6
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #6
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #7
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #7
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #22
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #22
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #23
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #23
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #25
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #25
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #26
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #26
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #27
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #27

Wkrótce nowi policjanci wyjadą na kurs podstawowy, podczas którego będą zdobywać wiedzę m. in. z zakresu znajomości obowiązujących przepisów prawnych i procedur ich stosowania. Poznają psychologiczne aspekty pracy policjanta oraz etyki zawodowej. Wyposażeni w wiedzę i umiejętności wrócą do swoich macierzystych jednostek. Młodzi policjanci zasilą szeregi komend w: Olsztynie-7, Elblagu-4, Szczytnie-3, Ostródzie Ełku i Giżycku-2, Kętrzynie i Nowym Mieście Lubawskim-1. Natomiast 8 osób zasili szeregi Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

To już 4 w tym roku ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Do tej pory mundur założyło 44 policjantów. Dzisiaj do tej grupy dołączy 30 funkcjonariuszy. W grudniu br. w szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego wstąpi ostatnia grupa policjantów.

 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #8
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #8
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #9
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #9
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #10
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #10
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #11
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #11
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #12
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #12
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #13
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #13
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #14
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #14
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #15
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #15
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #16
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #16
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #17
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #17
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #18
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #18
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #19
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #19
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #20
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #20
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #21
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #21
 • Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #24
  Slubowanie nowych policjantów (08.11.2017) #24

Podczas dzisiejszej uroczystości wręczone zostały również medale za długoletnią służbę. Wśród 17 (2 złote, 12 srebrnych, 3 brązowe) odznaczonych medalami znalazł się m.in. Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof Bilicki, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie pionu kryminalnego. Z kolei wśród odznaczonych „Zasłużony Policjant” znalazł się Naczelnik Wydziału Przestępczości Gospodarczej podinsp. Krzysztof Knopik oraz Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki nadkom. Robert Jackiewicz. Podczas ślubowania odznaczono również dwie osoby cywilne Medalem za zasługi dla Policji.

kw

Powrót na górę strony