Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Międzynarodowa konferencja na temat nadużyć finansowych wobec Unii Europejskiej

Olsztyńscy policjanci uczestniczą w projekcie „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”. Funkcjonariusze z Warmii i Mazur są partnerem tego przedsięwzięcia wspólnie z funkcjonariuszami z Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Z kolei w dniach 18-22 września 2017 r. w Zamościu odbędzie się seminarium poświęcone zwalczaniu przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem projektu „Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa”, realizowanego przez policję rumuńską regionu Călăraşi w ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską - OLAF/2016/D1/068.

Celem projektu jest lepsze zrozumienie metod i technik popełniania oszustw w dziedzinie rolnictwa oraz wymianę wiedzy w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE (w szczegolności tych związanych z subsydiami przyznawanymi w sektorze rolnictwa). W projekcie udział biorą przedstawiciele 5 instytucji partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii - Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Zgodnie z założeniami projektu, każda instytucja partnerska zobowiązana jest do zorganizowania takich warsztatów. Dlatego na początku tego tygodnia (11-13.09.2017)  w Olsztynie odbędą się warsztaty pn. “Oszustwa popełniane w sektorze rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów”, których gospodarzem będzie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

To czwarta – po podobnych warsztatach, które odbyły się w Rumunii, Bułgarii i Mołdawii – odsłona tego projektu. W trakcie 3-dniowych warsztatów przedstawiciele róznych instytucji z Warmii i Mazur przybliżać będą strukturę, metody pracy oraz to w jaki sposób i w jakim zakresie współpracują, by wspólnie zwalczać przestępczość na szkodę Unii Europejskiej w tym w sektorze.

Wśród prelegentów znajdą się funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KWP w Olsztynie oraz zaproszeni przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KGP i Prokuratury Okręgowej.

 

 • Konferencja OLAF #1
  Konferencja OLAF #1
 • Konferencja OLAF #2
  Konferencja OLAF #2
 • Konferencja OLAF #4
  Konferencja OLAF #4
 • Konferencja OLAF #5
  Konferencja OLAF #5
 • Konferencja OLAF #6
  Konferencja OLAF #6
 • Konferencja OLAF #7
  Konferencja OLAF #7
 • Konferencja OLAF #8
  Konferencja OLAF #8
 • Konferencja OLAF #9
  Konferencja OLAF #9
 • Konferencja OLAF #11
  Konferencja OLAF #11
 • Konferencja OLAF #12
  Konferencja OLAF #12
 • Konferencja OLAF #13
  Konferencja OLAF #13
 • Konferencja OLAF #14
  Konferencja OLAF #14
 • Konferencja OLAF #15
  Konferencja OLAF #15
 • Konferencja OLAF #16
  Konferencja OLAF #16
 • Konferencja OLAF #17
  Konferencja OLAF #17

Poniżej przedstawiamy założenia konferencji w języku angielskim:                                                                                                                                                                         

During 11th to 13th of September 2017, in Olsztyn city (Warmia and Masuria region, Poland) will be carried out the forth workshop within the project entitled “Transnational cooperation between law enforcement authorities for strengthening the activity of preventing and fighting against fraud with EU funds in the agricultural field” (OLAF/2016/D1/068), implemented by Călăraşi County Police Inspectorate.

The event will bring together representatives of the five partner institutions involved in the project from Romania (Călăraşi County Police Inspectorate, Bacău County Police Inspectorate and Dolj County Police Inspectorate), Bulgaria (Silistra Regional Directorate), Poland (Voivodship Police Headquarters in Olsztyn) and Republic of Moldova (Directorate no. 3 of the National Investigation Inspectorate) and also professionals from Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, Economic Crime Combating Department of the National Police Headquarters in Warsaw, Prosecutor’s Office in Olsztyn.

The aim of the three – days’ workshop was to ensure the participants a framework within specific knowledge on how to work, to handle and tackle the approached issue, particularly the crimes committed in the agriculture field from Poland, with emphasis on the ones related to the subsidies awarded in this sector to be achieved and therewith to inform upon specific applicable legislation, activity organization, competences owned, strategy and policies foreseen.

The activity had been carried out according to its agenda, with presentations sustained on the issue approached in the project particularly, fight against fraud with European funds awarded into agricultural field by both representatives within Voivodship Police Headquarters in Olsztyn, as project partner institution and professionals within Polish invited authorities with competences in this field.

This event is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en)

This communication reflects the author’s view and the European Commission is not responsible for views displayed in the publications and/or in conjunction with the activities for which the grant is used.

Seminarium w Zamościu

W dniach 18 - 22 września 2017 r. w Zamościu odbędzie się seminarium nt. zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych UE, w tym przestępczości korupcyjnej przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu „Wzmocnienie efektywności zwalczania przestępstw korupcyjnych popełnianych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej” finansowanego z Wspólnotowego programu na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów Wspólnoty (program Herkules III 2014 – 2020).  

W seminarium wezmą udział przedstawiciele Policji bułgarskiej, ukraińskiej oraz  czeskiej, funkcjonariusze z Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,  z Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Białymstoku, Olsztynie, Rzeszowie, Kielcach i Radomiu, z Delegatury CBA w Lublinie, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koordynatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Wartość projektu to 54 636,12 euro. Celem projektu jest ochrona interesów finansowych UE poprzez wzmocnienie efektywności w zwalczaniu przestępstw popełnianych w związku z funduszami unijnymi. Celami szczegółowymi projektu są zapobieganie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych przestępstw finansowych uderzających w interesy finansowe UE.

Jsz/kw/TM

Powrót na górę strony