Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Region: Obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach

Święto Policji obchodzone jest w Polsce co roku 24 lipca. To data szczególna dla funkcjonariuszy. Czas awansów, nominacji i odznaczeń zarówno samych policjantów, jak i tych osób, z którymi na co dzień funkcjonariusze pracują w swoich jednostkach. Wojewódzkie obchody Święta Policji na Warmii i Mazurach zostały objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W całym regionie odbywają się powiatowe uroczystości związane z tym świętem.

Uroczystości związane z wojewódzkimi obchodami Święta Policji na Warmii i Mazurach w tym roku zaplanowane zostały na dzień 28 lipca w Biskupcu. To jak wyglądały obchody Święta Policji KWP i KMP w Olsztynie można zobaczyć w poniższym filmie, a także na naszej stronie (KWP - Wojewódzkie obchody Święta Policji).

Poszczególne jednostki powiatowe także zorganizowały lokalne uroczystości związane z tym świętem.

Bartoszyce

Obchody Święta Poilcji w Bartoszycach rozpoczęła w środę (26.07.2017) uroczysta Msza Święta w Kościele św. Brunona w Bartoszycach, którą odprawił kapelan policji ks. Jan Jarosz, wspólne z ks. Infułatem Adolfem Setlakiem i proboszczem parafii greckokatolickiej w Bartoszycach. Następnie w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka, którą rozpoczął dowódca uroczystości złożeniem meldunku mł. insp. Edwardowi Szydłowskiemu p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Podczas tegorocznych obchodów Święta Policji, wręczono odznaczenia za wieloletnią służbę i odznakę dla zasłużonego policjanta, a awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymało 31 bartoszyckich funkcjonariuszy.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Bartoszycach na stronie KPP Bartoszyce

 

 • Święto Policji w Bartoszycach #1
  Święto Policji w Bartoszycach #1
 • Święto Policji w Bartoszycach #2
  Święto Policji w Bartoszycach #2
 • Święto Policji w Bartoszycach #3
  Święto Policji w Bartoszycach #3
 • Święto Policji w Bartoszycach #4
  Święto Policji w Bartoszycach #4
 • Święto Policji w Bartoszycach #5
  Święto Policji w Bartoszycach #5
 • Święto Policji w Bartoszycach #6
  Święto Policji w Bartoszycach #6

Braniewo

We wtorek (18.07.2017) Święto Policji obchodzone było w braniewskiej jednostce. Rozpoczęło się uroczystą mszą w Bazylice Mniejszej w Braniewie, w której uczestniczyli m. in. podinsp. Edward Szydłowski pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, nadkom. Krzysztof Pytlarczyk pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie, policjanci z powiatu braniewskiego, ich rodziny, przedstawiciele samorządów lokalnych, służb mundurowych, mediów oraz zaproszeni goście.

W tym szczególnym dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych dniu, Komendant Powiatowy Policji wręczył nominacje oraz wyróżnienia. Podczas tegorocznego Święta awansowano 41 funkcjonariuszy: 9 w korpusie szeregowych, 13 w korpusie podoficerów, 17 w korpusie aspirantów, 2 w korpusie oficerów młodszych. Wśród nich 4 policjantom udzielono wyróżnienia w formie przedterminowego mianowania na wyższy stopień policyjny. Jest to wyróżnienie policjanta, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w służbie i doskonali kwalifikacje zawodowe. Podczas uroczystej akademii Komendant Powiatowy Policji podziękował 24 osobom, bez których codzienna służba funkcjonariuszy byłaby niemożliwa. To właśnie codzienna praca pracowników cywilnych zapewnia sprawne funkcjonowanie całej jednostki – od przysłowiowej kartki papieru, po sprawność sprzętu teleinformatycznego oraz transportowego. Obchody, które w tym roku zaplanowano w Braniewskim Centrum Kultury, zakończyły się festynem, na który zaproszono wszystkich mieszkańców.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Braniewie, na stronie internetowej KPP Braniewo

 

 • Świeto Policji w Braniewie #1
  Świeto Policji w Braniewie #1
 • Świeto Policji w Braniewie #2
  Świeto Policji w Braniewie #2
 • Świeto Policji w Braniewie #3
  Świeto Policji w Braniewie #3

Elbląg

Podczas czwartkowej (20.07.2017) Gali z okazji Święta Policji, która odbyła się w sali kina Światowid w Elblągu, odznaczono 9 policjantów i pracowników policji, a także mianowano na wyższy stopień 103 funkcjonariuszy policji. W uroczystości wziął udział insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Sławomir Sadowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski, Jan Bobek Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ks. dr Jacek Jezierski Biskup Elbląski, Janusz Nowak Wiceprezydent Miasta Elbląga oraz Zbigniew Lichuszewski Wicestarosta Elbląski. Na sali obecni byli również przedstawiciele innych służb mundurowych i instytucji. Wręczono także medale „Za zasługi dla Policji”, odznaczeni nim zostali: Mariusz Potoczny z Nadleśnictwa Elbląg, Marcin Ślęzak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie oraz Henryk Burczyk z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Medale te są one przyznawane osobom, które organizowały działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz współdziałały w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi. ponadto swoją postawą , nienaganną pracą lub służbą podnosiły sprawność działań policji.

Więcej na temat obchodów Świeta Policji w Elblągu, na stronie internetowej KMP Elbląg

 

 • Święto Policji w Elblągu #1
  Święto Policji w Elblągu #1
 • Święto Policji w Elblągu #2
  Święto Policji w Elblągu #2
 • Święto Policji w Elblągu #3
  Święto Policji w Elblągu #3
 • Święto Policji w Elblągu #4
  Święto Policji w Elblągu #4
 • Święto Policji w Elblągu #5
  Święto Policji w Elblągu #5
 • Święto Policji w Elblągu #6
  Święto Policji w Elblągu #6
 • Święto Policji w Elblągu #7
  Święto Policji w Elblągu #7
 • Święto Policji w Elblągu #8
  Święto Policji w Elblągu #8
 • Święto Policji w Elblągu #9
  Święto Policji w Elblągu #9

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 14.15 MB)

Ełk

Powiatowe obchody Święta Policji w Ełku w środę (26.07.2017) rozpoczął koncert orkiestry Ochotniczej Miejskiej Straży Pożarnej w Ełku. W obchodach uczestniczył insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, komendanci powiatowi, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie nadkom. Sławomir Koniuszy, policjanci, ich rodziny, duchowieństwo, przedstawiciele lokalnych samorządów, służb mundurowych, mediów oraz goście. Dwóch policjantów zostało uhonorowanych odznakami „Zasłużony Policjant”, a kolejnych dwóch medalami za długoletnią służbę (srebrnym i brązowym). W sumie 52 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe: 5 w korpusie oficerów, 21 w korpusie aspirantów, 23- podoficerów i 3 w korpusie szeregowych. Komendant Powiatowy Policji w Ełku mł. insp. Paweł Szyperek wręczył listy gratulacyjne rodzicom 5 policjantów wyróżniających się w służbie. W ten sposób podziękował rodzinom funkcjonariuszy za trud włożony w ich wychowanie. Z inicjatywny Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza 5 policjantów wyróżniono za szczególne osiągnięcia w służbie na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Ełki na stronie internetowej KPP Ełk

 

 • Święto Policji w Ełku #1
  Święto Policji w Ełku #1
 • Święto Policji w Ełku #2
  Święto Policji w Ełku #2
 • Święto Policji w Ełku #3
  Święto Policji w Ełku #3

Działdowo

Obchody Święta Policji w Działdowie rozpoczęto w czwartek (20.07.2017) o godz. 12:00 złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Janowi Markowskiemu. Komendant Powiatowy Policji przywitał uczestników uroczystości a następnie wszystkim wyznaczonym funkcjonariuszom wręczono odznaczenia i mianowania na wyższy stopień policyjny. W tym roku dwóch policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie zostało odznaczonych medalami. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej asp.szt. Andrzej Luter został odznaczony Srebrnym Medalem za długoletnią służbę, wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Natomiast podkom. Robert Kozikowski decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego. W uroczystości uczestniczyli Starosta powiatu działdowskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Działdowie mł.insp. w stanie spoczynku Jan Korona, Dyrektor Aresztu Śledczego w Działdowie mjr. Marek Bartnicki, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Działdowie oraz zaproszeni goście.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Działdowie, na stronie internetowej KPP Działdowo

 

 • Święto Policji w Działdowie #1
  Święto Policji w Działdowie #1
 • Święto Policji w Działdowie #2
  Święto Policji w Działdowie #2
 • Święto Policji w Działdowie #3
  Święto Policji w Działdowie #3
 • Święto Policji w Działdowie #4
  Święto Policji w Działdowie #4
 • Święto Policji w Działdowie #5
  Święto Policji w Działdowie #5
 • Święto Policji w Działdowie #6
  Święto Policji w Działdowie #6
 • Święto Policji w Działdowie #7
  Święto Policji w Działdowie #7
 • Święto Policji w Działdowie #8
  Święto Policji w Działdowie #8
 • Święto Policji w Działdowie #9
  Święto Policji w Działdowie #9

Giżycko

W poniedziałek (17.07.2017) o godz 13:00 w sali konferencyjnej Zamku w Rynie z okazji obchodów Święta Policji spotkali się policjanci, pracownikami cywilnymi oraz liczni zaproszeni goście. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz Komendant Powiatowy Policji w Giżycku mł. insp. Przemysław Rawa wręczyli akty mianowania na wyższy stopień służbowy. W tym roku awansowanych na wyższy stopień było 25 policjantów. Natomiast Brązową Odznakę Zasłużony Policjant otrzymał nadkom. Damian Drwal.

W trakcie uroczystości Burmistrz Miasta Giżycko Wojciech Karol Iwaszkiewicz otrzymał medal za zasługi dla Policji, który wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Komendant Powiatowy Policji w Giżycku. Podziękowania za wieloletnią współpracę z rąk komendantów otrzymał również Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Józef Karpiński. Natomiast Wójt Gminy Wydminy Radosław Król wręczył podziękowania dla dwóch dzielnicowych - mł. asp. Karola Romanowicza oraz mł.asp. Roberta Grzegorczuka - za pomoc i współpracę na rzecz mieszkańców gminy oraz złożył podziękowania na ręce Kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego asp. Mariusza Lisa za współpracę i zabezpieczenie zdarzeń drogowych i kolejowych, które miały miejsce w gminie.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Giżycku, na stronie internetowej KPP Giżycko

 

 • Święto Policji w Giżycku #1
  Święto Policji w Giżycku #1
 • Święto Policji w Giżycku #2
  Święto Policji w Giżycku #2
 • Święto Policji w Giżycku #3
  Święto Policji w Giżycku #3
 • Święto Policji w Giżycku #4
  Święto Policji w Giżycku #4
 • Święto Policji w Giżycku #5
  Święto Policji w Giżycku #5
 • Święto Policji w Giżycku #6
  Święto Policji w Giżycku #6
 • Święto Policji w Giżycku #7
  Święto Policji w Giżycku #7
 • Święto Policji w Giżycku #8
  Święto Policji w Giżycku #8
 • Święto Policji w Giżycku #9
  Święto Policji w Giżycku #9

Gołdap

Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Grabowie policjanci gołdapskiej komendy oraz zaproszeni goście rozpoczęli w środę (19.07.2017) tegoroczne obchody Święta Policji. Uroczystość była okazją do uhonorowania kilkudziesięciu osób. Był to dzień awansów, odznaczeń i wyróżnień za dobrą pracę dla funkcjonariuszy oraz podziękowań dla tych, którzy swoją działalnością pozytywnie przysłużyli się funkcjonowaniu gołdapskiej Policji. Komendę Wojewódzką Policji reprezentował mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Obecni na sali byli również przedstawiciele wielu innych służb i instytucji, m.in.: przedstawiciele Prokuratury Rejonowej w Olecku, Żandarmerii Wojskowej z Bemowa Piskiego, Jednostki Wojskowej z Gołdapi, Straży Granicznej z Bań Mazurskich, Służby Celnej z Gołdapi oraz Nadleśnictwa Czerwony Dwór i Gołdap. W trakcie uroczystości 1 funkcjonariusz został odznaczony medalem "Za Długoletnią Służbę" oraz jeden otrzymał odznakę „Zasłużony Policjant”. Z okazji tegorocznych obchodów Święta Policji 17 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe.

 

 • Święto Policji w Gołdapi #1
  Święto Policji w Gołdapi #1
 • Święto Policji w Gołdapi #2
  Święto Policji w Gołdapi #2
 • Święto Policji w Gołdapi #3
  Święto Policji w Gołdapi #3
 • Święto Policji w Gołdapi #4
  Święto Policji w Gołdapi #4
 • Święto Policji w Gołdapi #5
  Święto Policji w Gołdapi #5
 • Święto Policji w Gołdapi #6
  Święto Policji w Gołdapi #6

Iława

W poniedzialek (24.07.2017) w iławskim kinie „Pasja” policjanci obchodzili swoje święto. W trakcie uroczystości zostały im wręczone odznaczenia, mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz nagrody. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz emerytowani policjanci, jak również rodziny mianowanych policjantów. W tym roku Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostają medalem z długoletnia służbę mł. asp. Sławomir Michalak i  Pan Jerzy Woźniak. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa, porządku publicznego odznaczeni zostali brązową Odznaką „Zasłużony Policjant” podkom. Kacprzycki Robert i  asp. Krupiński Łukasz.
Z okazji Święta Policji policjantkom i policjantom Komendy Powiatowej Policji w Iławie przyznane zostały nominacje i awanse na wyższe stopnie służbowe, w tym również awanse przedterminowe. W sumie na kolejny wyższy stopień policyjny  w poszczególnych korpusach mianowano dwóch funkcjonariuszy w korpusie oficerów młodszych, 32 w korpusie aspirantów, 15 w korpusie podoficerów oraz 7 funkcjonariuszy w korpusie szeregowych.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Iławie na stronie internetowej KPP Iława

 

 • Święto Policji w Iławie #1
  Święto Policji w Iławie #1
 • Święto Policji w Iławie #2
  Święto Policji w Iławie #2
 • Święto Policji w Iławie #3
  Święto Policji w Iławie #3
 • Święto Policji w Iławie #4
  Święto Policji w Iławie #4
 • Święto Policji w Iławie #5
  Święto Policji w Iławie #5
 • Święto Policji w Iławie #6
  Święto Policji w Iławie #6
 • Święto Policji w Iławie #7
  Święto Policji w Iławie #7
 • Święto Policji w Iławie #8
  Święto Policji w Iławie #8
 • Święto Policji w Iławie #9
  Święto Policji w Iławie #9

Kętrzyn

W kętrzyńskim Amfiteatrze w środę (19.07.2017) punktualnie o godz. 13.00 odbyły się oficjalne uroczystości związane z obchodami Święta Policji. Ich uczestnicy spotkali się przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Łącznie awansowanych zostało 34 funkcjonariuszy kętrzyńskiej komendy. Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczył brązową odznakę „Zasłużony Policjant” asp. szt. Zbigniewowi Szmitowi. W imieniu Komendanta Głównego Policji wręczył akt mianowania na stopień młodszego inspektora – podinsp. Marcinowi Piechocie I zastępcy Komendanta Powiatowa Policji w Kętrzynie. W korpusie oficerów policji 2 policjantów otrzymało mianowanie na stopień nadkomisarza policji, 1 na stopień komisarza policji. W korpusie aspirantów mianowano 17 funkcjonariuszy natomiast w korpusie podoficerów 9 policjantów. W korpusie szeregowych 3 policjantów zostało mianowanych na stopień starszego posterunkowego.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Kętrzynie, na stronie internetowej KPP Kętrzyn

 

 • Święto Policji w Kętrzynie #1
  Święto Policji w Kętrzynie #1
 • Święto Policji w Kętrzynie #2
  Święto Policji w Kętrzynie #2
 • Święto Policji w Kętrzynie #3
  Święto Policji w Kętrzynie #3
 • Święto Policji w Kętrzynie #4
  Święto Policji w Kętrzynie #4
 • Święto Policji w Kętrzynie #5
  Święto Policji w Kętrzynie #5
 • Święto Policji w Kętrzynie #6
  Święto Policji w Kętrzynie #6

 

Lidzbark Warmiński

Tegoroczne powiatowe uroczystości z okazji Święta Policji w Lidzbarku Warmińskim rozpoczęła we wtorek (18.07.2017) msza święta w intencji policjantów w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Wiejskiej. Ksiądz kapelan Jerzy Rożentalski, który celebrował mszę w intencji policjantów i pracowników cywilnych lidzbarskiej komendy, przypomniał, że służba policjanta to trudna i odpowiedzialna droga, niejednokrotnie z narażeniem życia i zdrowia. Następnie w lidzbarskiej Oranżerii Kultury Biskupa Ignacego Krasickiego odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział funkcjonariusze i ich rodziny, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli m. in p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie podinsp. Edward Szydłowski, Starosta Powiatu Lidzbarskiego Jan Harhaj, Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Jacek Wiśniowski, Wójtowie gmin Lidzbark Warmiński i Kiwity – Fabian Andrukajtis i Wiesław Tkaczuk, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją.

Komendant Powiatowy Policji w Lidzbarku Warmińskim insp. Tomasz Kamiński po przywitaniu zaproszonych gości, podziękował policjantom za wzorową i sumienną służbę oraz ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa powiatu lidzbarskiego. Zostały wręczone medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie policyjne. Srebrnym medalem za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej został odznaczony kom. Robert Niewierkiewicz - na co dzień pełniący funkcję na stanowisku Z-cy Naczelnika Wydziału Kryminalnego lidzbarskiej komendy. Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant” w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego została nadana dla podkom. Leszka Jankowskiego – kierownika Ogniwa Kryminalnego orneckiego komisariatu. W tym roku wśród nominacji na wyższe stopnie służbowe awansowało 27 policjantów .

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Lidzbarku Warmińskim, na stronie internetowej KPP Lidzbark Warmiński

 

 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #1
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #1
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #2
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #2
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #3
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #3
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #4
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #4
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #5
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #5
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #6
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #6
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #7
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #7
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #8
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #8
 • Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #9
  Święto Policji w Lidzbarku Warmińskim #9

Mrągowo

Powiatowe obchody Święta Policji w Mrągowie rozpoczęły się w środę (19.07.2017) o godz. 11:00 na sali widowiskowej miejscowego Centrum Kultury i Turystyki „Zodiak”. To tam wręczono nominacje i odznaczenia. W uroczystej zbiórce wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście, m.in. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Uroczysty apel był okazją do odczytania Postanowienia Prezydenta RP o nadaniu medali Za Długoletnią Służbę. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę odznaczona została Janina Łuba – pracownica Korpusu Służby Cywilnej KPP w Mrągowie, która na rzecz policji przepracował 23 lata. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego odznaką Zasłużony Policjant wyróżniony został asp. szt. Marian Deptuła. W Komendzie Powiatowej Policji w Mrągowie i jednostkach podległych, czyli Posterunku Policji w Pieckach i Komisariacie Policji w Mikołajkach na co dzień służbę pełni ponad 100 funkcjonariuszy. Pracę policjantów wspomaga 23 pracowników cywilnych. Tego dnia, aż 38 funkcjonariuszy mrągowskiej komendy odebrało nominacje na wyższy stopień służbowy.

Na koniec spotkania zaprezentowano film, który w związku z obchodami Święta Policji przygotowała firma Marcina Noska IQ Connect z Mrągowa (wydawca portali mragowo24.info i mazuria.tv). Spot promuje pracę mrągowskich funkcjonariuszy. Całość realizowano równo miesiąc, między 13 czerwca a 13 lipca. Autorem zdjęć, zarówno tych z ziemi jak i z powietrza, jest Paweł Krasowski, który również udźwiękowił i zmontował spot. W pracy przy spocie pomagał mu zespół redakcyjny Mragowo24.info i oczywiście policjanci z Komendy Powiatowa Policji w Mrągowie.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Mrągowie, na stronie internetowej KPP Mrągowo

 
 • Święto Policji w Mrągowie #1
  Święto Policji w Mrągowie #1
 • Święto Policji w Mrągowie #2
  Święto Policji w Mrągowie #2
 • Święto Policji w Mrągowie #3
  Święto Policji w Mrągowie #3
 • Święto Policji w Mrągowie #4
  Święto Policji w Mrągowie #4
 • Święto Policji w Mrągowie #5
  Święto Policji w Mrągowie #5
 • Święto Policji w Mrągowie #6
  Święto Policji w Mrągowie #6
 • Święto Policji w Mrągowie #7
  Święto Policji w Mrągowie #7
 • Święto Policji w Mrągowie #8
  Święto Policji w Mrągowie #8
 • Święto Policji w Mrągowie #9
  Święto Policji w Mrągowie #9

Nidzica

Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy w czwartek (20.07.2017) uroczyście świętowali 98-lecie polskiej Policji. Uroczystości z okazji Święta Policji rozpoczęły się w Sali Widokowej Nidzickiego Zamku. Obok kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy z nadkom. Jarosławem Wiśniewskim na czele i kadry kierowniczej udział wzięli także zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. wicestarosta Lech Brzozowski, wiceburmistrz Miasta Nidzicy Leszek Śpiewak, wójtowie gmin, przedstawiciele służb mundurowych, emerytowani policjanci oraz inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości 20 policjantów otrzymało z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie mł. insp. Jana Markowskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy nominacje na wyższe stopnie policyjne oraz 1 policjant został odznaczony srebrnym medalem za długoletnią służbę.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Nidzicy, na stronie internetowej KPP Nidzica

 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #1
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #1
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #2
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #2
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #3
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #3
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #4
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #4
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #5
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #5
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #6
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #6
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #7
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #7
 • Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #8
  Święto Policji w Nidzicy (fot. nidzica.wm.pl) #8

Nowe Miasto Lubawskie

Policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim uroczyście obchodzili 98-lecie polskiej Policji. Była to doskonała okazja, by docenić trud wkładany każdego dnia w pracę, mundurowych i pracowników cywilnych komendy, a także wręczyć awanse oraz odznaczenia tym najbardziej zasłużonym. Obchody święta tradycyjnie już rozpoczęły się mszą świętą w bazylice pod wezwaniem Św. Tomasza, następnie policjanci, pracownicy i zaproszeni goście udali się do Urzędu Miasta.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Nowym Mieście Lubawskim na stronie internetowej KPP Nowe Miasto Lubawskie

Olecko

Obchody Święta Policji w Olecku odbyły się w środę (26.07.2017) i rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Olecku. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjne Urzędu Miejskiego. Oprócz policjantów i pracowników oleckiej komendy w uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, a wśród nich Burmistrz Olecka Wacław Olszewski, Starosta Olecki Marian Świerszcz, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, wójtowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych, Prokuratury, Sądu, Lasów Państwowych, rodziny policjantów oraz wielu innych zaproszonych gości. Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru Komendant Powiatowy Policji w Olecku insp. Andrzej Żyliński przywitał przybyłych gości oraz podziękował za pracę policjantom i pracownikom cywilnym.Następnym punktem obchodów było wręczenie policjantom odznaczeń i awansów. W tym roku asp. szt. Mirosław Stachurski został odznaczony złotym medalem za „Długoletnią służbę” zaś medal za „zasługi dla Policji” nadawany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzyał wójt gminy Kowali Oleckich Krzysztof Locman. Ponadto na wyższe stopnie policyjne zostało mianowanych 24 policjantów.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Olecku, na stronie internetowej KPP Olecko

 • Święto Policji w Olecku #1
  Święto Policji w Olecku #1
 • Święto Policji w Olecku #2
  Święto Policji w Olecku #2
 • Święto Policji w Olecku #3
  Święto Policji w Olecku #3
 • Święto Policji w Olecku #4
  Święto Policji w Olecku #4
 • Święto Policji w Olecku #5
  Święto Policji w Olecku #5
 • Święto Policji w Olecku #6
  Święto Policji w Olecku #6

Ostróda

W tym roku ostródzka uroczystość Święta Policji po raz pierwszy odbyła się na placu apelowym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. Wśród gości, obok Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie inspektora Tomasza Klimka, uroczystą zbiórkę uświetniła obecność Senator RP Bogusławy Orzechowskiej, przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych, przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb i instytucji z powiatu ostródzkiego, a także rodzin funkcjonariuszy. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku inspektorowi Tomaszowi Klimkowi przez dowódcę uroczystości nadkom. Bogdana Królikowskiego, po czym podniesiono flagę na maszt i odegrano hymn państwowy. Głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie nadkom. Marcin Danowski, który przywitał gości. Podziękował policjantom i pracownikom ostródzkiej komendy za zaangażowanie i trud włożony w codzienną służbę. Słowa podziękowania skierował także do przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli instytucji za współpracę i wsparcie działań podejmowanych przez policjantów na rzecz bezpieczeństwa. Następnie uhonorowani zostali wyróżnieni medalami i odznaczeniami policjanci. Odznakę „Zasłużony Policjant” nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych otrzymał mł. asp. Grzegorzo Michałowicz Kierownikowi Referatu Patrolowo Interwencyjnego. Kolejnym punktem uroczystości było wręczanie awansów na wyższe stopnie służbowe. W sumie awanse odebrało tego dnia 59 funkcjonariuszy ostródzkiej komendy. Po ceremonii policjanci Nieetatowego Zespołu Taktycznego ostródzkiej komendy zaprezentowali części swoich umiejętności z zakresu taktyk i technik interwencji oraz samoobrony.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Ostródzie na stronie internetowej KPP Ostróda

 • Święto Policji w Ostródzie #1
  Święto Policji w Ostródzie #1
 • Święto Policji w Ostródzie #2
  Święto Policji w Ostródzie #2
 • Święto Policji w Ostródzie #3
  Święto Policji w Ostródzie #3
 • Święto Policji w Ostródzie #4
  Święto Policji w Ostródzie #4
 • Święto Policji w Ostródzie #5
  Święto Policji w Ostródzie #5
 • Święto Policji w Ostródzie #6
  Święto Policji w Ostródzie #6
 • Święto Policji w Ostródzie #7
  Święto Policji w Ostródzie #7
 • Święto Policji w Ostródzie #8
  Święto Policji w Ostródzie #8
 • Święto Policji w Ostródzie #9
  Święto Policji w Ostródzie #9

Pisz

W piątek (21 lipca br.) odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji w Piszu. Główna część uroczystości miała miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu. Uroczysty apel poprzedzony był mszą świętą odprawioną w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Piszu. Mszę celebrował Biskup Romuald Kamiński, Biskup Pomocniczy Ełcki oraz Ksiądz Dziekan Andrzej Zienkiewicz. Komendant Powiatowy Policji w Piszu, mł. insp. Radosław Drach podziękował policjantom za wzorową, sumienną służbę oraz zaangażowanie funkcjonariuszy na rzecz bezpieczeństwa w powiecie piskim. Życzenia skierował także pod adresem pracowników cywilnych oraz rodzin policjantów i ich najbliższym za cierpliwość, wyrozumiałość, ale także codzienne wsparcie. W uroczystości wzięli udział policjanci, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak. W tym roku nominacje na wyższy stopień odebrało 26 funkcjonariuszy.

Wiecej na temat obchodów Święta Policji w Piszu na stronie internetowej KPP Pisz

 • Święto Policji w Piszu #1
  Święto Policji w Piszu #1
 • Święto Policji w Piszu #2
  Święto Policji w Piszu #2
 • Święto Policji w Piszu #3
  Święto Policji w Piszu #3
 • Święto Policji w Piszu #4
  Święto Policji w Piszu #4
 • Święto Policji w Piszu #5
  Święto Policji w Piszu #5
 • Święto Policji w Piszu #6
  Święto Policji w Piszu #6
 • Święto Policji w Piszu #7
  Święto Policji w Piszu #7
 • Święto Policji w Piszu #8
  Święto Policji w Piszu #8
 • Święto Policji w Piszu #9
  Święto Policji w Piszu #9

Szczytno / WSPol

Policjantki i policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie wzięli udział w uroczystych 98 obchodach Święta Policji. Uroczystość odbyła się na placu apelowym szczycieńskiej uczelni. Wzięli w nie udział m. in. nadinsp. Jan Lach Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Marek Fałdowski Komendant-Rektor WSPol, insp. insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz mł. insp. Tomasz Bzymek Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie, którzy wręczyli odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Uroczystość zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz rodziny policjantów.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Szczytnie na stronie internetowej WSPol w Szczytnie oraz KPP Szczytno

 

 • Święto Policji w Szczytnie #1
  Święto Policji w Szczytnie #1
 • Święto Policji w Szczytnie #2
  Święto Policji w Szczytnie #2
 • Święto Policji w Szczytnie #3
  Święto Policji w Szczytnie #3

Węgorzewo

Na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie we wtorek (25.07.2017) o godz. 13:00 rozpoczęły się obchody Święta Policji. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele p.w. św. Piotra i Pawła. Na dziedzińcu komendy podczas uroczystej zbiórki zostały wręczone policjantom medale za „Długoletnią Służbę i „Zasłużony Policjant” oraz akty mianowania na wyższy stopień służbowy, które wręczali insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzkie Policji w Olsztynie,  insp. Kazimierz Surowiec Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie. W uroczystości oprócz policjantów wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa oraz emerytowani policjanci. Z okazji Święta Policji 2 policjantów otrzymało medale i 11 funkcjonariuszy zostało mianowanych na wyższe stopnie służbowe.

Więcej na temat obchodów Święta Policji w Węgorzewie na stronie internetowej KPP Węgorzewo

 • Święto Policji w Węgorzewie #1
  Święto Policji w Węgorzewie #1
 • Święto Policji w Węgorzewie #2
  Święto Policji w Węgorzewie #2
 • Święto Policji w Węgorzewie #3
  Święto Policji w Węgorzewie #3
 • Święto Policji w Węgorzewie #4
  Święto Policji w Węgorzewie #4
 • Święto Policji w Węgorzewie #5
  Święto Policji w Węgorzewie #5
 • Święto Policji w Węgorzewie #6
  Święto Policji w Węgorzewie #6

 

(MS/KN/JN/ICH/MK/DK/PK/GM/TM)

Powrót na górę strony