Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Masz prawo do skutecznej ochrony

Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody, pod taką nazwą odbyła się konferencja z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Przedsięwzięcie to było skierowane i dedykowane policjantom z garnizonu warmińsko-mazurskiego. Głównym celem tego spotkania było m.in. budowanie świadomości i podnoszenie wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody.

Dzisiaj, w urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody”. Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, a dedykowane jest policjantom garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy na co dzień współpracują z przedstawicielami różnych instytucji pozapolicyjnych, w tym także z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, ale również tym, którzy wykonując czynności administracyjno-porządkowe w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, prowadzą czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. W Konferencji wzięło udział blisko 200 mundurowych. Konferencję otworzyła Pani Dyrektor RDŚ Agata Moździerz.

Projekt pn.Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody” realizowany jest od 1 sierpnia 2016 roku. Współfinansowany jest w 60% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE i w 37,23% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednym z podmiotów zaangażowanych w jego realizację, obok Prokuratury Krajowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 16 regionalnych dyrekcji ochrony środowiska,  jest także Komenda Główna Policji, dlatego też udział tak licznej grupy warmińsko-mazurskich policjantów w zorganizowanym spotkaniu jest działaniem niezbędnym i pożądanym.

Podstawowe cele projektu obejmują:

 • Budowanie świadomości i podnoszenie wiedzy organów zaangażowanych w prawne aspekty ochrony przyrody;
 •  Wspieranie koordynacji działań na rzecz prawnej ochrony przyrody;
 • Wspieranie egzekwowania prawa w zakresie ochrony przyrody.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat prawnej ochrony przyrody, przepisów jej dotyczących, a także poszerzenie współpracy we wskazanym obszarze.

 

Od początku 2016 roku, policjanci z Warmii i Mazur przeprowadzili 124 postępowania /czynności wynikające z ustawy o ochronie przyrody.

Najbardziej aktywni w ujawnianiu wykroczeń są policjanci patrolowo-interwencyjni. Ponad 40% wykroczeń zostało ujawnionych przez podmioty pozapolicyjne.

Być może w skali całego województwa wskazane liczby nie stanowią dużego zagrożenia, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż bogactwem przyrodniczym naszego województwa oprócz jezior są lasy i puszcze, zajmujące prawie 30% powierzchni, ujawnianie wykroczeń związanych z ochroną przyrody, a także ich właściwa kwalifikacja prawna wymaga od policjantów posiadania wiedzy specjalistycznej uwzględniającej prawne aspekty ochrony środowiska.

Jśl/kw

 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
 • Konferencja RDŚ
Powrót na górę strony