Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Region: „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne wakacje”

„Kręci mnie bezpieczeństwo… w domu, na drodze, na podwórku i nad wodą” to hasła pod którymi odbywają się spotkania uczniów i osób zainteresowanych z policjantami przed zbliżającymi się wakacjami.

Głównym celem akcji MSWiA, którą zainaugurował minister Mariusz Błaszczak, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. W ostatnich miesiącach funkcjonariusze spotykają się z głównie z młodzieżą i przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. jazdy na rowerze, wypoczynku nad wodą czy górskich wycieczek.

Iława:

Każdy z nas pamięta swój pierwszy rower kiedy to uczyliśmy się jeździć. Jednak bez względu na wiek, jazda na rowerze zawsze daje poczucie nieskrępowanej wolności, radości, jest to dobry sposób na ominięcie zakorkowanych ulic, czy aktywny relaks. O czym warto pamiętać aby przejażdżki rowerowe były bezpieczne? Jakie są podstawowe uprawnienia oraz obowiązki rowerzystów? Jak powinni się zachowywać kierowcy? To wszystko przypominali uczniom Szkoły Podstawowej w Złotowie, Rumienicy, Lubawie oraz Rożentalu, lubawscy policjanci podczas egzaminu na kartę rowerową.

Poinformowali, że karta rowerowa jest ich pierwszymi uprawnieniami czyli dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym. Dodając, że karta rowerowa uprawnia również do kierowania pojazdem zaprzęgowym.

Wydaje ją nieodpłatnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:

1.   dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej

2.   dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań – osobie nie wymienionej w pkt.1

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

·     osiągnęła wymagany minimalny wiek tj. 10 lat dla roweru, 15 lat dla pojazdu zaprzęgowego lub 17 lat dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę

·     wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań

W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej wtórnik tego dokumentu wydaje nieodpłatnie podmiot, który wydał kartę rowerową.

Podczas spotkania policjanci porozmawiali z dziećmi  również na temat "Bezpiecznych wakacji", gdyż zbliżają się one wielkimi krokami. Poinformowali  o zagrożeniach czyhających podczas letniego wypoczynku w trakcie zabawy w wodzie i nad wodą. Dodatkowo uświadomił dzieci jak należy zachowywać się podczas pobytu w domu i poza nim bez opieki rodziców. Informując jednocześnie dlaczego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych i czemu funkcjonariusze ruchu drogowego noszą białe czapki oraz pas.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali „Podręczny Kodeks Rowerzysty” wydany przez Komendę Powiatową Policji w Iławie, której druk został sfinansowany przez Urząd Miasta Iława, który ma każdemu z nich przypominać podstawowe zasady ruchu drogowego.

Dzieci  bardzo chętnie rozmawiały z policjantami również na temat ich codziennej pracy. Przebiegające w miłej atmosferze spotkania zostały uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć.

Ostróda:

Spotkania z policjantami to zawsze okazja do przypomnienia podstawowych zasad, do których należy się stosować odpoczywając podczas wakacji. Policjanci z ostródzkiej komendy od połowy czerwca spotykają się przedszkolakami oraz z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych by przybliżyć im zasady bezpiecznego wypoczynku.

Funkcjonariusze przypominają o tym jak zachować się nad wodą, jak bawić się bezpiecznie w domu, podczas pieszych wycieczek, odpoczywając w górach, a także jak bezpiecznie surfować w Internecie. Takie spotkania są zawsze też okazją by przybliżyć dzieciom i młodzieży zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Właśnie w kontekście takiego bezpieczeństwa dzielnicowy z Posterunku Policji w Stębarku rozdał wczoraj uczniom ze Szkoły Podstawowej w Mielnie  odblaski. Wszystkie dzieci obiecały je nosić po zmierzchu.

O bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku policjanci, funkcjonariusze straży pożarnej rozmawiali również z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Podczas spotkania dzieci mogły porozmawiać z funkcjonariuszami na temat ich pracy oraz zobaczyć jakim w codziennej służbie dysponują sprzętem.

Działdowo:

Znaki drogowe, zasady poruszania się na przejściu dla pieszych, przepisy dotyczące jazdy na rowerze, czy właściwe zachowanie się na skrzyżowaniu, to tylko niektóre z sytuacji, z którymi możemy spotkać się na drodze. Właściwe korzystanie z sygnalizacji świetlnej i odczytywanie barwy świateł często sprawia nie mały problem osobom zdrowym, a tym bardziej tym, które posiadają pewne dysfunkcje. O bezpieczeństwie na drodze i właściwym zachowaniu się podczas jazdy rowerem oraz w czasie letniego wypoczynku z wychowankami ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Działdowie rozmawiały policjantki.

Wychowankowie placówki przypomnieli sobie zasady przechodzenia przez jezdnię na przejściu dla pieszych, jak zachować się  w takiej sytuacji podczas jazdy rowerem, w jakich sytuacjach zachować ostrożność, a także jak zachować się w czasie pobytu nad wodą, w lesie, podczas korzystania z telefonu czy surfując po Internecie. Funkcjonariuszki zwróciły również uwagę na zagrożenia mogące pojawiać się przy okazji korzystania ze środków komunikacji czy w kontakcie z osobą nieznajomą.

Dla wszystkich uczestników spotkania policjantki zostawiły ulotki informacyjne związane z bezpiecznym wypoczynkiem, bezpieczeństwem nad wodą i w lesie oraz kolorowanki o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym i numerami alarmowymi. Przekazane w ten sposób informacje, za pomocą obrazów i rysunku mogą w prosty sposób trafić do dzieci, które nie zawsze są w stanie pojąć świat za pomocą słowa i tekstu.

Braniewo:

Jednym z głównych zadań Policji jest zapewnienie bezpiecznego i spokojnego życia osobom starszym. Zorganizowane działania mają eliminować zagrożenia z jakim mogą spotkać się seniorzy. W tym celu mł. asp. Kamil Zalewski, policyjny profilaktyk, spotkał się wczoraj z słuchaczami Uniwersytetu III Wieku z Braniewa, by kolejny raz porozmawiać o bezpieczeństwie. Tym razem oprócz tematyki związanej bezpośrednio z bezpiecznym wypoczynkiem i podróżą, przypomnieniem o metodach działania oszustów, seniorki przypomniały sobie podstawowe elementy samoobrony z policyjnym instruktorem.

Ak/jk/jn/jk

Powrót na górę strony