Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Drugi w tym roku nabór policjantów na Warmii i Mazurach

W sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się ślubowanie policjantów. Dziś do grona warmińsko-mazurskich funkcjonariuszy dołączyło kolejnych 20 nowo przyjętych – 5 kobiet i 15 mężczyzn. Po odbyciu kursu podstawowego funkcjonariusze wrócą do jednostek macierzystych. Najwięcej, bo aż 5 policjantów ma przydział do Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie.

 Dziś o godzinie 10.00 w sali odpraw Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się drugie w tym roku ślubowanie policjantów. W szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego wstąpiło 20 osób. Wśród nowo przyjętych jest 5 kobiet  i 15 mężczyzn. Z tej grupy 11 osób legitymuje się wykształceniem wyższym.

W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania.

Aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu nowo przyjęci policjanci musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. 5 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, 4 osoby trafią do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, po 2 trafi do Komend Policji w Bartoszycach i Ełku, a po 1 do komend z Olsztyna, Elbląga, Kętrzyna, Nidzicy, Olecka, Pisza, Szczytna i Ostródy.

Przypomnijmy!!!

Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:

· być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii

· nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,

· korzystać z pełni praw publicznych,

· posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

· posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.

Wśród nowo przyjętych policjantów na szczególną uwagę zasługuję post. Dominika Olszewska. Policjantka ma czarny pas w ju jitsu-tradycyjna japońska sztuka walki lub metoda walki wręcz, bez broni lub z użyciem małego oręża, stosowana w ataku i obronie, w starciu z jednym albo kilkoma uzbrojonymi lub nieuzbrojonymi przeciwnikami. Co oznacza posiadanie czarnego pasa;

Czarny pas:

 • pas mistrzostwa
 • świadczy o posiadaniu głębokiej wiedzy na temat podstawowych technik BJJ oraz ich zaawansowanych odmian i umiejętności zaprezentowania tej wiedzy w praktyce
 • wiele czarnych pasów mówi, że po osiągnięciu tego poziomu, nauka dopiero się zaczyna…ale prawda jest taka że na tym poziomie wiedza na temat jiu jitsu w teorii i praktyce jest już bardzo dogłębna.

W  tym roku szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego łącznie zasili 133 funkcjonariuszy.

kw

 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
 • Ślubowanie
  Ślubowanie
Powrót na górę strony