Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: O bezpieczeństwie dzieci policjanci rozmawiali z rodzicami rodzin zastępczych

Policjanci, spotkali się z rodzicami rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie. Podczas spotkania omówiony został problem odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne oraz zachowania będące przejawem demoralizacji. Zwrócono uwagę na problem używania alkoholu i środków odurzających przez młodzież. Spotkanie było także okazją do poruszenia zagadnienia dotyczącego bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wczoraj (26.05.17 r), kętrzyńscy policjanci w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, spotkali się z rodzicami rodzin zastępczych. Funkcjonariusze przybliżyli zebranym zasady odpowiedzialności karnej młodzieży w świetle Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Mówili o najczęściej występujących wśród dzieci i młodzieży przypadkach łamania prawa oraz zachowaniach nieakceptowanych społecznie. Policjanci informowali o konsekwencjach takiego postępowania, przyczynach oraz sposobach zapobiegania. Podkreślali przy tym ogromną rolę i znaczenie rodziców oraz opiekunów młodzieży w prawidłowym sprawowaniu funkcji wychowawczych. Funkcjonariusze informowali również jakie charakterystyczne oznaki w zachowaniu i wyglądzie dziecka mogą świadczyć o tym, że ma ono styczność ze środkami odurzającymi czy alkoholem. Radzili, gdzie można uzyskać w tym zakresie konkretną pomoc oraz wsparcie. Policjanci uczulali rodziców, aby zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z nieodpowiedzialnego i niekontrolowanego korzystania młodzieży z Internetu.

Md/kw

Powrót na górę strony