Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Iława: "Kręci mnie bezpieczeństwo" - funkcjonariusze rozmawiali z uczniami liceum

Policjantka z komendy powiatowej z Iławy wspólnie z funkcjonariuszami iławskiego zakładu karnego w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo” spotkała z uczniami Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie. W trakcie spotkania funkcjonariusze rozmawiali przede wszystkim o bezpieczeństwa w ruchu drogowym w tym kierowaniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Wczoraj z inicjatywy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Iławie oraz funkcjonariuszy iławskiego zakładu karnego odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Szkoły  ta nie została wybrana przypadkowo. Uczniowie to osoby, które mają już swoje pierwsze uprawnienia bądź są w trakcie kursu na prawo jazdy, a przede wszystkim codziennie dojeżdżają lub dochodzą do szkoły także z okolicznych miejscowości. Dlatego tematem przewodnim rozmowy było bezpieczeństwo osób pieszych oraz kierujących w ruchu drogowym.

Wykorzystując specjalnie przygotowaną na to spotkanie prezentację, mł. asp. Joanna Kwiatkowska na początku omówiła stan bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego. Zaprezentowała także wybrane przykłady zdarzeń drogowych oraz omówiła sposoby unikania takich zdarzeń. Policjantka omówiła  jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Podała liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często jazda na tzw. „podwójnym gazie”  prowadzi do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Policjantka apelowała o to, by każdy pieszy, także ten przemieszczający się w terenie zabudowanym nosił element odblaskowy. O zmroku pieszy z elementem odblaskowym widoczny jest nawet z odległości 150 m. Bez odblasku zaledwie z 30-40 m.

Polskie prawo mówi o tym, że każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Za niestosowanie się do przepisów niechroniony uczestnik ruchu może zostać ukarany mandatem do stu złotych.

W trakcie spotkania mł. asp. Joanna Kwiatkowska przybliżyła zebranym również ideę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Omówiła w sposób praktyczny zasady korzystania z aplikacji zachęcając do aktywnego korzystania z "Mapy”. Policjantka podkreślała  przy tym jak ważne jest partnerstwo i wspólnie podejmowane działania na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa.

Następnie funkcjonariusze Zakładu Karnego przybliżyli uczestnikom spotkania założenia programu readaptacyjnego przeciwdziałaniu prokryminalnym postawom  "178 a KK" dla osadzonych mężczyzn, którzy kierowali pojazdem  w stanie nietrzeźwości lub środków odurzających. Dalej do rozmowy włączył się  już  Pan Piotr, który w iławskim więzieniu odbywa karę pozbawienia wolności właśnie za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna opowiedział zebranej młodzieży, dlaczego sąd zadecydował w jego przypadku o dożywotnim zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodając, że wszystko to zaczęło się kiedy pierwszy raz zdecydował się poprowadzić auto po tzw. „jednym piwie”, później kiedy było na tzw. „kacu”, innym razem myśląc „na pewno mnie nie złapią”  aż pewnego dnia „wpadł” podczas kontroli drogowej i wtedy to pierwszy raz stracił uprawnienie. Sytuacja ta niczego go nie nauczyła do momentu, kiedy sąd zadecydował o dożywotnim zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz o bezwzględnej karze pozbawienia wolności wobec kierującego. Następnie Pan Roman opowiedział zebranej młodzieży o swoim przykrym doświadczeniu. Okazało się, że od 7 lat przebywa w iławskim więzieniu, ponieważ będąc w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Pan Roman powiedział, że w tak tragiczny sposób zakończył studia.

Mężczyźni apelowali do młodzieży, aby stosowali się do zasad ruchu drogowego i nigdy nie kierowali pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Pan Piotr dodał, że przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie musiał do końca życia korzystać z uprzejmości innych osób lub komunikacji miejskiej gdyż ma dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Należy dodać, że w iławskim więzieniu wśród osadzonych jest wiele osób,  które pomimo wcześniej spożytego alkoholu zdecydowały się kierować pojazdem i teraz odbywają karę pozbawienia wolności.

Dla lepszego zrozumienia poruszanych tematów młodzież dodatkowo mogła założyć specyficzne okulary tzw.  alkogogle i narkogogle. Zniekształcenie obrazu, spowolnienie czasu reakcji, problemy z oceną odległości i kierunków - to tylko niektóre z efektów obecności alkoholu  i narkotyków w organizmie. O tym, jak zmienia się świat osoby nietrzeźwej  i pod wpływem środków odurzających mogła przekonać się młodzież zakładając właśnie te specyficzne okulary.

Uczniowie z całą pewnością wyszli ze spotkania ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach działań „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

jk/in

  • Spotkanie z uczniami
    Spotkanie z uczniami
  • Spotkanie z uczniami
    Spotkanie z uczniami
Powrót na górę strony