Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ilawa: Pilnujmy swoich czworonogów! Brak ostrożności może skończyć się przed sądem

Dwóch mieszkańców powiatu iławskiego nie zachowało środków ostrożności przy trzymaniu swoich psów. Ich zwierzęta zaatakowały kilkuletnią dziewczynkę i 7-latka. Na szczęście obrażenia były niewielkie i dla dzieci skończyło się głównie na strachu. Natomiast dla właścicieli psów sprawa skończy się przed sądem. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności przy kontakcie ze zwierzętami, zwłaszcza w przypadku ich spotkań z małymi dziećmi.

Oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o pogryzieniu dziecka przez psa. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce interwencji, gdzie ustalili, że kilkuletnia dziewczynka idąc chodnikiem jednej z ulic w Suszu, przechodząc obok ogrodzenia posesji, została ugryziona w rękę przez psa. Dziecku na szczęście nic poważnego się nie stało – dziewczynka byla przede wszystkim mocno wystraszona. Policjanci ustalili, że pies był szczepiony.

Natomiast w gminie Kisielice policjanci zostali poinformowani o psie, który zaatakował 7–latka znajdującego na boisku sportowym. Chłopiec został ugryziony w nogę przez psa przypominającego owczarka kaukaskiego, kiedy bawił się na obiekcie sportowym. W trakcie czynności policjanci ustalili, że pies był szczepiony.

W obu powyższych przypadkach o tym jaką odpowiedzialność poniosą właściciele psów, zdecyduje sąd.

Pamiętajmy !

Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. Należy pamiętać, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

„Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

W przypadku odpowiedzialności za to wykroczenie nie ma znaczenia czy właściciel psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje bowiem przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale często zdarzają się przypadki pogryzienia przez psa dziecka czy osoby dorosłej. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. Za niedopilnowanie psa, wskutek którego inna osoba została pogryziona lub jej ciało zostało uszkodzone. Zgodnie z art. 156 § 1 za ciężki uszczerbek na zdrowiu grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli jednak działanie było nieumyślne, wówczas kodeks przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, natomiast jeżeli wskutek pogryzienia nastąpi śmierć człowieka, wtedy sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (art. 156 §2 i §3).

Dodatkowo sąd może również orzec nawiązkę na rzecz osoby poszkodowanej.

Kolejną ważną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowaną przez właścicieli psów jest puszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

„Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany”

Obowiązkowe szczepienia ochronne

Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Szczególne warunki dla ras psów uznawanych za agresywne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003r.)

Do ras agresywnych należą:

 • amerykański pit bull terrier,
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 • buldog amerykański,
 • dog argentyński,
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 • tosa inu,
 • rottweiler,
 • akbash dog,
 • anatolian karabash,
 • moskiewski stróżujący,
 • owczarek kaukaski.

Przypominamy, że utrzymywanie psa należącego do takiej rasy wymaga zezwolenia właściwego organu gminy. Zezwolenia nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

Kontrole dzielnicowych

Policjanci apelują do właścicieli czworonogów o odpowiedzialne postępowanie ze zwierzętami i odpowiednia opiekę nad nimi. W szczególności zwracanie uwagi na właściwe zabezpieczenie kojców, ogrodzeń oraz aktualne szczepienia ochronne. Będą to sprawdzali dzielnicowi w ramach obchodu swojego rejonu.

(JK/TM)

Powrót na górę strony