Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Ślubowanie nowo przyjętych policjantów

Pasja, dziecięce marzenia, chęć pomocy drugiemu człowiekowi czy może rodzinna tradycja – powodów, dla których nowo przyjęci założyli mundur jest wiele. Jedni decyzję podjęli spontanicznie, inni długo myśleli zanim złożyli dokumenty. Mimo to, wszyscy którzy postanowili wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musieli przejść taką samą procedurą. Test wiedzy ogólnej, test sprawności fizycznej, multiselect, wywiad zorganizowany, komisja lekarska – te etapy pozytywnie przeszło 30 osób, które złożyło uroczystą przysięgę w obecności insp. Adama Kołodziejskiego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Dzisiaj  o godz. 10.00 na Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego w Olsztynie odbyło się kolejne już w tym roku ślubowanie policjantów.  W szeregi warmińsko-mazurskiej policji wstąpiło 30 osób, w tym 26 mężczyzn i 4 kobiety. Zdecydowana większość, bo 20 adeptów legitymuje się wyższym wykształceniem.

W obecności insp. Adama Kołodziejskiego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nowoprzyjęci złożyli przysięgę. Podczas uroczystości komendant wręczył im policyjne odznaki.

Praca w policji nie należy do najłatwiejszych. Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, które mogą trwać nawet rok. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci musza wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest, uważany za najtrudniejszy- test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań w szpitalu MSWiA.

Nowo przyjęci, by wziąć udział w ślubowaniu, musieli przejść szkolenie z musztry wojskowej. Jak mówi asp. Ryszard Kobylański z Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, który szkolił adeptów, „początki były trudne, ponieważ zdecydowana większość nie miała wcześniej do czynienia z musztrą. Stres i emocje związane z założeniem munduru, na pewno nie pomagały w przysposabianiu nowych umiejętności. Podsumowując kilka godzin ćwiczeń, sądzę, że efekt jest satysfakcjonujący. To dopiero przedsmak tego, co ich czeka na szkoleniu podstawowym w jednym z ośrodków szkoleniowych w kraju”.

Szkolenie podstawowe

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo aż 7 osób uzupełnią skład etatowy Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie oraz Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Komenda Powiatowa Policji w Braniewie i Giżycku wzbogaci się o 3 policjantów. Po 2 trafi do Komend Policji w Elblągu, Ełku, Ostródzie i Szczytnie, natomiast po 1 do Iławy i Nidzicy.

Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:

  • być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Więcej informacji dotyczących procesu rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl oraz www.policja.pl

Powrót na górę strony