Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe Miasto Lub.: Funkcjonariusze Straży Granicznej z Olsztyna z wizytą w nowomiejskiej Komendzie Policji

Omówienia bieżącej współpracy oraz wymiany doświadczeń w realizacji zadań dotyczących cudzoziemców – to główny temat poruszony podczas spotkania insp. Jacka Drozdowskiego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim z Komendantem Placówki Straży Granicznej w Olsztynie ppłk. Jarosławem Węgrzynowskim.

Wczoraj (22.11.2016) przed południem w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacka Drozdowskiego odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Olsztynie: ppłk. Jarosławem Węgrzynowskim i kpt. Robertem Łachaczem. W spotkaniu uczestniczyła też kadra kierownicza nowomiejskiej jednostki.

Tematem wiodącym tego spotkania było omówienie współpracy obu służb dotyczącej m.in. dot. kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie naszego powiatu, kontroli legalności wykonywania przez nich pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zwrócono uwagę na utrzymywanie się dużej liczby osób ubiegających się o legalny pobyt w naszym kraju oraz osób występujących o zgodę na zatrudnienie. Jest to istotna kwestia, bowiem na terenie naszego powiatu także mieszkają obywatele innych krajów, szczególnie zza wschodniej granicy, którzy podejmują tu pracę zarobkową.

Funkcjonariusze zaprzyjaźnionych służb rozmawiali też na temat przestępczości transgranicznej, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw oraz wykroczeń związanych m.in. z nielegalnym przekraczaniem granicy RP, przewożeniem towarów i wyrobów akcyzowych.

Komendanci obu służb ustalili wspólny plan działania, który między innymi będzie obejmował płynną wymianę informacji, szybkie współdziałanie w sytuacjach kryzysowych, a także ewentualne wspólne patrole.

(LM/TM)

Powrót na górę strony