Elbląg: Elblążanie po raz kolejny ocenili policjantów - Aktualności - Policja Warmińsko-Mazurska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg: Elblążanie po raz kolejny ocenili policjantów

Pod koniec października przeprowadzona została ankieta, w której pytano mieszkańców Elbląga o to jak oceniają stan bezpieczeństwa w ich mieście i pracę policjantów. Ponad 80 % zapytanych elblążan darzy policję zaufaniem, a 63 % ankietowanych dobrze ocenia pracę policjantów.

Ankietyzację przeprowadzali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu. Spośród 500 przekazanych ankiet zostało zwróconych 466 prawidłowo wypełnionych, które posłużyły do opracowania sprawozdania z ankietyzacji. W badaniach ankietowych 56,22% respondentów stanowiły kobiety a 43,78% mężczyźni.

Procentowy udział respondentów z poszczególnych dzielnic Elbląga przedstawia się następująco: Osiedle Zawada – 137 ankiet –29,40%, Osiedle Nad Jarem – 89 ankiet –19,10%, Zatorze – 79 ankiet –16,95%, Śródmieście –81 ankiet –17,38%, Osiedle Za Politechniką – 80 ankiety –17,17%.

Na pytanie czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w Elblągu 86,26% ankietowanych odpowiedziało ”zdecydowanie tak lub raczej tak” . Natomiast na pytanie „Czy czuje się Pan/Pani bezpieczniej w miejscu swojego zamieszkania niż rok temu ,pozytywnej odpowiedzi udzieliło – 91,42% respondentów.

W ankiecie zapytaliśmy mieszkańców Elbląga co według nich wpływa najbardziej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Aż 37,55 % wszystkich respondentów określiło, że jest to stan oświetlenia ulic i parkingów, 26,18% za najbardziej znaczący wpływ uznało obecność patroli policyjnych, a 21,89% uznało, że rozbudowany system monitoringu w miejscach zagrożonych.

- W ankiecie zwróciliśmy się do mieszkańców Elbląga o wymienienie zjawisk, które stanowią według nich najważniejszy problem w najbliższym otoczeniu oraz w największym stopniu stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i naruszają porządek. Pytaliśmy, również elblążan czy wiedzą, kto jest dzielnicowym w ich miejscu zamieszkania. Pozytywnej odpowiedzi na to pytanienie udzieliło ponad 40% ankietowanych.

- mówi podinsp. Piotr Cioła Naczelnik Wydziału Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń KMP w Elblągu.

W ankiecie nie mogło zabraknąć pytania dotyczącego oceny działania policji w Elblągu. Spośród 466 ankietowanych bardzo dobrze i dobrze pracę elbląskich policjantów oceniło ponad 63 % zapytanych. Natomiast ponad 81 % zapytanych elblążan darzy policję zaufaniem.

Elblążanie, którzy brali udział w ankietyzacji za najważniejsze dla nich zagrożenie uznali łamanie przepisów ruchu drogowego (33,05%). Kolejnym zagrożeniem, które wskazali respondenci to zagrożenie jakim jest spożywanie alkoholu w miejscach publicznych (21,89%) oraz niszczenie mienia czyli dewastacje(20,29%).

(KN/TM)

Powrót na górę strony