Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP, WSPoL: Konferencja Aktywny Strzelec-Mrągowo 2016

W Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie odbyła się konferencja „Aktywny Strzelec”. Podczas konferencji omawiane były kwestie związane z zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Policjanci podsumowali roczne szkolenia prowadzone dla pracowników placówek oświatowych.

 

Konferencja pn. „Aktywny Strzelec – Mrągowo 2016” odbyła się dzisiaj (17.11.2016r.) w Zespole Szkół nr 1 w Mrągowie.

Organizatorem konferencji była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Wyższa Szkoły Policji w Szczytnie, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie oraz Zespół Szkół nr 1 w Mrągowie.

Spotkanie dotyczyło poznania zjawiska wtargnięcia uzbrojonego napastnika
na teren placówki oświatowej oraz procedur postępowania nauczycieli, pracowników szkół
i służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa i przeciwdziałania aktom terroru.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu mrągowskiego.

Na konferencję zaproszono Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Szefa Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej płk Piotra Płonkę, Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, Komendanta – Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr hab. Piotra Bogdalskiego, burmistrz Mrągowa Otylię Siemieniec, starostę mrągowskiego Antoniego Karasia oraz lokalnych samorządowców z powiatu mrągowskiego

 

Prowadzenie działalności profilaktycznej ukierunkowanej na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym, jest jednym z zadań wynikających z „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019”. Zgodnie z opracowaną przez Komendę Główną Policji, „Ramową koncepcją realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”. Od listopada 2015r. w całym kraju policjanci realizują przedmiotowe szkolenia. W naszym województwie do chwili obecnej przeprowadzono 103 szkolenia, w których uczestniczyło 2958 osób z 1001 placówek oświatowych.

 

Eksperci omówili zagadnienia o charakterze terrorystycznym tj;

 

- nadkom. dr J. Radosław Truchan, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przedstawił założenia międzynarodowego zadania badawczego: Reagowanie podmiotów bezpieczeństwa państw europejskich na zagrożenia związane z użyciem broni palnej, materiałów niebezpiecznych i narzędzi w miejscach publicznych -

- nadkom. dr Anna K. Zubrzycka, z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, omówiła Wybrane psychologiczne aspekty zjawiska „Aktywny Strzelec”.

- st. asp. Damian Muszyński z Komendy Głównej Policji, omówił Współczesne technologie w przeciwdziałaniu zagrożeniom typu AS (Aktywny Strzelec). 

Wyświetlono także  film edukacyjny pn. „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia  napastnika na teren placówki oświatowej”.

Po prelegentach nastąpiła dyskusja, w której na zadane pytania odpowiadał kom. Andrzej Lubowiecki, który jest Wojewódzkim Koordynatorem Negocjacji Policyjnych i Działań Minersko – Pirotechnicznych.

Szkolenia z zakresu zagrożeń terrorystycznych zakończy się w grudniu br.

 

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika

 

Jak działa Aktywny Strzelec?

Nieprzewidywalnie,  Jego działania są dynamiczne. Najczęściej jego celem jest zabicie jak największej liczby osób. Z chwilą pojawienia się organów ścigania popełnia samobójstwo, ginie od kul policjantów, zostaje zatrzymany lub ucieka.

 

Zasady postępowania osób przebywających na terenie placówki oświatowej na wypadek wtargnięcia napastnika.

 1. Ucieczka z zagrożonego rejonu drogą ewakuacji, poza rejon zagrożenia.
 2. Ewakuacja tylko w przypadku bezpośredniej bliskości wyjścia, z dala od źródła zagrożenia.

W przypadku zarządzenia ewakuacji:

 • zostaw wszystkie swoje rzeczy w miejscu, gdzie się znajdują,
 • korzystaj z wyznaczonej drogi ewakuacyjnej,
 • nie korzystaj z wind,
 • po drogach ewakuacyjnych poruszaj się szybko, unikaj blokowania ruchu, zatrzymywania się czy też gwałtowanego napierania na poruszających się z przodu

Podczas ewakuacji:

 • zachowaj ciszę, spokój, rozwagę,
 • udzielaj pierwszej pomocy w miejscu bezpiecznych, jedynie wtedy, gdy nie ma to wpływu na Twoje bezpieczeństwo,
 • ostrzegaj o niebezpieczeństwie,
 • w przypadku opadów deszczu, śniegu lub panującego zimna, przeprowadź dzieci i  młodzież do innego, wcześniej ustalonego obiektu.

Jeżeli bezpieczna ewakuacja jest nie możliwa:

 • zamknij drzwi,
 • zastaw drzwi ciężkim meblem, ławkami,
 • wyłącz wszystkie światła,
 • wyłącz/wycisz wszystkie urządzenia elektroniczne,
 • połóż się na podłodze z dala od drzwi i okien,
 • zachowaj ciszę.

 

Jeżeli jest to możliwe udzielaj pierwszej pomocy poszkodowanym.

Jeżeli nie miałeś możliwości ewakuować się, ukryć albo zabarykadować w pomieszczeniu bezpiecznym, a Twoje życie lub zdrowie są zagrożone w bezpośrednim kontakcie z napastnikiem – WALCZ, a jeżeli nie jesteś w stanie podjąć walki – BŁAGAJ O LITOŚĆ.

Podczas działań służb ratowniczych:

 • zachowaj spokój,
 • jeżeli nie jesteś pewien, że to służby ratownicze, nie otwieraj drzwi – służby zrobią to same,
 • stosuj się do wszystkich poleceń służb,
 • nie trzymaj nic w rękach, nie zadawaj pytań podczas ewakuacji, unikaj gwałtownych ruchów, alarmujących gestów itd.
 • poddaj kontroli bezpieczeństwa,
 • jeżeli posiadasz istotne informacja o napastnikach lub ofiarach, przekaż je służbom ratowniczym.

WAŻNE NUMERY ALARMOWE:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

999 – Pogotowie Ratunkowe,

998 – Straż Pożarna,

997 – Policja,

992 – Pogotowie Gazowe.

 

Opracowano na podstawie Broszury „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej ”wydanej przez MSW, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Komendę Stołeczną Policji

 

 

 

Mb/kw

Powrót na górę strony