Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: 40. Taka liczba osób zasili szeregi warmińsko-mazurskiej policji

W obecności insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, władz rządowych i samorządowych w regionie oraz rodzin i bliskich 40 nowo przyjętych policjantów wypowiedziało słowa roty ślubowania. Dla jednych wstąpienie w szeregi ponad 100-tysięcznej formacji było spontaniczną decyzją, inni długo myśleli zanim złożyli dokumenty. Od początku roku garnizon warmińsko – mazurski wzbogacił się o 127 funkcjonariuszy.

Dzisiaj w sali gimnastycznej przy ulicy Pstrowskiego 3 w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. W tym gronie znalazło się 7 kobiet legitymujących się wyższym wykształceniem i 33 mężczyzn, z których 19 z nich posiada wyższe wykształcenie, a 14 średnie.

Policjanci w obecności insp. Tomasz Klimka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, swoich rodzin, bliskich, znajomych wypowiedzieli słowa roty ślubowania:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Praca w policji nie należy do najłatwiejszych. Osoba, która chce wstąpić w szeregi ponad 100 tys. formacji musi przejść pozytywnie wszystkie etapy rekrutacji, które mogą trwać nawet rok. Cała procedura rozpoczyna się od testu z wiedzy ogólnej. Następnie kandydaci muszą wykazać się dobrą kondycją, pokonując tor przeszkód podczas testu sprawności fizycznej. Kolejnym etapem jest, uważany za najtrudniejszy- test psychologiczny multiselect. Po jego zdaniu kandydat przystępuje do wywiadu zorganizowanego. Na sam koniec osoby ubiegające się o przyjęcie do Policji przechodzą szereg badań lekarskich.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie. Najwięcej, bo aż 11 osób uzupełni skład etatowy Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie, Komenda Miejska Policji w Elblągu pozyska 6 osób,  Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie 4 osoby, Komenda Miejska Policji w Olsztynie i Komenda Powiatowa w Ełku po 3 osoby, do Komend w Bartoszycach, Olecku i Szczytnie trafi po 2 funkcjonariuszy, a do Komend Powiatowych w Braniewie, Działdowie, Gołdapi, Kętrzyna, Mrągowa, i Pisza trafi po 1 osobie.

Osoba, która pragnie założyć mundur, musi spełnić kilka warunków:

  • być obywatelem polski o nieposzlakowanej opinii
  • nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Nowo przyjęci policjanci, aby móc uczestniczyć w tak doniosłym wydarzeniu musieli pozytywnie przejść wszystkie etapy rekrutacji. Osoby, które chcą wstąpić w szeregi policji, oprócz zdania testu z wiedzy ogólnej muszą wykazać się sprawnością fizyczną oraz doskonałym zdrowiem.

Przyjęci do służby rozpoczną półroczny kurs podstawowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Podczas szkolenia zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Funkcjonariusze, pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej, wzbogacą swoją wiedzę na temat broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, nauczą się wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Po zakończeniu kursu powrócą do swoich macierzystych jednostek, w których będą zdobywać doświadczenie.

Wśród nowoprzyjętych policjantów jest posterunkowa Beata Nieradko oraz posterunkowy Marcin Hubacz.

Beata Nieradko pasjonuje się maratonami i półmaratonami. Jak sama mówi: „do pasji tej zaraził mnie mąż, który także biega”. Jak się okazuję oprócz biegania mąż miał także duży wpływ na to, aby posterunkowa Nieradko wstąpiła w szeregi policji, gdyż sam również jest policjantem.

Natomiast posterunkowy Marcin Hubacz zawsze marzył, by wstąpić do policji i móc pomagać innym. Ma to przełożenie w jego wcześniejszych zainteresowaniach. Jak mówi nowy policjant: „w dalszym ciągu jestem strażakiem w OSP Jonkowo, a także ratownikiem kwalifikowanym pierwszej pomocy”.

W tym roku szeregi garnizonu warmińsko-mazurskiego zasiliło już 127 funkcjonariuszy. W grudniu br. przewidziane jest ostatnie w tym roku przyjęcie 50 policjantów.

 

kw

 

 

Powrót na górę strony