Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP/WSPol: Wojewódzkie obchody Święta Policji

Oficjalnie swoje święto Polska Policja obchodzi 24 lipca. Data ta nie jest przypadkowa, bowiem przypomina o rocznicy powołania w 1919 roku przez Sejm RP Policji Państwowej. Warmińsko-mazurskie obchody święta odbyły się 3 sierpnia 2016 r. na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Poza policjantami i pracownikami WSPol w Szczytnie i KWP w Olsztynie uczestniczyli w nich m.in. Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji.

Wydarzenia związane z wojewódzkimi obchodami Święta Policji rozpoczęły się wczoraj (03.08.2016) od złożenia przez dowódcę uroczystości meldunku Jarosławowi Zielińskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów.

Najważniejszy punkt wydarzenia – wręczenie odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie policyjne – poprzedziło przemówienie insp. Tomasza Klimka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który w imieniu własnym oraz insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego – Komendanta-Rektora WSPol przywitał wszystkich obecnych na tej uroczystości.

Potem nastąpił długo oczekiwany moment. Z rąk Jarosława Zielińskiego, nadinsp. dr. Jarosława Szymczyka – Komendanta Głównego Policji, insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego oraz insp. Tomasza Klimka policjanci oraz pracownicy Policji kolejno odbierali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia.

 

 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #1
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #1
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #2
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #2
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #3
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #3
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #4
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #4
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #5
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #5
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #7
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #7
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #5
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #5
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #6
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #6
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #7
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #7
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #8
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #8
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #9
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #9
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #10
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #10

 

Jarosław Zieliński Sekretarzowi Stanu w MSWiA w swoich słowach skierowanych do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji powiedział:

[…] W tym roku Święto Policji obchodzone jest w dosyć szczególnych okolicznościach, bo zaczęliśmy je przed Światowymi Dniami Młodzieży. Potem musieliśmy zająć się pracą, zająć się przede wszystkim tym, co najważniejsze, czyli zapewnieniem bezpieczeństwa licznej rzeszy pielgrzymów z całego świata. Teraz możemy wrócić do świętowania, z radością, że wszystko się udało podczas wizyty Papieża Franciszka w Polsce. Święto Policji przypada 24 lipca. To jest ten dzień, kiedy niepodległa Rzeczypospolita po odzyskaniu niepodległości, po latach niewoli i zaborów tworzyła zręby niepodległego państwa, kiedy powoływała niezbędne państwu instytucje w tym Policję Państwową. To był rok 1919. Policja ma długą, chlubną tradycję. Jest więc co świętować i jest do czego nawiązywać.

Okres międzywojenny, okres wojny i okupacji, walki o niepodległość, ale także ponad ćwierćwiecze po odzyskaniu suwerenności po okresie niewoli komunistycznej. Policja jest potrzebna zawsze niepodległemu państwu, potrzebna jest społeczeństwu. Źródło tego słowa sięga w starożytnej etymologii do Państwa, do dobrego rządzenia i do słowa obywatel. W naszej koncepcji Policji, którą akceptuje i oczekuje od nas społeczeństwo jest nawiązywać do tej szczególnej roli jaką Policja spełnia wobec społeczeństwa i państwa. Policja ma zapewniać wszystkim obywatelom bezpieczeństwo[…]”

 

 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #6
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #6
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #23
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #23
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #2
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #2

 

Sekretarz Stanu w MSWiA w swoim przemówieniu nawiązał również do stale rosnącego poziomu zaufania społeczeństwa wobec Policji, ale także do działań, które mają zbliżyć największą formację mundurową w Polsce do obywateli. Temu ma służyć m.in. odnawianie zlikwidowanych i tworzenie nowych posterunków Policji, a także wdrażanie programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Jarosław Zieliński na zakończenie złożył policjantom oraz pracownikom Policji gratulacje z okazji awansów, a także podziękował im za codzienną pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Polsce.

Głos zabrał także nadinsp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji:

„Kiedy mamy już za sobą dwie wielkie imprezy o charakterze globalnym czyli Szczyt NATO oraz Światowe Dni Młodzieży to ciężko mówić, że pracowaliśmy w tym okresie dobrze, bo trzeba powiedzieć w ślad za Panią Premier Beatą Szydło i za Panem Ministrem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem, że pracowaliście perfekcyjnie. To niezwykłe jak poradziliśmy sobie z tymi dwoma wielkimi imprezami w naszym kraju. Ja za kierowanie działaniami przy zabezpieczeniu Szczytu NATO odebrałem osobiste gratulacje od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Wspólnie z Panem Ministrem Mariuszem Błaszczakiem przyjęliśmy również podziękowania za Światowe Dni Młodzieży bezpośrednio od Ojca Świętego. […]”

 

 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #8
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #8
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #21
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #21
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #22
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #22

 

Komendant Główny Policji dodał, że to sukces przede wszystkim policjantów, którzy pracowali przy zabezpieczeniu tych wydarzeń. Największy podziw budzi jednak w jego w opinii przejaw wielkiej sympatii, a także wyrazy wdzięczności, które kierowali wobec funkcjonariuszy pielgrzymi z całego świata.

Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk podziękował policjantom z KWP w Olsztynie za wsparcie małopolskiej Policji podczas ŚDM, a kierownictwu WSPol za przygotowanie kadry odpowiedzialnej za zabezpieczenie tych wydarzeń.

Na zakończenie swojego wystąpienia komendant główny pogratulował wszystkim wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym, a także złożył funkcjonariuszom życzenia z okazji Święta Policji:

„Chciałbym abyście po każdej służbie bezpiecznie wracali do domu. Aby w tym domu czekał na was ktoś, kto będzie się cieszył z waszego powrotu”.

Podniosłą oprawę wydarzenia zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

Odznaczenia nadane przez Prezydenta RP

W tym roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych  Prezydent RP medalem za długoletnią służbę odznaczył:

 • medalem złotym – 34 policjantów i pracowników Policji (33 – KWP w Olsztynie; 1 – WSPol)

 • medalem srebrnym – 24 policjantów i pracowników Policji (19 – KWP w Olsztynie; 5 – WSPol)

Odznaczenia nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

 • Brązowy Medal za „Zasługi dla Policji” – 16 funkcjonariuszom (KWP w Olsztynie – 12, WSPol – 4),

 • Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” – 1 (KWP w Olsztynie),

 • Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” – 15 (KWP w Olszynie – 13, WSPol – 2),

 • Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” – 28 (KWP w Olsztynie – 21, WSPol – 7).

Z okazji Święta Policji awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało 37. funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz 961. Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało:

 • w korpusie oficerów starszych Policji – 6 osób,

 • w korpusie oficerów młodszych Policji – 15,

 • w korpusie aspirantów Policji – 15,

 • w korpusie podoficerów Policji – 1.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało:

 • w korpusie oficerów starszych Policji – 21 osób,

 • w korpusie oficerów młodszych Policji – 31,

 • w korpusie aspirantów Policji – 486,

 • w korpusie podoficerów Policji – 354,

 • w korpusie szeregowych Policji – 69.

 

 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #9
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #9
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #10
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #10
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #11
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #11
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #12
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #12
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #13
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #13
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #14
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #14
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #15
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #15
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #16
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #16
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #17
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #17
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #18
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #18
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #19
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #19
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #20
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Marek Błędowski #20
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #1
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #1
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #4
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #4
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #12
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #12
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #13
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #13
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #14
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #14
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #15
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #15
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #16
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #16
 • Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #17
  Obchody Święta Policji w WSPol, fot. Rafał Jackowski #17

 

Odznaczenia, akty mianowania – to nie wszystko

Święto Policji w Wyższej Szkole Policji to nie tylko wręczanie odznaczeń i awansów. To również dzień, w którym w szczególny sposób wspominamy tych, których z nami nie ma, którzy poświęcili swoje życie ratując drugiego człowieka, którzy zginęli walcząc za ojczyznę. Ofiarność i bohaterstwo funkcjonariuszy tradycyjnie uczczono złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni katyńskiej. Wzięli w tym udział Jarosław Zieliński, nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, insp. dr. hab. Piotr Bogdalski, insp. Tomasz Klimek, Sławomir Sadowski – Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Leonard Krasulski – Poseł na Sejm RP.

W obchodach Święta Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie udział wzięli m.in. przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służb podległych MSWiA oraz MON, a także Duchowieństwa.

Zrealizuj swoje ambicje i rozwijaj zainteresowania – wstąp do policji

"Służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - to słowa roty ślubowania, jakie na początku swojej służby wypowiada każda osoba wstępująca w szeregi policji.

W tej służbie zakres zadań jest bardzo szeroki, a jej różnorodność umożliwia realizację różnych zainteresowań i ambicji, szczególnie w tak urozmaiconym regionie jakim są Warmia i Mazury.

Policyjni wodniacy, przewodnicy psów, motocykliści z wydziałów ruchu drogowego, antyterroryści, specjaliści z zakresu kryminalistyki, dociekliwi kryminalni i gotowi na wszystko policjanci z prewencji - oni wszyscy w codziennej służbie dbają o porządek i bezpieczeństwo w swoim regionie. Dla wielu z nich obowiązki służbowe i zadania jakie są przed nimi stawiane, są także okazją do rozwijania swoich zainteresowań, łączenia hobby z pracą, a także zdobywania zupełnie nowych doświadczeń.

 

 

(film promocyjny warmińsko-mazurskiej policji przygotowany przez Zespół Prasowy KWP w Olsztynie)

Praca w policji – szczególnie dla młodych ludzi - może być bardzo dobrym kierunkiem w wyborze przyszłej drogi życiowej.

Dlatego wszystkich, którzy są zainteresowani wstąpieniem do policji, a także tych, którzy dopiero się nad tym zastanawiają, zapraszamy do Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która mieści się przy Al. Piłsudskiego 5 w Olsztynie.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Więcej na temat doboru do policji można przeczytać na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. 

(http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html)

(DB/TM)

Powrót na górę strony