Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe Miasto Lub.: Powiatowa Konferencja z Zakresu Profilaktyki Uzależnień

W Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyła się Powiatowa Konferencja Szkoleniowa Poświęcona Problemom Profilaktyki Uzależnień. Konferencja ta, to owoc współpracy Starostwa Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Powiatowa Konferencja Szkoleniowa z Zakresu Profilaktyki Uzależnień odbyła się w środę w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Została ona zorganizowana przez powiatowy zespół koordynujący działania z zakresu profilaktyki, w skład którego wchodzą pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: wicestarostwa, zastępca burmistrza, komendant powiatowy policji, dyrektorzy szkół i instytucji powiatowych takich jak np. dom dziecka, dom pomocy społecznej, środowiskowy dom samopomocy, policjanci, pielęgniarki szkolne, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy, i pedagodzy.

 • Uczestnicy konferencji #1
  Uczestnicy konferencji #1
 • Uczestnicy konferencji #2
  Uczestnicy konferencji #2
 • Uczestnicy konferencji #3
  Uczestnicy konferencji #3
 • Uczestnicy konferencji #4
  Uczestnicy konferencji #4
 • Uczestnicy konferencji #5
  Uczestnicy konferencji #5
 • Uczestnicy konferencji #6
  Uczestnicy konferencji #6

Obecni na konferencji wysłuchali wykładu z zakresu uzależnień dopalaczami i innymi środkami psychoaktywnymi, który poprowadził pan Marcin Milkowski – terapeuta uzależnień, promocji zdrowia i oświaty z Wojewódzkiej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Zaproszeni goście zapoznali się z problemem uzależnienia a także szkodliwością na organizm ludzki środków zastępczych zwanych dopalaczami. Pan Milkowski przedstawił zebranym także charakterystykę zagrożenia i stymulacji psychoaktywnej na organizm leków OTC.

W dalszej części konferencji głos zabrała sierż. szt. Ludmiła Mroczkowska policjantka z nowomiejskiej komendy policji zajmująca się profilaktyką społeczną, która omówiła aspekt prawny i odpowiedzialność karną związaną z posiadaniem, udzielaniem oraz sprzedażą środków odurzających i substancji psychotropowych.

Podczas konferencji podsumowano także działania dotyczące profilaktyki zażywania dopalaczy realizowane podczas programu „Zanim Będzie za Późno”.

(LM/TM)

 

Powrót na górę strony