Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Mapy zagrożeń bezpieczeństwa na Warmii i Mazurach - etap konsultacji społecznych zakończony

Za nami kolejny etap spotkań warmińsko-mazurskich policjantów z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji, w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Jest to projekt ogólnopolski, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Od początku lutego 2016 r. na Warmii i Mazurach – w powiatach gminach i na osiedlach - organizowane były konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzili informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.” Mapa ta jest projektem ogólnopolskim i posłuży do przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie naszego województwa na poziomie kazdej jednostki administracyjnej. Pozwoli również na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Od 21 marca 2016 r. rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych i potrwał on do 23 kwietnia 2016 r.

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców Warmii i Mazur?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mapa będzie jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji. Będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.

Co za nami?

Za nami już seria spotkań w ramach konsultacji, które odbyły się od początku lutego do drugiej połowy kwietnia 2016 r.

W pierwszym tygodniu prowadzonych konsultacji, w dniach 1-5 lutego odbyło się 8 takich spotkań na poziomie powiatowym oraz 27 na poziomie lokalnym. Wzięło w nich udział odpowiednio ponad 240 i blisko 560 osób.

Podczas drugiego tygodnia spotkań w dniach 8-12 lutego - na poziomie powiatowym i lokalnym policjanci przeprowadzili łącznie 70 konsultacji społecznych, w których uczestniczyło 1649 osób.

W kolejnym tygodniu w dniach 15-20 lutego na poziomie powiatowym i lokalnym przeprowadzono łącznie 74 konsultacje społeczne (12 na poziomie powiatowym, 62 na poziomie lokalnym), w których uczestniczyło łącznie 1706 osób (341 na poziomie powiatowym, 1365 na poziomie lokalnym).

W okresie 22-26 lutego na poziomie powiatowym i lokalnym przeprowadzono łącznie 81 konsultacji społecznych (10 na poziomie powiatowym, 71 na poziomie lokalnym), w których łącznie uczestniczyło 1725 osób (233 na poziomie powiatowym i 1492 na poziomie lokalnym).

W tygodniu w dniach 21-25 marca na poziomie powiatowym i lokalym przeprowadzono łącznie 34 konsultacje społeczne, w których uczestniczyło 863 osób.

Natomiast w dniach od 29 marca do 1 kwietnia liczba zrealizowanych konsultacji wyniosła 30 spotkań, w których wzięło udział 757 uczestników.

W okresie od 04-08 kwietnia przeprowadzono łącznie 37 konsultacji społecznych, w których łącznie uczestniczyło 551 osób.

Tydzień później w dniach 11-16 kwietnia choć spotkań było mniej - łącznie 35, to uczestniczyło w nich więcej osób - 622.

W okresie od 18-23 kwietnia przeprowadzono łącznie 37 konsultacji społecznych, w których łącznie uczestniczyło 961 osób.

Łącznie w II turze konsultacji społecznych trwającej od 21.03 do 23.04. 2016 r. przeprowadzono łącznie 173 konsultacji społecznych, w tym: 15 na poziomie powiatowym i 158 na poziomie lokalnym. 

Uczestniczyło w nich 3754 osób, w tym: 324  na poziomie powiatowym i 3430 na poziomie lokalnym.

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie wśród mieszkańców małych społeczności, którzy zadawali dużo pytań i dziękowali za to, że w rejonach wiejskich bardzo często widać patrole prewencyjne i ruchu drogowego.

Jak wyglądały spotkania i konsultacje w poszczególnych powiatach można zobaczyć i przeczytać na stonach internetowych Komend Powiatowych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiej policji.

(wykaz Komend Powiatowych Policji na Warmi i Mazurach)

(TM/RJ)

Powrót na górę strony