Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Razem przeciwko przestępczości bankowej

Praktycy oraz eksperci po raz kolejny spotkali się, aby rozmawiać na temat skutecznego rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości na szkodę banków. Warsztaty zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie.

W dniach 7-8 grudnia 2015 na zamku w Rynie odbyły się warsztaty na temat „Karno–procesowej problematyki zwalczania przestępczości bankowej”. Warsztaty zorganizowane przez Wydział do walski z Przestępczością Gospodarczą KWP w Olsztynie były kontynuacją etapu szkoleń dotyczących problematyki związanej z przestępczością bankową. Pierwsze szkolenie dotyczące tej problematyki odbyło się w listopadzie 2011 roku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Było wspólnym projekt KWP w Olsztynie oraz Banku PKO BP adresowanym do funkcjonariuszy Policji województwa warmińsko-mazurskiego zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę banków oraz instytucji finansowych. Drugie szkolenie zrealizowane zostało w 2012 roku w miejscowości Piaski k/Rucianego Nidy stanowiąc następny etap projektu tym razem skierowane dla kadry zarządzającej.

Tegoroczne spotkanie warsztatowe ponownie przygotowane zostało dla kadry zarządzającej Prokuratorami Okręgowymi i Rejonowymi oraz jednostkami policji szczebla wojewódzkiego i powiatowego województwa warmińsko-mazurskiego. Zaplanowano w nim udział 64 uczestników: kierownictwa Policji województwa warmińsko–mazurskiego, szczebla wojewódzkiego i powiatowego, Prokuratur Okręgowych i Rejonowych z okręgu olsztyńskiego i elbląskiego, banku PKO BP S.A , przedstawicieli innych instytucji zaangażowanych w postępowania przygotowawcze takich jak: Centralne Biuro Śledcze Policji, Służba Celna, Urząd Kontroli Skarbowej, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa oraz zaproszonych ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo bankowe.

 

 

(Uczestników warsztatów powitali insp. Marek Walczak Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie oraz Bartosz Baranowski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa PKO Bank Polski)

Wykładowcami podczas warsztatów byli: Panowie Marcin Cieślik i Piotr Kalbarczyk Zastępcy Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego , Pan Jarosław Biegański - Dyrektor Ds. Zarządzania Ryzykiem PayU S.A, Pani podinsp. Joanna Runowicz - Piotrowska Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Olsztynie, Pan kom. Rafał Kot Koordynator Zespołu I Wydziału dw. z PG KWP w Olsztynie, Pan podinsp. Jacek Doliński - Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Olsztynie, Pani mł.insp. Joanna Kamińska - Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Olsztynie, Pani mł.insp. Dorota Macoch – Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Olsztynie, Pan Piotr Miszczak Naczelnik Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Pani Monika Salmanowicz - Pracownik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W trakcie zajęć warsztatowych omówione zostały praktyczne aspekty rozpoznawania, zapobiegania oraz zwalczania przestępczości na szkodę banków, w szczególności dotyczące elektroniczny instrumentów płatniczych. Omówione zostały najistotniejsze problemy pojawiające się na linii Prokuratura – Policja – Banki, jak również ujednolicono interpretacje przepisów i prawidłowo wdrożono zmiany procedury karnej w zakresie skuteczności narzędzi procesowych.

Zajęcia warsztatowe w sposób praktyczny przygotowały uczestników do kierowania czynnościami na miejscu zaistniałego zdarzenia oraz wskazały, w jaki sposób skutecznie zapobiec tego rodzaju przestępczości.

Cykl szkoleń poświecony zagadnieniom przestępczości bankowej jest finansowany ze środków Funduszu Wsparcia Policji przekazanych przez Fundację PKO Bank Polski.

(PCh/TM)

Powrót na górę strony