Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KWP: Seminarium szkoleniowe dotyczące zwalczania migracji grup przestępczych

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie zorganizowała seminarium szkoleniowe dotyczące zwalczania migracji grup przestępczych. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu „Bezpieczna Europa – walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną na wschodniej granicy Unii Europejskiej”.

Koordynatorem projektu została Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, a w jego realizację zaangażowane zostały Komendy Wojewódzkie Policji w Olsztynie, Rzeszowie, Białymstoku oraz Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.  

Wartość projektu to kwota 2 420 800 złotych, zaś wartość dofinansowania - 2 057 680 złotych.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wspólnych warsztatów i seminariów szkoleniowych  oraz szkoleń językowych i kursów dla policjantów i pracowników.  Wymiana wiedzy, doświadczeń, najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, w tym handlu ludźmi  oraz wypracowanie na tej podstawie rozwiązań i algorytmów prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszania ilości przestępstw transgranicznych oraz migracji grup przestępczych, ograniczenia zjawiska handlu ludźmi wpłynie na zwiększenie zdolności służb policyjnych w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami w zakresie ograniczenia zjawiska handlu ludźmi.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, jako kolejny podmiot po KWP w Lublinie,  Białymstoku i Rzeszowie, w dniach 20-23 września br. była gospodarzem seminarium szkoleniowego.

Kilkudniową konferencję, której tematem było zwalczanie migracji grup przestępczych, otworzył insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Oprócz warmińsko – mazurskich policjantów pionu kryminalnego udział w niej wzięli funkcjonariusze z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego a także przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, Wyższej szkoły Policji w Szczytnie, Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej i Służby Celnej w Olsztynie.

W trakcie seminarium szkoleniowego mówiono mi.in. o międzynarodowej przestępczości samochodowej na przykładzie współpracy z Litwą, o tworzeniu międzynarodowych zespołów śledczych w zwalczaniu przestępczości samochodowej, o wykorzystywaniu zaawansowanych środków technicznych w metodyce zwalczania migracji grup przestępczych, o metodach zwalczania zorganizowanej przestępczości podrabiania wyrobów spirytusowych w aspekcie przestępczości transgranicznej, o zwalczaniu zagranicznych grup przestępczych.

Podczas szkolenia został także zaprezentowany specjalistyczny sprzęt, m.in. urządzenia mobilne do dalekosiężnej obserwacji, sprzęt służący do prześwietlania promieniami X oraz podczerwienią, drony.

in

 

  • Seminaruim szkoleniowe dotyczące zwalczania migracji grup przestępczych
  • insp. Andrzej Zielonka Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
  • mł. insp. Dorota Macoch Naczelnik Wydziału Krymnialnego KWP w Olsztynie
  • Przedstawiciele Prokuartury Okręgowej w Olsztynie
  • Seminarium szkoleniowe dotyczące zwlaczania migracji grup przestępczych
  • Przedstawiciel Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  • Przedstawiciele Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
  • Seminarium szkoleniowe dotyczące zwalczania migracji grup przestępczych
  • Seminarium szkoleniowe dotyczące zwlaczania migracji grup przestępczych
Powrót na górę strony