Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Region: Jak minęły wakacje na Warmii i Mazurach? Odpowiadają policjanci prewencji

O codziennej wakacyjnej służbie patrolowej, jej efektach, wsparciu policjantów z miejscowości turystycznych funkcjonariuszami OPP KWP w Olsztynie,działaniach profilaktycznych i grzechach młodości, podsumowując tegoroczne lato w regionie, opowiadają prewencjusze.

Regionalna tradycja - wakacyjna służba Oddziału Prewencji Policji

Jak co roku Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, do wsparcia policjantów z tych najbardziej turystycznych miejscowości deleguje funkcjonariuszy z olsztyńskiego Oddziału Prewencji Policji. Podczas tegorocznych wakacji policjanci ci pełnili służbę w powiecie ełckim, giżyckim, iławskim, mrągowskim, piskim, węgorzewskim i oleckim. Można ich było zobaczyć tam, gdzie Warmia i Mazury miały najwięcej gości.

I tak, w Ełku praca policjantów  OPP KWP w Olsztynie była możliwa dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego.

Podczas tegorocznego sezonu letniego czworo funkcjonariuszy pełniło służbę w patrolach pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Ich głównym zadaniem było patrolowanie potencjalnie najbardziej zagrożonych rejonów miasta oraz czuwanie nad bezpieczeństwem podczas licznych wakacyjnych imprez plenerowych w Ełku.

Policjanci z OPP dbają również o bezpieczeństwo w czasie, gdy ełckie patrole angażowane są do interwencji domowych, bieżących zgłoszeń i innych zleconych czynności służbowych.

W 2015r. tylko w lipcu i sierpniu policjanci OPP przeprowadzili na terenie powiatu ełckiego ponad 250 interwencji. W tym czasie ujawnili ponad 260 wykroczeń, większość tzw. porządkowych, takich jak picie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, zaśmiecanie.

Policjanci z OPP mieli także na swoim koncie sukcesy kryminalne. Podczas przeprowadzonych kontroli osobistych u czterech osób znaleźli marihuanę i mefedron. Wykonując dalsze czynności po jednej z takich interwencji, ełccy kryminalni podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego 23-latka ujawnili także przyrządy służące do nielegalnego wytwarzania środków odurzających.

Prewencjusze zgodnie przyznają, że polubili Ełk i wakacyjna służba w tym mieście była dla nich satysfakcjonująca.

Codziennie kilkaset patroli, mniej interwencji

Działania wakacyjne były przede wszystkim ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą, ale tak samo ważne było bezpieczeństwo w miejscach publicznych.

W okresie wakacyjnym, średnio każdego dnia ponad 300 patroli czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców i turystów odwiedzających nasz region. 

Policjanci interweniowali ponad 40 tysięcy razy (40294), z czego około 36 tysięcy w miejscach publicznych. W trakcie służby najwięcej interwencji dotyczyło wykroczeń zakłócenia porządku i spokoju publicznego – 2991. Policjanci doprowadzili do wytrzeźwienia ponad 2 tysiące osób.

Działo się, ale mniej

Przytoczone liczby w każdej z kategorii są mniejsze niż rok wcześniej. Spadła o prawie 1200 liczba interwencji, tych w miejscach publicznych o 860, policjanci odnotowali o ponad pół tysiąca mniej wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, o prawie tyle samo spadła liczba osób doprowadzonych do wytrzeźwienia.

W czasie tegorocznych wakacji odnotowaliśmy o 230 mniej przestępstw (5848 w lipcu i sierpniu 2014 do 5618 w analogicznym okresie tego roku).

Bezpieczeństwo młodych ludzi

Działania profilaktyczne ukierunkowane były przede wszystkim na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Policjanci spotykali się z wypoczywającymi na koloniach i obozach, informując o istniejących zagrożeniach oraz uczyli, w jaki sposób im zapobiegać. Byliśmy przygotowani do spotkań z każdą grupą wiekową i każdy odbiorca naszych działań był tak samo dla nas ważny. Mówiliśmy nie tylko o bezpieczeństwie podczas kąpieli, ale uczyliśmy także jak zachować się w kontakcie z obcym, jakie zagrożenia mogą wynikać z używania Internetu oraz o niebezpieczeństwie używania dopalaczy. Z uwagi na powagę problemu związanego z dopalaczami, tym zagadnieniem zajmowaliśmy się szczególnie. Wspólnie z pracownikami stacji sanitarno– epidemiologicznych prowadziliśmy spotkania i dokonywaliśmy kontroli placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, współpracując ściśle w tym zakresie z Kuratorium Oświaty w Olsztynie. – podsumowała wakacyjną pracę  asp.szt. Joanna Śmilgin – Lis z Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie. - W czasie trwania wakacji przeprowadziliśmy blisko 400 spotkań w placówkach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego około 150 wspólnie z pracownikami powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Jak wakacje, to także ucieczki młodych ludzi zarówno z domów rodzinnych, jak i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W tym roku i tak zaobserwowaliśmy mniejszą liczbę ucieczek z domu dziecka, czy pogotowia opiekuńczego – bo 68 tzn. mniej o 27 niż rok wcześniej, a 20 z domów rodzinnych.

Przez dwa miesiące wakacji policjanci interweniowali w około 70 przypadkach, kiedy nieletni byli pod wpływem alkoholu oraz w kilku dotyczących zażycia środków odurzających.

aj/jśl/af

  • Patrol OPP
  • Patrol OPP na ełckiej promenadzie
  • Policjanci OPP podczas patrolu w Siemianach
Powrót na górę strony