Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego

W dniach 3-7 czerwca 2024 r. w ramach doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej jednostek i komórek organizacyjnych Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się warsztaty „Proaktywny Przełożony”.

Szkolenie miało na celu rozwijanie umiejętności skutecznego diagnozowania i reagowania na niepożądane zachowania podwładnych. Skupiało się na doskonaleniu umiejętności szybkiego rozpoznawania nieprawidłowych zachowań oraz podejmowania skutecznych działań w celu zapobieżenia ich eskalacji, która mogłaby prowadzić do konieczności podjęcia działań formalnych, takich jak dyscyplinarne czy karne postępowania. Dzięki temu przełożeni mogli nabyć niezbędne narzędzia do zarządzania zespołem w sposób efektywny i zapobiegawczy. Warsztaty opierały się na materiałach opracowanych na podstawie realnych sytuacji i zdarzeń, co zapewniło praktyczne podejście do omawianych problemów. W trakcie szkolenia wykorzystano również wiedzę i doświadczenia uczestników, co pozwoliło na wymianę dobrych praktyk oraz omówienie indywidualnych wyzwań związanych z pracą w Policji.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy z Sekcji Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie: insp. Jacka Dolińskiego i st. asp. Małgorzatę Konopko oraz Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka podinsp. Dorotę Rak.

Warsztaty spotkały się z bardzo pozytywnymi opiniami uczestników. Kadra kierownicza wysoko oceniła poziom szkolenia, podkreślając jego praktyczny wymiar i użyteczność w codziennej służbie.

Warsztaty „Proaktywny Przełożony” stanowią istotny element w procesie doskonalenia zawodowego Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, przyczyniając się do podnoszenia standardów służby/pracy i zapewnienia skuteczniejszego zarządzania zespołami.

Planowane są kolejne edycje ww. przedsięwzięcia.

(dr/kh)

 

  • Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
    Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
  • Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
    Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
  • Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
    Proaktywne warsztaty dla kadry kierowniczej Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego
Powrót na górę strony