Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „Egida-23”

Wybrane jednostki organizacyjne Policji garnizonu warmińsko - mazurskiego uczestniczyły w ogólnokrajowym ćwiczeniu zorganizowanym przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji pod nazwą „Egida-23”. W tym roku w ćwiczeniach uczestniczyli pracownicy cywilni Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Już od kilku lat decyzją Komendanta Głównego Policji cykliczne odbywają się szkolenia mające na celu sprawdzenie możliwości przejścia jednostek organizacyjnych Policji na terenie kraju ze stanu pokoju na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń, jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Mają one na celu praktyczne sprawdzenie gotowości do działania w zakresie powołania do służby pracowników Policji, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w jednostce zmilitaryzowanej Policji, sprawdzenie funkcjonalności i założeń planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych jednostki zmilitaryzowanej oraz doskonalenia procesu szkolenia pracowników, którym nadano przydziały. Założeniem ćwiczeń jest również praktyczne sprawdzenie płynności przepływu informacji między jednostkami Policji.

W poniedziałek (27.11.2023) do tegorocznych ćwiczeń wezwano po 20 pracowników Policji z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie oraz Komendy Powiatowej Policji w Iławie, którym wydane zostały karty przydziału organizacyjno–mobilizacyjnego do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji oraz wystawiono wezwania do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej do militaryzacji.

Jest to ćwiczenie przygotowujące pracowników Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. W ramach ćwiczenia sprawdzono gotowość do działania jednostki zmilitaryzowanej Policji w zakresie powołania do służby pracowników Policji, posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne. Sprawdzeniu poddano funkcjonowanie procedur i rozwiązań planistycznych przyjętych w zakresie uzupełniania potrzeb osobowych jednostek zmilitaryzowanych Policji. Ponadto, w ramach ćwiczenia zapoznano pracowników Policji z zakresami zadań służbowych wykonywanych w trakcie pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej oraz zadaniami wykonywanymi przez jednostki zmilitaryzowane Policji, wynikającymi ze specyfiki służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

Ćwiczenie EGIDA-23 odbywało się w tym samym czasie w 33 jednostkach policyjnych na terenie całego kraju. Koordynatorem przedsięwzięcia na Warmii i Mazurach był Sztab Policji KWP w Olsztynie.

(md/tm)

 • Plansza z napisem Ćwiczenie Egida-23
  Plansza z napisem Ćwiczenie Egida-23
 • Uczestniczka ćwiczeń z wezwaniem w dłoni
  Uczestniczka ćwiczeń z wezwaniem
 • Uczestnicy ćwiczeń siedzący za stołami
  Uczestnicy ćwiczeń w Olsztynie
 • Uczestnicy ćwiczeń i policyjny pagon widoczny na pierwszym planie
  Uczestnicy ćwiczeń w Olsztyni
 • Uczestniczka ćwiczeń z zaświadczeniem w dłoni
  Uczestniczka ćwiczeń z zaświadczeniem
 • Uczestnicy ćwiczeń w Olsztynie - zdjęcie grupowe
  Uczestnicy ćwiczeń w Olsztynie
 • Uczestnicy ćwiczeń i różne jednostki broni leżące na stole
  Uczestnicy ćwiczeń w Iławie podczas prezentacji broni
 • Uczestnicy ćwiczeń obserwują informacje wyświetlane na ścianie przez rzutnik
  Uczestnicy ćwiczeń w Iławie
 • Uczestnicy ćwiczeń podczas ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy
  Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
 • Uczestnicy ćwiczeń
  Uczestnicy ćwiczeń w Iławie
 • Uczestnicy ćwiczeń
  Uczestnicy ćwiczeń w Iławie
 • Uczestnicy ćwiczeń
  Uczestnicy ćwiczeń w Iławie
Powrót na górę strony